edebi

 1. MustafaCİLASUN

  Ben dedirtmez edebi nezaket

  [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d] Click here to view the original image of 720x582px. [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d] [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d] [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d] [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d]Yar… [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d]Kadim [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d]Ve sarsılmaz...
 2. Ben dedirtmez edebi nezaket

  • 488
  [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d] Click here to view the original image of 720x582px. [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d] [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d] [FONT=Cambria][COLOR=#0d0d0d]...
 3. Hasret ruzgari

  Kur'an-ı kerim okumanın edebi

  Sual: Kur'an okurken nelere dikkat etmek gerekir? CEVAP Kur'an-ı kerim okurken şu edeplere dikkat edilmelidir: 1- Abdestli olarak, temiz bir yerde kıbleye karşı diz üstü oturmalıdır! Erkekler başı açık okumamalı, hiç değilse bir takke giymelidir! Takkesiz okumak tenzihen mekruhtur...
 4. Kur'an-ı kerim okumanın edebi

  • 1K
  • 1
  Sual: Kur'an okurken nelere dikkat etmek gerekir? CEVAP Kur'an-ı kerim okurken şu edeplere dikkat edilmelidir: 1- Abdestli olarak, temiz bir yerde kıbleye karşı diz üstü oturmalıdır! Erkekler...
 5. MustafaCİLASUN

  Aşkın narı, ruhun arı, kalbin edeb-i melalidir!

  [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]Sadık [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]olan kimdir [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]Kalbinin elbette ki [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]nazargah oldununu bilendir [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]Ruhun [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen...
 6. Aşkın narı, ruhun arı, kalbin edeb-i melalidir!

  • 647
  [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]Sadık [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]olan kimdir [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]Kalbinin elbette ki [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]nazargah...
 7. MustafaCİLASUN

  Kalbi tebessüm,ruhi ecirdir,edebi hasrediştir!

  [COLOR=#4b1f6f]Kime [COLOR=#4b1f6f]aldanır gönül [COLOR=#4b1f6f]Divanelik toprağında varsa, [COLOR=#4b1f6f]mecnun olmak eğer maksatsa [COLOR=#4b1f6f]Sevdasının [COLOR=#4b1f6f]firkatine malik olmak için [COLOR=#4b1f6f]feday-ı cansa, nasıl hükmedilmeli [COLOR=#4b1f6f]Kemaliyet...
 8. Kalbi tebessüm,ruhi ecirdir,edebi hasrediştir!

  • 561
  • 1
  [COLOR=#4b1f6f]Kime [COLOR=#4b1f6f]aldanır gönül [COLOR=#4b1f6f]Divanelik toprağında varsa, [COLOR=#4b1f6f]mecnun olmak eğer maksatsa [COLOR=#4b1f6f]Sevdasının [COLOR=#4b1f6f]firkatine malik...
 9. MustafaCİLASUN

  Aşk sevda nişanı, ruhun edeb-i ihsanıdır!

  [FONT=Sylfaen, serif] [FONT=Sylfaen, serif]Kıblegahtır ahım [FONT=Sylfaen, serif]Kalbimi burkan hasretidir derdim [FONT=Sylfaen, serif]Bu hal ile nasıl arzumelalime umut bağlarım [FONT=Sylfaen, serif]Çaredir gözyaşım, kalbimi firkate ram eden figanım, sabırdır ilacım [FONT=Sylfaen...
 10. Aşk sevda nişanı, ruhun edeb-i ihsanıdır!

  • 532
  [FONT=Sylfaen, serif] [FONT=Sylfaen, serif]Kıblegahtır ahım [FONT=Sylfaen, serif]Kalbimi burkan hasretidir derdim [FONT=Sylfaen, serif]Bu hal ile nasıl arzumelalime umut bağlarım...
 11. MustafaCİLASUN

  Bir demdir ruhun firkati, kalbin edebi!

