Sözler

İki şeyi asla unutma. Allah'ı ve ölümü… İki şeyi de unut! Yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü. Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan lüzumsuz şeyleri kaçırır. Onca nimet varken kul hakkı yemeyin. Duam belli duyan belli. Gerisi takdiri ilahi. ]Biz seni görmeden sevdik, Yа Resulаllаh...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
İslamla ilgili özlü sözlerAlimlerden islamiyetle ilgili sözleri İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür (Ebu Bekir Ferra) *Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi (İmam-ı Azam) *İnsan, alışkanlıklarının çocuğudur (İbni Haldun) *Herkes herkese bir lokma şey...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
2K
Minareden düşenin parçası bulunurda,gönülden düşenin parçası bulunmaz_
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
3K
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
1K
Güzel ve Özlü sözlerDOSTUNU ÇAMURDAN SEÇMEKİ SANA BULAŞMASIN DOSTUN GÜL GİBİ OLSUN Kİ HER GÖRDÜĞÜNDE GÜL KOKASIN Bak dostum ! Cahil ile dost olma: İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün. Saygısızla dost olma: Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülü...rsün. ... Aç gözlü ile dost...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
2K
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
4K
Hergün birileri kaybolurken, birileri hüzüne garkoluyor. Hergün yüreklerdeki ateş yanarken birileri bu ateşin zevkini yaşıyor. Bir tarafta hüzün kan ve gözyaşı bir tarafta bu durumdan faydalanan vampirler. Anne yüreğim yanıyor, ateşler içindeyim, her ah benim ateşim anne........ M.S.A.
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
2K
Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 808,
Cevaplar
0
Görüntüleme
808
  • Kilitli
Fihrist Ayât-ı Kur'âniyenin bir nevi tefsiri olan Risâle-i Nur eczâlarından Sözler mecmuasının mücmel bir fihristesidir. Birinci Söz -1-'in çok esrâr-ı mühimmesinden bir sırrını güzel bir temsil ile tefsir eder. Ve "Bismillâh" ne kadar kıymettar bir şeâir-i İslâmiye olduğunu gösteriyor. On...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
3K
Risale-i nur Sözler bölümü başlıklarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. http://www.rasulehasret.com/sozler/44125-birinci-soz.html http://www.rasulehasret.com/sozler/44126-ikinci-soz.html http://www.rasulehasret.com/sozler/44127-ucuncu-soz.html...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
  • Kilitli
Konferans Teşrin-i Sânî 1950'de Ankara Üniversitesinde profesör ve mebuslarımız ve Pakistanlı misâfirlerimiz ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda fakülte mescidinde gece yarısına kadar devam eden bir mecliste verilen ve büyük alâka ve ehemmiyetle dinlenmiş olan bir konferanstır.
- Cevaplar: 21 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
21
Görüntüleme
3K
  • Kilitli
Lemeât -1- Çekirdekler Çiçekleri Risâle-i Nur Şakirtlerine küçük bir mesnevî ve imânî bir dîvandır. Müellifi: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ Tenbih Bu Lemeât nâmındaki eserin, sâir dîvanlar gibi bir tarzda bir iki mevzû ile gitmediğinin sebebi: Eski eserlerinden Hakikat Çekirdekleri...
- Cevaplar: 52 Görüntüleme: 5K, 4 5 6
Cevaplar
52
Görüntüleme
5K
  • Kilitli
Otuz Üçüncü Söz Pencereler Risalesi Otuz Üç Penceredir Bir cihette Otuz Üçüncü Mektub ve bir cihette Otuz Üçüncü Söz -1- -2- Suâl: Şu iki âyet-i câmianın ifade ettiği vücûb ve vahdâniyet-i İlâhiye ve evsaf ve şuûnât-ı Rabbâniyeye âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinatın vech-i...
- Cevaplar: 35 Görüntüleme: 4K, 2 3 4
Cevaplar
35
Görüntüleme
4K
  • Kilitli
Otuz İkinci Söz Şu Söz Üç Mevkıftır Yirmi İkinci Sözün Sekizinci Lem'asını izah eden bir zeyildir. Mevcudât-ı âlem, Vahdâniyete şehâdet ettikleri elli beş lisândan (ki "Katre" risâlesinde onlara işaret edilmiş) birinci lisânına bir tefsirdir. Ve âyetinin pekçok hakâikından, temsil libası...
- Cevaplar: 54 Görüntüleme: 5K, 4 5 6
Cevaplar
54
Görüntüleme
5K
  • Kilitli
Otuz Birinci Söz Mi'rac-ı Nebeviyeye (a.s.m.) Dâirdir İHTAR Mi'rac meselesi, erkân-ı imâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir ve erkân-ı imâniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı imâniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü...
- Cevaplar: 26 Görüntüleme: 4K, 2 3
Cevaplar
26
Görüntüleme
4K
  • Kilitli
Tılsım-ı kâinatı keşfeden Kur'ân-ı Hakîmin mühim bir tılsımını halleden Otuzuncu Söz Ene ve Zerre'den ibâret bir elif, bir nokta'dır. Şu Söz İki Maksaddır. Birinci Maksad ene'nin mahiyet ve neticesinden, İkinci Maksad zerre'nin hareket ve vazifesinden bahseder. Birinci Maksad Şu âyetin büyük...
- Cevaplar: 19 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
19
Görüntüleme
3K
  • Kilitli
Yirmi Dokuzuncu Söz Bekâ-i ruh ve melâike ve haşre Dâirdir [Şu makam, iki maksad-ı esas ile bir mukaddimeden ibarettir.] Mukaddime Melâike ve ruhâniyâtın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar katîdir denilebilir. Evet, On Beşinci Sözün Birinci Basamağında beyân edildiği gibi, hakikat...
- Cevaplar: 28 Görüntüleme: 4K, 2 3
Cevaplar
28
Görüntüleme
4K
  • Kilitli
Yirmi Sekizinci Söz Şu söz, Cennete dâirdir. Şu Sözün iki makamı var. Birinci Makam, Cennetin bâzı letâifine işaret eder. Fakat, Onuncu Sözde on iki hakikat-i kâtıa ile gayet katî bir sûrette ve bu sözün İkinci Makamında, Onuncu Sözün hulâsası ve esâsı, müteselsil gayet metîn Arabî bir...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
2K
  • Kilitli
Yirmi Yedinci Söz İçtihad Risâlesi Beş altı sene mukaddem, Arabî bir risâlede, içtihada dâir yazdığım bir mesele, iki kardeşimin arzularıyla, o meseleye dâir haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için, şu Söz, o mesele-i içtihadiyeye dâir yazıldı. İçtihad kapısı açıktır. Fakat şu...
- Cevaplar: 15 Görüntüleme: 3K, 2
Cevaplar
15
Görüntüleme
3K
Üst Alt