-Sahabe yürekli gönüller..

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
]

]Hamd Alemlerin Rabbine;Salat ve Selam Onun Kulu ve Elçisi,Gönüllerin Efendisi Muhammed(a.s.)üzerine olsun.
]]
“Onlar ki,gayba inanırlar,namazı dosdoğru kılarlar,kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.Yine onlar,sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler.İşte onlar ,Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.”

Rasulullahtan yansıyan nurla aydınlananlardır onlar…
Hz.Peygamberden Hak’ka uzanan hidayet yolunun işaret taşlarıdır onlar…
Vahyi tüm yüceliğiyle ve bedeliyle omuzlayan yiğitlerdir onlar….
Onlar;]Allah] için canlarından ,mallarından,yurtlarından,ehlinden ve neden….neden…geçenlerdir. ]

]Ya bu günün sahabeleri…
]Asrı Saadet rüzgarları estirmenin çabasında olanlar…
Gönüller Sultanının iki parmağını birleştirerek asshabına gösterdiği “Gerek kendisineve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben,cennette işte böyle yanyanayız”buyurduğu mananın peşine düşen;

]Savaşlarla dağılmış ,parçalanlmış,afetlerle yıkılmış,acılarla yorgun ve hasta düşmüş yüreklere ilaç olmaya çalışanlar….

]Kur-an’ın söylemiyle “Size ne oldu da ]yolunda ve “Rabbimiz!Bizi,halkı zalim olan bu şehirden çıkar,bize tarafından bir sahip gönder bize katından bir yardımcı yolla!”diyen zavallı erkekler,kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz!”ayetinin işaret ettiği feryatlara kulak tıkamayanlar… ]

]Evet onlarda bu günün sahabeleri olmanın gayretinde ,Rasulullahın sahabesine dahil olabilme sancısını yüreklerinde taşıyanlardır..

]En zor zamanlarımızda ,ihtiyaç anlarımızda Rabbim hep bu güzel mümin ve mümineleri vesile kılar bizlere..
Verdiğinde incitmeyen ,başa kakmayan,
Karşılık beklemeden ,menfaat gözetmeden sunan,
Maddi olmasada ,manevi desteğiyle sizi yeniden onaran,
Müminler Kardeştirler ahdini yerine getiren;
]SAHABE YÜREKLİ GÖNÜLLERDİR ONLAR…. ]Uğradıkları yerlerde masum çocukların gözlerindeki ışık olup neşe saçarlar.Misk kokuları gibi etrafa huzur yayarlar … Ve yetim ve mazlum yüreklere umut olurlar…

]Biliyorum;
]Çünkü bizim gönüllerimize de huzur saçıp,
]ardın da umutlar bırakan sahabe yürekli bir mümin geldi….
]Rabbim bizleride sizin gibi bakıp sizin gibi görebilenlerden eylesin inş.AMİN….

]]Saygılarımız gönlümüzden gelip geçen sahabe yürekli mümine olsun inşallah…
]]Dua ile kalınız
 
Üst Alt