Günün Sözü

S

Sultan_Farukî

Guest
#12
(Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan)

31 Ağustos 2009 Pazartesi

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN BÜYÜKLERDEN SÖZÜ
:::::::::::::::::::::::::::::
Bir insan, bila-teşbih sarhoş edici içkileri içtiği zaman, nasıl kâr ve zararını bilmiyorsa; aynı şekilde günümüzde insanlar da dünyanın keyf-ü sefası, dünya sevgisi ile sarhoş olduklarından, dini meselelerde sanki aklı yetmiyor, kâr ve zararı bilmiyorlar

(Hz. Muhammed Konyevî)

(Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan)
 
S

Sultan_Farukî

Guest
#13
(Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan)


1 Eylül Ağustos 2009 Salı
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN BÜYÜKLERDEN SÖZÜ
:::::::::::::::::::::::::::::

Mürid olup murada ermedikçe vuslat gerçekleşmez. Büyüklenmekle, kibirlenmekle seyr ü sülûk olmaz. Ancak tevazuyla vâsıl-ı ilallah olunur. Yok olacaksın da var olacaksın. Yok olmayınca var olunmaz.

(Hz. Hacı Hasan Efendi)

(Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan)
 
S

Sultan_Farukî

Guest
#14
(Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan)


2 Eylül 2009 Çarşamba
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN BÜYÜKLERDEN SÖZÜ
:::::::::::::::::::::::::::::

Ey sâlik! Tevbe et, affet; ama isyan etme.

(Hz. Abdullah Fârukî El Müceddid-i)

(Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan)
 
S

Sultan_Farukî

Guest
#15
(Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan)

3 Eylül 2009 Perşembe
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN BÜYÜKLERDEN SÖZÜ
:::::::::::::::::::::::::::::

Hak dostlarının, nâil oldukları rûhânî tecellîlere göre yaptıkları sayısız tasavvuf târiflerinden birkaçı şöyledir:
Tasavvuf, güzel ahlâk ve edeptir.
Tasavvuf, nefs tezkiyesi ve kalb tasfiyesidir.
Tasavvuf, sulhü olmayan mânevî bir cenktir.
Yani, bir ömür boyu, nefsin ten planındaki arzularını bertaraf etmeye çalışmaktır.
Tasavvuf ihlâstır.
Tasavvuf istikâmettir.
Tasavvuf, rızâ ve teslîmiyettir.


(Hz. Osman Nurî Topbaş Efendi)

(Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan)
 
#16
O'nu tanıyan ve itaat eden zindan da dahi olsa bahtiyardır. O'nu unutan sarayda da olsa zindandadır, bedbahttır


SAİD NURSİ
 

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#17


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN SÖZÜ

:::::::::::::::::::::::::::::


"a itaat etmek, fakat reddedilmekten korkmak bahtiyarlık alameti;
"a asi olmak ama O"nun katında makbul olmayı ummak bedbahtlık alametidir. (Ebû Osman Nisaburi)


 
#18
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN SÖZÜ
:::::::::::::::::::::::::::::
Bir kimsesinin bedbaht olmasının alameti (işareti, belirtisi) üçtür: 1- Kendisini ilim verilip amelden mahrum bırakılması, 2- Amel verilip ihlâstan mahrum bırakılması, 3-
dostları ile sohbete nail olup onlara hürmetten mahrum olması. (Muhammed bin Fadl Belhi)
 
#19
22.gün

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN SÖZÜ
:::::::::::::::::::::::::::::
İlim adamları için yokluk içinde yaşadığı halde kanaat sahibi olmaktan daha değerli bir ziynet yoktur. (İmam Şafii)
 
#20
23.gün


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN SÖZÜ
:::::::::::::::::::::::::::::


İlmin de ehli vadır. Onun ehlinden başkasına verirsen ziyan etmiş, ehline vermezsen ihanet etmiş olursun. (Süfyan bin Uyeyne)


 

Facebook

Üst Alt