  Nefes müddeti içinde ki aşk-ı meramdır Ram olduğu her ne varsa serab-ı hardır Akıl ve izan inşirah sevdalı bir nazardır Ruh firkatin aşka ducar kılan zamandır Kölelik nefsin her halinde mukadderdir Talim ve terbiye edilmedikçe de elemdir İrade sahibi için azmetmek te mürvettir Mavera, mizan...
 12. Bir demdir ruhun firkati, kalbin edebi!

  • 493
  Nefes müddeti içinde ki aşk-ı meramdır Ram olduğu her ne varsa serab-ı hardır Akıl ve izan inşirah sevdalı bir nazardır Ruh firkatin aşka ducar kılan zamandır Kölelik nefsin her halinde...
 13. MustafaCİLASUN

  Edebi korku sinenin arı, ruhun didarıdır!

  [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [COLOR=#330066][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif] [COLOR=#330066][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif]Ne vakit pişkin bir nefes görsem Serdettiği hoyratlığı anlamak [COLOR=#330066][FONT=Georgia, Times New...
 14. Edebi korku sinenin arı, ruhun didarıdır!

  • 558
  [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [COLOR=#330066][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif] [COLOR=#330066][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif]Ne...
 15. MustafaCİLASUN

  Arz-ı mekâna atfedilen feryat edebi sukuttur!

  [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066]Kulak çeperime Deveran dalga dokunuyor Zihnime nüfus ediyor, şuurum dağlıyor Çarptıkça Ahenkli...
 16. Arz-ı mekâna atfedilen feryat edebi sukuttur!

  • 631
  [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times...
 17. MURATS44

  Edebi Metinler...

  *Koşma : koşamayan edebiyatçıların uydurduğu bir türdür. ''Koşmayın ''diye her şiirlerinde söylerler.Çünkü kendileri koşamıyorlardır.Koşabilen şairler koşmayı çıkaran şairlere karşı GAZEL i çıkarmıştır. GAZEL birleşik bir sözcüktür . '' gaz'' ve '' el '' sözcüklerinden oluşur. Anlam olarak...
 18. Edebi Metinler...

  • 1K
  • 3
  *Koşma : koşamayan edebiyatçıların uydurduğu bir türdür. ''Koşmayın ''diye her şiirlerinde söylerler.Çünkü kendileri koşamıyorlardır.Koşabilen şairler koşmayı çıkaran şairlere karşı GAZEL i...
 19. abdusselam

  Sülûk ve mücâhede edebi

  Sülûk ve mücâhede edebi bir kaç nevi üzeredir. 1. (Ve mâ halaktül-cinne vel-inse illâ liya'budûn) [Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.] (Zâriyât: 56) nass-ı sübhànîsine imtisâlen, kulluktan gayri bütün garazlardan niyyetini tasfiye etmektir. Gerek umûr-u...
 20. Sülûk ve mücâhede edebi

  • 1K
  • 1
  Sülûk ve mücâhede edebi bir kaç nevi üzeredir. 1. (Ve mâ halaktül-cinne vel-inse illâ liya'budûn) [Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.] (Zâriyât: 56) nass-ı...
 21. abdusselam

  Vird, hatim ve ziyaret edebi

  a. Dersini yapmak edebi: Mürid evvelâ abdest alıp, kimsesiz tenhâ bir yerde Kıble'ye karşı, sağ incikleri üzerine oturur, ayaklarını sol tarfından çıkarır. Bütün his ve düşüncelerini bırakıp, 5 veyâ 15 veyâ 25 kere istiğfar eder. Sonra zelil ve miskin bir halde îtiraf-ı kusur ile birlikte...
 22. Vird, hatim ve ziyaret edebi

  • 1K
  a. Dersini yapmak edebi: Mürid evvelâ abdest alıp, kimsesiz tenhâ bir yerde Kıble'ye karşı, sağ incikleri üzerine oturur, ayaklarını sol tarfından çıkarır. Bütün his ve düşüncelerini bırakıp, 5...
 23. abdusselam

