Ramazanda Mânevî Değişiklikler

ceylannur

Yeni Üyemiz
Ramazanda Mânevî Değişiklikler

Peygamber SAS Efendimiz buyuruyor ki:
RE 40/9 (İzâ câe şehru ramadàn fütihat ebvâbül-cenneh, ve ğullikat ebvâbun-nâr, ve suffidetiş-şeyâtînu ve nâdâ münâdin: Yâ tàlibel-hayri helümme ve yâ tàlibeş-şerri aksır, hattâ yensalihaş-şehr)

Utbetübnü Abd'den Taberânî rivayet eylemiş Peygamber SAS Efendimiz buyuruyor ki:

(İzâ câe şehru ramadàn) "Ramazan ayı geldiği zaman, (fütihat ebvâbül-cenneh) cennetin kapıları açılır" Bu bir değişiklik, manevî âlemin en büyük değişikliklerinden (Ve ğullikat ebvâbün-nâr) "Cehennemin kapıları kapatılır, (süffidetiş-şeyâtìn) ve şeytanlar zincirlere vurulur, yâni zincirlerle bağlanılır" Böylece üç tane değişikliği ifade etmiş oluyor bu hadis-i şerif

(Ve nâdâ münâdin) "Bir seslenici seslenir ki, bir münâdî nidâ eyler ki: (Yâ tàlibel-hayr) 'Ey hayrı taleb eden, ey hayır isteyen, (helümme) gel! (ve yâ tâlibeş-şerri) Ey şerri isteyen, (aksır) geri dur, yapma kötülüğü!' (Hatta yensalihaş-şehr) Bu mübarek ay gidinceye kadar, bu durum böyle devam eder"

Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamber SAS buyurdu ki:
RE 45/4 (İzâ dehale şehru ramadàn, emerallàhu hameletel-arşi en yeküffû anit-tesbîhi ve yestağfirû liümmeti muhammedin vel-mü'minîn)

Hazret-i Ali Efendimiz RA'den rivayet edilen bu ikinci hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz SAS buyuruyor ki:

(İzâ dehale şehru ramadàn) "Ramazan ayı girdiği zaman, (emerallàh) ALLAH-u Teàlâ Hazretleri emir buyurur, ferman buyurur; (hameletel-arş) Arş-ı A'zam'ı, Arşullah'ı taşıyan Hamele-i Arş isimli meleklere emreder" Onların işi, görevleri "Sübhànallah" diyerek Cenâb-ı Hakk'ı dâimâ tesbih etmek (Yeküffû anit-tesbîh) "O tesbihi bırakmalarını; (ve yestağfirû liümmeti muhammedin) Muhammed SAS'in ümmeti için, (vel-mü'minîn) ve mü'minler için istiğfar etmelerini emreder" Yâni bu ay geldiği zaman, Hamele-i Arş melekleri, muazzam melekler, büyük melekler mü'minler için dua ederler

Oruç ta eskilerden beri, Adem AS zamanından beri, mü'minlere emredilen bir büyük ibadet O zamandan bu yapılagelmiş Onun için, mü'minlere Arş-ı A'zam'ın Hamele-i Arş melekleri, o Arş'ı taşıyan melekler tevbe ve istiğfar ediyorlar Tabii afv ü mağfiret taleb ediyorlarMeleklerin afv ü mağfiret taleb etmesi, çok büyük bir değişiklik, Cenâb-ı Hakk'ın mü'minlere ulaşması için güzel bir vesile, mübarek bir vesileTabii Peygamber Efendimiz'in devresi geldiği zaman da, artık o zamanın mü'minleri ümmet-i Muhammed olmuş oluyor Onlar için dua ediyorlar

İşte bu mübarek ay, bu mânevî değişikliklerin, daha başka mânevî değişikliklerin, yerlerdeki, göklerdeki değişikliklerin olduğu ay, pazartesi günü inşaallah başlayacak Pazar günü akşam, akşam ezanıyla beraber Ramazan girmiş olacak Ramazan girince akşamüstü, tabii yatsı namazının arkasından, Ramazanın kendine mahsus ibadeti olan terâvih namazı kılınacak O da artık camilerin şenlenmesi, minarelerin kandillerle donanması, salât ü selâm ve diğer tesbihat ve güzel Kur'an-ı Kerim kıraatleriyle şenlenmesi başlayacak

Böyle teravih namazını kıldıktan sonra, gecesinin teravihten sonraki zamanda yapılacak iş, oruç için sahura kalkmak Sahura kalkmak sünnettir ve berekettir Peygamber SAS az bir şeyle dahi olsa, hafif bir şey atıştırmak tarzında bile olsa, sahurun yapılmasını tavsiye buyuruyor

Bazıları diyorlar ki:

"--Uykuyu bölmeyelim, işte akşamdan yediğimiz yeter, ben dayanabilirim"

Halbuki ibadet kasdıyla, ALLAH'ın rızasını kazanmak Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymakla olacak diyerek, Efendimiz'in sünnetidir diyerek sahura kalkacağız Dinleyen kardeşlerimin de, kalkmaları uygun olur

Bir de sahura kalkınca, tabii bir şey daha kazanmış oluyor insan; gece namazını kılmak için uyanmış oluyor, yatağından kalkmış oluyor Gece namazı da, yâni geceleyin kılınan teheccüd namazı da, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı olan bir namaz İnsanı çok büyük manevî kârlara erdiren bir namaz

Onun için, akşamdan yer yatarsan, uykuyu bütün tutmuş olursun ama; hem sahurun bereketini kaçırmış olursun, hem de gece namazını, teheccüdü kaçırmış olursun

İnsan iki büyük kârı düşünmeli: Birisi, teheccüd namazı Hemen kalkar kalmaz abdest alıp, teheccüd namazını kılmalı Ondan sonra sahuru küçük veya büyük bir hazırlıkla, az veya çok bir şeyle yapmalı Yâni bir hurma da olsa, bir bardak su veya süt gibi bir şey de olsa, tabii sahur olur Artık hanım filân da kalkar da, güzel, aile boyu, bir tatlı manevî lezzet içinde güzel bir sahur yapılırsa, o da olur Çocukların hafızasında silinmez izler bırakır böyle güzel şeyler

Böylece pazartesi günü teravihi kılınmış olan, sahuru yapılmış olan, niyetlenilmiş olan oruç başlayacak, akşama kadar Akşam ezanı okununca iftar edilecek ve bir gün bitmiş olacak İkinci gün başlamış olacak Çünkü ibadetlerde günün başlangıcı akşam namazıdır Demek ki, pazar günü akşam namazı, Ramazanın başlangıcı olmuş oluyor, başlaması oluyor Teravihi kılıyoruz, sahura kalkıyoruz Ondan sonra pazar günü oruçlu oluyoruz

Oruç çok önemli bir ibadettir Üzerinde ne kadar, ne kadar izahat versek az gelir Peygamber SAS'in, yine Râmuz'da rivayet edilen, Abdullah ibn-i Mübarek'in bizim neşrettiğimiz Kitâbüz-Zühd isimli eserinde de olan bir hadis-i şerifi var:
(Li külli şey'in bâbun ve bâbul-ibadeh, es-savm) "Her şeyin bir kapısı vardır, bir girişi vardır, bir yolu yöntemi vardır, başlangıcı vardır usulüne uygun olarak İbadetin kapısı da oruçtur" Yâni oruçla Cenàb-ı Hakk'ın istediği güzel ibadetler yapılmış olur


alıntı
 
Üst Alt