manevi

 1. BULUT

  21 Şubat 2020 Cuma Hutbesi - ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE YAKLAŞIRKEN

  ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE YAKLAŞIRKEN ÜÇ AYLARIN MANEVİ İKLİMİNE YAKLAŞIRKEN İL : GENEL TARİH : 21Şubat 2020 Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer kadar olan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış...
 2. BULUT

  Maddi ve Manevi değeri yüksek Dini mekanlarımız

  Anadolu öyle zengin bir coğrafya ki uğruna en kanlı savaşlar yapıldı, yıllarca üzerinde birçok uygarlık yaşayıp kendinden izler bıraktı. Antik dönem, Roma ve Bizans derken Anadolu'nun tamamı Osmanlıların hakimiyetine girerek bir Tük yurdu oldu. Selçuklulardan, beylikler döneminden ve Osmanlıdan...
 3. MURATS44

  Eski evlerimizin manevi sigortaları

  Osmanlı evinin duvarlarında, hem evi belâlardan korumak; hem de içindekilere nasihat teşkil etmek üzere hat levhaları asılırdı. Resim ve heykel İslâm cemiyetinde yasak olduğu için, bunun yerini hat levhaları doldurmuştur. Bunlar zarafetiyle aynı zamanda eve estetik bir hava katardı. Baktıkça...
 4. MURATS44

  Namaz, manevi bir asansördür

  Dini bir görev olan namaz, imanın işareti, kalbin ışığı, ruhun kuvveti, bedenin koruyucusu ve sevgili peygamberimizin ifadesiyle "müminin miracıdır." Manevi bir yükselme ve Miraç sırrına erme vesilesi olan namaz, insanı ruhen ve ahlaken yükselten, Allah'a yaklaştıran bir ibadettir. Namaz...
 5. MURATS44

  3- Manevi Bir İhtarla Bir İki İnce Meseleyi Size Yazıyorum

  Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleyi açsa, benimle değil, hâdim-i Kur'an olan Üstadıyla görüşür ve hakaik-i imaniyeden zevkle bir ders alabilir. • • • Mânevî bir ihtarla bir iki ince meseleyi size yazıyorum. BİRİNCİSİ Geçen Ramazan-ı Şerifte, Ehl-i...
 6. ceylannur

  Ramazanda Mânevî Değişiklikler

  Ramazanda Mânevî Değişiklikler Peygamber SAS Efendimiz buyuruyor ki: RE 40/9 (İzâ câe şehru ramadàn fütihat ebvâbül-cenneh, ve ğullikat ebvâbun-nâr, ve suffidetiş-şeyâtînu ve nâdâ münâdin: Yâ tàlibel-hayri helümme ve yâ tàlibeş-şerri aksır, hattâ yensalihaş-şehr) Utbetübnü Abd'den Taberânî...
 7. ceylannur

  ORUCUN ÇESITLERI (manevi yönden)

  ORUCUN ÇESITLERI (manevi yönden) [COLOR=brown]Avamin Orucu: Yemek, içmek ve cinsî münasebetten sakinmaktir Bu çesit oruç tutanlar agiz ve edep yerlerini oruç süresince korumalarina ragmen, her türlü harami islemeye devam ettikleri taktirde oruçtan elde edilecek asil sevap ve feyzi kaçirmis...
 8. ceylannur

  Gözyaşında manevî bir sır var insan ağlayarak rahatlar

  Ağlamak, irade dahilinde değildir, insan istediği zaman ağlayamaz. İnsan yalandan güler; ama yalandan ağlayamaz. Yüreği yanacak ki gözünden yaş gelsin. Bazı hadiseler karşısında ağlamamak için çok direndim. Tam tersine hıçkırarak ağladım. Gençlik yıllarımda manda beslerdik. Mandalar kocaman...
 9. fahrettin tırınk

  -manevi kalp-

  Fahr- i Kâinat s.a.v. Efendimiz şöyle buyuruyorlar: '' Mümin beş güçlükle karşılaşır. karşısındaki mümin olur,fakat kendisine haset eder, Münafık olur,buğz eder,husumet,kin güder, kafir olur savaşır, şeytan kendisini saptırmaya çalışır, nefisde kendisiyle hiç durmadan harp eder durur''. Bu...
 10. Gûl-i Misbah

  Manevi kalp

  Fahr- i Kâinat s.a.v. Efendimiz şöyle buyuruyorlar: '' Mümin beş güçlükle karşılaşır. karşısındaki mümin olur,fakat kendisine haset eder, Münafık olur,buğz eder,husumet,kin güder, kafir olur savaşır, şeytan kendisini saptırmaya çalışır, nefisde kendisiyle hiç durmadan harp eder durur''. Bu...
 11. sırat-ı müstakim

  Manevi kirlerden arınmaya var mısınız?

  Manevi kirlerden arınmaya var mısınız? Sözlükte“’a dönüş ve yöneliş” anlamına gelen tövbe, dini terim olarak “günahtan ’a dönme” anlamıyla meşhur olmuştur. İmam Gazalî, İbn Arabi, İbn Hacer gibi İslâm âlimleri tövbeyi farklı şekillerde tarif etmişlerdir. Biz burada tövbeyi açık ve...
Üst Alt