Sözler

Huzur Sözleri

 • Nur Hanım
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
İki şeyi asla unutma. Allah'ı ve ölümü… İki şeyi de unut! Yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü. Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan lüzumsuz şeyleri kaçırır. Onca nimet varken kul hakkı yemeyin...

İslam'la ilgili özlü sözler

 • Nur Hanım
 • 3K
 • 8
- Kullanılan
İslamla ilgili özlü sözlerAlimlerden islamiyetle ilgili sözleri İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür (Ebu Bekir Ferra) *Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi...

sözler neyi anlatır.

 • 3K
 • 7
- Kullanılan
Minareden düşenin parçası bulunurda,gönülden düşenin parçası bulunmaz_

Güzel sözler

 • Nur Hanım
 • 1K
 • 5
- Kullanılan

Güzel ve Özlü sözler

 • Nur Hanım
 • 3K
 • 8
- Kullanılan
Güzel ve Özlü sözlerDOSTUNU ÇAMURDAN SEÇMEKİ SANA BULAŞMASIN DOSTUN GÜL GİBİ OLSUN Kİ HER GÖRDÜĞÜNDE GÜL KOKASIN Bak dostum ! Cahil ile dost olma: İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez...

Günün sözü.

 • VuSLaT
 • 5K
 • 5
- Kullanılan

Hüzünlü Sözler!

 • Muhtazaf
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
Hergün birileri kaybolurken, birileri hüzüne garkoluyor. Hergün yüreklerdeki ateş yanarken birileri bu ateşin zevkini yaşıyor. Bir tarafta hüzün kan ve gözyaşı bir tarafta bu durumdan...

sözün özü yunus emre...

 • VuSLaT
 • 2K
 • 3
- Kullanılan

Ramazan la ilgili sözler

 • Nur Hanım
 • 998
- Kullanılan
Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a...

Fihrist

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 16
- Kullanılan
Fihrist Ayât-ı Kur'âniyenin bir nevi tefsiri olan Risâle-i Nur eczâlarından Sözler mecmuasının mücmel bir fihristesidir. Birinci Söz -1-'in çok esrâr-ı mühimmesinden bir sırrını güzel bir temsil...

Sözler bölümü index

 • HASAN CAN
 • 1K
- Kullanılan
Risale-i nur Sözler bölümü başlıklarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. http://www.rasulehasret.com/sozler/44125-birinci-soz.html...

Konferans

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 21
- Kullanılan
Konferans Teşrin-i Sânî 1950'de Ankara Üniversitesinde profesör ve mebuslarımız ve Pakistanlı misâfirlerimiz ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda fakülte mescidinde gece yarısına kadar...

Lemeât

 • Hasret ruzgari
 • 7K
 • 52
- Kullanılan
Lemeât -1- Çekirdekler Çiçekleri Risâle-i Nur Şakirtlerine küçük bir mesnevî ve imânî bir dîvandır. Müellifi: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ Tenbih Bu Lemeât nâmındaki eserin, sâir dîvanlar gibi...

Otuz Üçüncü Söz

 • Hasret ruzgari
 • 5K
 • 35
- Kullanılan
Otuz Üçüncü Söz Pencereler Risalesi Otuz Üç Penceredir Bir cihette Otuz Üçüncü Mektub ve bir cihette Otuz Üçüncü Söz -1- -2- Suâl: Şu iki âyet-i câmianın ifade ettiği vücûb ve vahdâniyet-i...

Otuz İkinci Söz

 • Hasret ruzgari
 • 6K
 • 54
- Kullanılan
Otuz İkinci Söz Şu Söz Üç Mevkıftır Yirmi İkinci Sözün Sekizinci Lem'asını izah eden bir zeyildir. Mevcudât-ı âlem, Vahdâniyete şehâdet ettikleri elli beş lisândan (ki "Katre" risâlesinde...

Otuz Birinci Söz

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 26
- Kullanılan
Otuz Birinci Söz Mi'rac-ı Nebeviyeye (a.s.m.) Dâirdir İHTAR Mi'rac meselesi, erkân-ı imâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir ve erkân-ı imâniyenin nurlarından medet alan bir...

Otuzuncu Söz

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 19
- Kullanılan
Tılsım-ı kâinatı keşfeden Kur'ân-ı Hakîmin mühim bir tılsımını halleden Otuzuncu Söz Ene ve Zerre'den ibâret bir elif, bir nokta'dır. Şu Söz İki Maksaddır. Birinci Maksad ene'nin mahiyet ve...

Yirmi Dokuzuncu Söz

 • Hasret ruzgari
 • 4K
 • 28
- Kullanılan
Yirmi Dokuzuncu Söz Bekâ-i ruh ve melâike ve haşre Dâirdir [Şu makam, iki maksad-ı esas ile bir mukaddimeden ibarettir.] Mukaddime Melâike ve ruhâniyâtın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar...

Yirmi Sekizinci Söz

 • Hasret ruzgari
 • 2K
 • 6
- Kullanılan
Yirmi Sekizinci Söz Şu söz, Cennete dâirdir. Şu Sözün iki makamı var. Birinci Makam, Cennetin bâzı letâifine işaret eder. Fakat, Onuncu Sözde on iki hakikat-i kâtıa ile gayet katî bir sûrette...

Yirmi Yedinci Söz

 • Hasret ruzgari
 • 3K
 • 15
- Kullanılan
Yirmi Yedinci Söz İçtihad Risâlesi Beş altı sene mukaddem, Arabî bir risâlede, içtihada dâir yazdığım bir mesele, iki kardeşimin arzularıyla, o meseleye dâir haddinden tecavüz edenin haddini...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt