Günün Hadisi

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Konum
Almanya
#71
"...Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun."
(Buhârî, “Edeb”, 31, 85; Müslim, “Îmân”, 74, 75)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Konum
Almanya
#73
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Müslümanın, müslüman üstündeki hakkı beştir:
“Selamını almak, hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırınca yerhamükallah demek.”

(Buhari, Cenaiz 2)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Konum
Almanya
#75
"Allah’ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru."

(İbn Hıbban, "Ed’ıye", No: 949;el-Heysemi, "Ed’ıye", 33, No: 17390; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/181)
 

Facebook

Üst Alt