Kime ne söylerim, sefil halime gülerim…

MustafaCİLASUN

Özel Üye
1146720_630795653622060_777850991_n.jpg

Yine sessiz
Bir ağıt geliyor yüreğimden
Ve derinliğin kuşattığ
ı hüznün dilinden


Kar eylemiyor
Keder ve gam yar elinden
Sinemin meşkinden, düş
ünmek aşk iken

Neyleyim,

Hangi iklimin hazan resmiyim
Boynumu büker nefesi müddeti beklerim


Kime ne derim,
Derdimle yarenim bilirim
Aşk için ş
ükrederim, öteyle ne serinlerim

Ey ney deşme

Sen yaramı fakirliği bilirim
Ne yar için yanarım ve ne de ikbal tanırım


Şimdi bahtın
Halatından tutanım, ağlarım
Ne derde yanarım ne ş
evki aşkla tadanım

Bir ses duyarım

Ve nidasında ibret ararım
Ruhumun serencamında kalbimi yoklarım


Kim ne söylerse
Zihnimde tararım yanarım
Nefesin azizliğinde aşkı sorgularım ağ
larım

Yâd eller

Hasretin bağıdır ve özlemle tanınır
Şayet aşk olmasaydı, insan olmak bühtandır


Sevda niye vardır,
Muhabbet aşkın sanatıdır
Evet, ya
şamak ve ömrü nurlandırmak farktır

Arzın efsunu

Aşkla yudumlanır ve haz yaşanır
Her kim hakka kul olmayı kuşanırsa, ş
ahlanır


Hayat niye
Süruru nazdır, elemle insan duadır
Selam kalbin anahtarı, sevda
aşkın yumağıdır

Ne kadar

Kalbinle barışıksan, ruhuna tanıksın
Sen şahitliğin kefaretiyle anlamlaş
an insansın


Çileyle sabrı
Kuşanırsın, inayet içinde yanıksın
Ve sen yazılanlar içinde kazaya dönüş
en aşksın

Üzüm asmayla,

Gül dikeniyle, söz kalbinle aşkta
B
aşkalaşmak ise insan kimliğinde ağır bir hasta


Yas ne ağıtın
Ve ne kaybolan canın halinde başka
Me
şk erdemin yangınlığında ve kalbi adımlar arda

Korkma
ölümden
Ve acizliğin kederindeki demden
Mukadderat vasfın birliğ
inde senin için azimetken


Mavera dirliğinden,
Hesabın netliğinde aşk ver iken
Gül kokusu benli
ğinde, sevda kalbin ikliminde serde

Ey edip durma

Sen yaz, yaz ki suskunluk kalbi niyaz
Gönüller ebet içinde sabrı kuş
anan ayaz, durma yaz


Aşk için her söz
Maslahatın derinliğinde edebiyle naz
Sen yaz ki sukutumun çığğı ve aşk farklılığı yaş
ansın


Mustafa CİLSUN
 
Üst Alt