günün duası

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#41
Günün Duası

ALLAH (c.c.)ım, Muhammed (s.a.v.) ve âline salat eyle ve beni hasetten kurtar; günahlardan koru; haramlardan geri durdur; sana karşı gelmeye cüretlendirme; tutkum sen olasın; senden gelen her şeye rıza göstereyim. Rızk, ihsan ve nimet olarak bana verdiğin şeyleri bereketli ve kutlu kıl. Tüm hallerimde beni her türlü kötülükten koru; ayıplarımı kimseye açma; beni kendi korumana al, kimse bana zarar veremesin.

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
#42
Anlamı:
’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!....
 

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#43
Allah 'ım bazı yüzlerin ağarıp
bazı yüzlerin kararacağı günde
Bizleri yüzleri ak gönülleri pak olan
güzel insanların arasında eyle ya Rabbi!
 

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#44
Bİr Dua


Ey herşeyi bilen Alim olan Allah'ım, Ey güzel muamele eden, fırsat tanıyan, hemen cezalandırmayan

Halim olan Allah'ım... Kusurlarımız, hatalarımızı bağışla... Kendine hakiki bir kul, Habibin, Sevgili Peygamber Efendimiz'e de layık bir ümmet olabilmeyi nasip eyle... Ne olur bizi sırat-ı müstakimden( doğru ve orta yoldan ) ayırma, ayaklarımızı kaydırma...Birlik ve beraberlik içinde, Sen'in ipine sımsıkı sarılan ve Peygamber Efendimiz'in bu ahirzamandaki kardeşlerinden olmaya can atan, bu uğurda gayret sarfeden mü'minlerden eyle bizi...


AMİN...
 

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#45
Allah’ım! kalbimi, dilimi, gözümü, kulağımı, sağımı, solumu, üzerimi, altımı, önümü, arkamı ve nefesimi nûrlandır. Bana nûrunu artır yâ Rabbi! Allah’ım! Efendime, dayanağıma ve güven kaynağıma merhamet et ve sev. Varlığımın ruhanî yeri, günümün ve yarınımın kaynağına merhamet et. Mevlâna Celâleddin ki, Allah, bize onu yararlı kıldı. Allah ecdâdına, evlatlarına, geçmişine, sevenlerine ve gönüldaşlarına mahşer gününe kadar Kur’an ile dolu aydınlık müyesser kılsın. Yâ erhame’r-râhimîn! Rahmet senindir. Hamd, âlemlerin Rabbinedir...
Amin, Amin Amin...
 
#46
Günün Duası
Ey kalpleri nurlandıran, süsleyen, kalplerin sevgilisi Rabbimiz!
Bizim her şeyimiz Sensin. Bize, bizi arındıran, Senin muhabbetine döndüren, Sana sevgili olmamızı sağlayan bir tevbe nasip et. Senin rızana aykırı tüm şeylerden, Senin muhabbetini ortadan kaldıran gözümüzün bakışından, gönlümüzün hatırasından, dilimizin anlatışından ve organlarımızın davranışlarından dolayı Senden afv ve mağfiret diliyoruz.

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
 
#47
Günün Duası
Allah’ım, Hz. Muhammed ve âline salat eyle ve bana dünya ve ahirette, hoşnutluk ve gazap halinde hatalardan korunmayı, sürçmelere duçar olmamayı nasip et. Beni genişlikte de, zor durumda kalıp ihlas ile sana yalvaranların yalvardığı gibi yalvaranlardan kıl. Hiç kuşkusuz, sen pek yücesin, övgüye layıksın.

Âmîn... Âmîn... Âmîn...
 
#48
günün duası


Allâh’ım, Senden mağfiretini, bağış ve lutfunu, her türlü şer ve günahtan selâmeti,her türlü iyiliğe ermeyi, cennete ulaşıp cehennemden kurtulmayı dilerim.
Allâh’ım, kalbimi hidâyete yönelt, dağınık işlerimi topla, perişanlığımı düzelt,
rahmetinle âhiretimi koru, dünyamı yükselt, rahmetinle yüzümü ağart, işlerimi temizle,
bana doğru düşünce ve olgunluk ilham eyle, fitne ve belaları benden sav,


rahmetinle beni her türlü kötülüklerden koru.
Âmîn… Âmîn… Âmîn..
 
#49
Günün Duası
Allah’ım, Hz. Muhammed ve âline salat eyle ve sana kulluk vazifesini yerine getirmekle ahiretim için çalışma isteği ver bana.

Onun (kulluğumun) içtenliğine kalbim tanık olsun; bana galip olan durum dünyaya meyilsizlik olsun; iyi işleri şevkle yapayım; cezalarının korkusuyla kötü işlere yaklaşmayayım. Ve bana bir nur ver ki, insanlar arasında onunla yürüyeyim; karanlıklarda onunla yolumu bulayım; hak ile batıl bir-birine karıştığında, şüpheye düştüğümde onunla aydınlanayım. Âmîn... Âmîn... Âmîn
...
 

Facebook

Üst Alt