Susma konuş dedim, sen kalbini dinledin!

MustafaCİLASUN

Özel Üye

[FONT=Palatino Linotype, serif]Hangi sabahın farkındaydım, elhak ayarsızdım
[FONT=Palatino Linotype, serif]Sanki sinemde çöreklenmiş derd-i gamın hülyasındaydım, yılgın ve manasızdım
[FONT=Palatino Linotype, serif]Hangi koşturmanın galasındaydım, ruhumun figanını dinlerken sessizce niyazdaydım
[FONT=Palatino Linotype, serif]Farkı fark ettiren tesirin ve esinin inşirahı için gönlümün şadında araftaydım ve yalnızdım


[FONT=Palatino Linotype, serif]Ne zaman ki ruhum hıçkırıklarıma şahit olsa
[FONT=Palatino Linotype, serif]O an umutlarım nüveleşerek günyüzüne hasretini ellerini açarak sahibine anlatsa
[FONT=Palatino Linotype, serif]İçim içime sığmasa, kalbi yanıklığım aşikarsa, niyet-i asliyem bilmem ki hangi cenahta
[FONT=Palatino Linotype, serif]Nefsim teskiye ve terbiyeye elhak ihtiyaçlı olunca, mahcubiyetim çıkıyor her vakit karşıma


[FONT=Palatino Linotype, serif]Çok mu duygusalım, aklı selimliği kime bırakırım
[FONT=Palatino Linotype, serif]Takkike erişmeyen akideyi ne yaparım, şayet bir hukukum var ise elbette ki sahip çıkarım
[FONT=Palatino Linotype, serif]Mazi sayfalarında gizlenen ibreti anarım, tarihinden habersiz bir nesli şimdi nasıl anlarım
[FONT=Palatino Linotype, serif]Yine sukut etmek istiyorum, uzletin bağrında esen sedayı işitiyorum, aşk için ne yapıyorum


[FONT=Palatino Linotype, serif]Vakit nakittir derler lakin akıl ilim içindir bilmezler
[FONT=Palatino Linotype, serif]Bir kelamı teneffüs ederken sadır olacağı tesiri dert edinmezler, konuşmak için söylerler
[FONT=Palatino Linotype, serif]Ne derleri öncelerler, kalbin sahibi ne söylüyor hiç merak etmezler, taklit etmeyi becerirler
[FONT=Palatino Linotype, serif]Sonra gamın telaşına düşerler, muhabbet için didinirler, lafazanlık yaptıklarını hissetmezler


[FONT=Palatino Linotype, serif]Nisa elhak bahşedilmiş nidadır, şefkattir, manadır
[FONT=Palatino Linotype, serif]Hasım olmak sanki sünnetullah için vakti zuhurattır, gelin kaynana nakaratı fukaralıktır
[FONT=Palatino Linotype, serif]Bu bakımdan akletmek fikrin ve zikrin ilgasında mümkündür edebi hiçe saymak ahmahlıktır
[FONT=Palatino Linotype, serif]Kalp ve ruh insan için vardır, yoksa yürekten bir farkı kalmamaktadır, aşk ise ilm-i sanattır


[FONT=Palatino Linotype, serif]Mustafa CİLASUN
 
Üst Alt