Sağlık Bakanlığından Kazanıpta atanamayan 2351 kişi için açıklama yapıldı

TaHKaR

Aktif Üyemiz
Sağlık Bakanlığı tarafından, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarına görevde yükselme suretiyle atama yapılması amacıyla açılan sınavda başarılı oldukları halde, sayılarının duyurulan kadro sayısından fazla olduğu gerekçesiyle atamaları yapılmayan 2351 personelin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU’nun, Sağlık Bakanlığında yapılan VHKİ görevde yükselme sınavına ilişkin hususlara da yer verdiği soru önergesi, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından cevaplandırıldı.
Verilen cevaplardan, görevde yükselme sınavında başarılı olduğu halde ataması yapılmayan 2351 personelin atamasının yapılmayacağı anlaşılmaktadır.
Soru önergesinde yer alan sorular ile bu sorulara Bakan imzası ile verilen cevaplar şu şekilde:
SORU 1) Yapılan bu görevde yükselme sınavında 70 puan barajını geçerek, VHKI kadrosuna atanmayı hak eden 2350 çalışanımız, bu kadrolarına ne zaman atanacaktır?
SORU 2) Bakanlığınızda Personel terfi ve atama işlemleri hangi kriterlere göre planlanmaktadır? Son yapılan sınavda barajı aşan kaç kişi öngörülmüş ve ne şekilde kadro planlaması yapılmıştır?
CEVAP 1-2) 01/09/2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bakanlığımız personeli için yapılan Görevde Yükselme Sınavında “Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni” (VHKİ) unvanında sınava katılan 5880 adaydan 4351 aday 70 puan barajını geçmiştir. Bahse konu sınav için Bakanlığımızca 2000 VHKİ kadro ilanı yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında,”... duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır” kuralı bulunduğundan 2000 kişinin atama işlemi yapılarak sonuçlandırılmıştır. 70 puan barajını geçen 2351 kişi ise sınavı yedek olarak kazanmışlardır.
İhtiyaç duyulduğunda Maliye Bakanlığından ek kadro talep edilebilmektedir. Ancak Maliye Bakanlığından ek olarak talep edilecek kadrolar mevzuat gereği sınavları yedekte kazananlar için kullanılamamaktadır.
SORU 3) Halen Bakanlığınızda kaç adet, hangi kadrolar boştur?
CEVAP 3) Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında değişik unvanlarda toplam 100.016 boş kadromuz bulunmaktadır.
SORU 4) Bu kadrolara atamalar ne zaman yapılacaktır?
SORU 5) 2013 yılı kadro değişiklik, terfi ve atama planlarınız nedir?
CEVAP 4-5) Bakanlığımız tarafından 2013 yılında 7.787 personelin açıktan ataması planlanmıştır.
SORU 6) Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın haklarını, çalışma şartlarını iyileştirecek, geliştirecek yeni düzenlemeler yapılacak mıdır? Bunlar hangi tarihte, neler olacaktır?
CEVAP 6) Bakanlığımız tarafından çalışan personelin özlük hakları ve çalışma şartlarını iyileştirecek düzenlemeler sıklıkla yapılmaktadır.
 

[TB] Benzer konular

Üst Alt