Aşkın narı, ruhun arı, kalbin edeb-i melalidir!

MustafaCİLASUN

Özel Üye


544744_10150762181779693_566124692_9456935_853389596_n.jpg
[FONT=Sylfaen, serif]Sadık
[FONT=Sylfaen, serif]olan kimdir
[FONT=Sylfaen, serif]Kalbinin elbette ki
[FONT=Sylfaen, serif]nazargah oldununu bilendir


[FONT=Sylfaen, serif]Ruhun
[FONT=Sylfaen, serif]insicamında sabrı
[FONT=Sylfaen, serif]sukutuyla hakikat için kavrulandır


[FONT=Sylfaen, serif]Nefsini
[FONT=Sylfaen, serif]yakinen tanıyan,
[FONT=Sylfaen, serif]efendimizi halinde yaşatan
[FONT=Sylfaen, serif]sevdanın ve kanaat-i figanıdır


[FONT=Sylfaen, serif]Sadakat
[FONT=Sylfaen, serif]kalbin ecri
[FONT=Sylfaen, serif]Ruhun vecdi, aklın
[FONT=Sylfaen, serif]selimliğine delalet eden niteliktir


[FONT=Sylfaen, serif]İnsan,
[FONT=Sylfaen, serif]kul olmak için
[FONT=Sylfaen, serif]bahşedilen nasib-i cenderedir,
[FONT=Sylfaen, serif]ancak hak ile ahsendir


[FONT=Sylfaen, serif]Varlığını
[FONT=Sylfaen, serif]feda ettiği müddetçe
[FONT=Sylfaen, serif]şecaat ehlidir, azmi şehretmiş
[FONT=Sylfaen, serif]bir mürebbinin suhuletidir


[FONT=Sylfaen, serif]Gönül
[FONT=Sylfaen, serif]coçmalı, feyzle yol almalı
[FONT=Sylfaen, serif]Nefes hayysiyetiyle tenden
[FONT=Sylfaen, serif]çıkmalı, tahayyül eden can koşmalı


[FONT=Sylfaen, serif]Varlığın
[FONT=Sylfaen, serif]efendisi kimdir,
[FONT=Sylfaen, serif]hareket ve kuvvetin nesebi
[FONT=Sylfaen, serif]aşikar değilmidir, onca ayetler kimedir


[FONT=Sylfaen, serif]İbret
[FONT=Sylfaen, serif]yürekte kor olmalı,
[FONT=Sylfaen, serif]haşyet hassasiyet için korunmalı,
[FONT=Sylfaen, serif]iradeden vazgeçen kul vuslat namzetidir


[FONT=Sylfaen, serif]Duaların
[FONT=Sylfaen, serif]kabulu nasıl makbuldür
[FONT=Sylfaen, serif]Hevas ve heva için can neden
[FONT=Sylfaen, serif]buhranla başbaşa savrulan hazandır


[FONT=Sylfaen, serif]Keder
[FONT=Sylfaen, serif]gama yaslanır, izan
[FONT=Sylfaen, serif]o vakit şevkten uzaklaşır,
[FONT=Sylfaen, serif]hal panik içinde acziyete sığınır


[FONT=Sylfaen, serif]İman etmek,
[FONT=Sylfaen, serif]hissiyata vaziyet ederek
[FONT=Sylfaen, serif]hakikatin rengine bürünmektir,
[FONT=Sylfaen, serif]mutmain olmak halidir


[FONT=Sylfaen, serif]Bülbül
[FONT=Sylfaen, serif]niçin ah u figan eder
[FONT=Sylfaen, serif]Yaprak sessizce sararan keder,
[FONT=Sylfaen, serif]kurumak vakt-i saati için bedel


[FONT=Sylfaen, serif]Bilmek
[FONT=Sylfaen, serif]ne kadar kifayet eder,
[FONT=Sylfaen, serif]tefekkür hali ancak ilim
[FONT=Sylfaen, serif]ve irfanla irade için nasib-i değer


[FONT=Sylfaen, serif]Boşlukta kalmak,
[FONT=Sylfaen, serif]nedenler kaygısı yaşamak, nedensiz
[FONT=Sylfaen, serif]olmanın gerekçesi ve acziyet neticesidir


[FONT=Sylfaen, serif]Samimi
[FONT=Sylfaen, serif]olan kanaat ehlidir


[FONT=Sylfaen, serif]Sabırla
[FONT=Sylfaen, serif]nefeslenmeye razı olan ferdir,
[FONT=Sylfaen, serif]düşünmek için vakit ayıran ibrettir


[FONT=Sylfaen, serif]Kelam
[FONT=Sylfaen, serif]harman olmalı,
[FONT=Sylfaen, serif]her nazardan nasiplenerek halde
[FONT=Sylfaen, serif]sabırla boyanıp, hak için yol almalı


[FONT=Sylfaen, serif]Konuşmak için
[FONT=Sylfaen, serif]kul asla kaygı taşımamalı, muhabbet
[FONT=Sylfaen, serif]halin rengine lütfedilen ülfettir, anlaşılmalı
[FONT=Sylfaen, serif]Mustafa CİLASUN
 
Üst Alt