Günün Ayeti!

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
"Eğer şükreder ve iman ederseniz, ALLAH size niye azab etsin ki? ALLAH, şükrün karşılığıı verendir, hakkıyla bilendir.
(Nisa Suresi 147)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
“İnsanlara yumuşak davranman da Allah’ın merhametinin eseridir. Eğer katı yürekli, kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet, onlar için mağfiret dile ve işleri onlarla müşavere et! Bir kere de azmettin mi, yalnız Allah’a tevekkül et! Allah muhakkak ki Kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
(Al-i İmran, 3/159).
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
"Onların Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a hakaret etmesinler! Böylece her ümmete, yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız O’na olacak ve O da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir."
En'am, 6/108
 
Üst Alt