Günün Hadisi

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
"...Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun."
(Buhârî, “Edeb”, 31, 85; Müslim, “Îmân”, 74, 75)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
"Alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye, Allah rahmet etsin."
(Buhârî, "Büyu’ ", 16)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Müslümanın, müslüman üstündeki hakkı beştir:
“Selamını almak, hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırınca yerhamükallah demek.”

(Buhari, Cenaiz 2)
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
Allah'ım razı olsun,ne güzel haklar...insanı değerler bunlardan ibaret.
Peygamber efendimizin sunnetlerini ihya etmek, güzel bir toplum örneğidir.
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
"Allah’ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından koru."

(İbn Hıbban, "Ed’ıye", No: 949;el-Heysemi, "Ed’ıye", 33, No: 17390; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/181)
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:
“Şüphesiz ki sözde ve işde doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğrucu) diye kaydedilir.”
(Buhâri, Edeb 69)

 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:
“Bir kimse ‘sübhânallahi ve bi-hamdihî’ derse, cennette onun için bir hurma ağacı dikilir.”
Tirmizî, 3464
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
Bizlere ne güzellikler sunulmuş yapmakta aciziz, oysaki ne güzel müjde verilmiş biz kullara elhamdülillah . İnşallah dilimizden düşürmeyeceğiz...
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
"Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi ?
Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes."
Tirmizî, "Sıfatü'l-Kıyâme", 45
 

Muhtazaf

Yardımcı Yönetici (Şair|Yazar)
Yönetici
“İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin!”
(Ebû Dâvûd, Edeb 16)
 

Son mesajlar

Facebook

Üst