  Mürşide hizmet edebi

  Bu hizmet ya beden veya mal ile olur. Beden ile hizmet odur ki, mürşide hizmet Rasûlüllah SAS'e ve belki Allah Celle ve A'lâ'ya râcî olduğuna itikad edip, o hizmeti kendisine Cenâb-ı Hak'tan bir nimet bilmeli; ve bu tevfîka mazhar ve o hizmete muhtas kılındığına memnun ve müteşekkir olmalı...
 24. Mürşide hizmet edebi

  • 1K
  • 2
  Bu hizmet ya beden veya mal ile olur. Beden ile hizmet odur ki, mürşide hizmet Rasûlüllah SAS'e ve belki Allah Celle ve A'lâ'ya râcî olduğuna itikad edip, o hizmeti kendisine Cenâb-ı Hak'tan bir...
 25. abdusselam

  Mürşid ile konuşma edebi

  Müridin mürşid ile konuşacağı zaman, evvelâ usûlü vechile izin istemesi ve huzurunda hoşa gitmeyecek şeylerden sakınması, sesini gayetle yavaş ve hafif olarak çıkartması, yüksek sesle kat'iyyen konuşmaması gerekir. Hattâ köle ve uşakların efendilerinin huzurunda konuştukları gibi konuşa...
 26. Mürşid ile konuşma edebi

  • 1K
  Müridin mürşid ile konuşacağı zaman, evvelâ usûlü vechile izin istemesi ve huzurunda hoşa gitmeyecek şeylerden sakınması, sesini gayetle yavaş ve hafif olarak çıkartması, yüksek sesle kat'iyyen...
 27. abdusselam

  Mürşid ile huzurda bulunma edebi

  Feyzin gelişi bunu bağlıdır. Bu da iki kısımdır; biri zàhiren, biri de bâtınendir. Bihasebiz-zàhir huzur edebi odur ki, mürid mürşidinin yüzüne bakmayarak, huzurunda boynunu büküp şöyle durmalıdır: Sanki sultandan kaçan bir köle tutulup sultanın huzuruna getirildiği vakitteki gibi. Ve o dâimâ...
 28. Mürşid ile huzurda bulunma edebi

  • 1K
  Feyzin gelişi bunu bağlıdır. Bu da iki kısımdır; biri zàhiren, biri de bâtınendir. Bihasebiz-zàhir huzur edebi odur ki, mürid mürşidinin yüzüne bakmayarak, huzurunda boynunu büküp şöyle...
 29. abdusselam

  Râbita edebi

  Râbıta edebi, mürşidin ruhaniyetine ve onun hemen iki gözü arasına teveccüh etmektir. Çünkü, "Onun hayal hazinesi iki gözünün arasıdır." demişlerdir. Buradan şeyhinin ruhàniyetine nazar etmektir. Orası menba-ı feyzdir. Mürid bu suretle tazarru ve niyaz ile tevessül ettiği halde, mürşidin...
 30. Râbita edebi

  • 1K
  Râbıta edebi, mürşidin ruhaniyetine ve onun hemen iki gözü arasına teveccüh etmektir. Çünkü, "Onun hayal hazinesi iki gözünün arasıdır." demişlerdir. Buradan şeyhinin ruhàniyetine nazar etmektir...
 31. abdusselam

  Niyet edebi

  Niyet, dinin usüllerinden büyük bir asıldır. Bütün ibadetlerin kökü mesâbesindedir. Buna, (İnnemel-a'mâlü bin-niyyât) [Ameller niyetlere göredir.] hadis-i şerifi kuvvetli bir delildir. Amellerin makbul olması için niyet şarttır. Nitekim; (Niyyetül-mü'mini hayrun min amelihî) [Mü'minin niyeti...
 32. Niyet edebi

  • 1K
  Niyet, dinin usüllerinden büyük bir asıldır. Bütün ibadetlerin kökü mesâbesindedir. Buna, (İnnemel-a'mâlü bin-niyyât) [Ameller niyetlere göredir.] hadis-i şerifi kuvvetli bir delildir. Amellerin...
Üst Alt