Şaban ayında ” Bin senelik ibadet sevabı “ kazandıran zikir

Nur Hanım

Aktif Üyemiz

Şaban ayında ” Bin senelik ibadet sevabı “ kazandıran zikirŞaban ayında bu zikre 1 defa bile olsa her gün okunması gereken zikir

Her kim Şaban ayında bu zikri okursa Allahu teala ona bin senelik ibadet sevabı yazar,bin senelik günahı olsa bile sildirir,kabrinden yüzü dolunay gibi parlak olarak kalkar ve Allahu teala indinde sıddık olarak yazılır.

“La ilahe illallahu vela na’büdü illa iyyahü muhlisiyne lehüddiyne ve lev kerihel kafirun”

Anlamı:

Allahtan başka hiçbir ilah yoktur.Biz ancak O’na ibadet ederiz.kafirler istemesede biz taatimizi sırf O’na tahsis ederiz.

Her kim şaban ayında yukarıdaki Zikri Şerifi derse, ALLAH’u Teâlâ ona bin senelik ibadet yazar. Bin senelik günahı olsa bile sildirir. Kabrinden yüzü dolunay gibi parlak olarak çıkar.Ve ALLAH’u Teâlâ indinde Sıddık olarak yazılır
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt