edep

 1. Muhtazaf

  MUHTAZAF Edep!

  Edep! Muhtazaf EDEP! Yırtıldı ar, gökyüzüne gitti edep, Giydikleri üryan, doğrusu müeddep Döküldü eteklerinde gizledikleri, Yaptığı arsızlık gösterdiği muhaddep. M.S.A.
 2. Muhtazaf

  Edep!

  [FONT=century gothic]Edep, bir toplumda örf, adet ve kural halini almış iyi tutum ve davranışlar veya bunları kazandıran bilgi anlamında kullanılan terimdir. Terbiye, kavlen, fiilen insanlara lütuf ile muamele etmek, güzel ahlak, usluluk, haya, sünnete uygun hareket etmek demektir. İmamı...
 3. Muhtazaf

  MUHTAZAF Edep gerek

  Edep gerek Edep olmayan yerde, ahlak olmazmış, Edebi olan yerde, ahlak solmazmış, Kimsenin ahı, kimsede kalmazmış, Bana edep gerek, edepsizlik gerekmez. Yaparlar yaygarayı, hakkı sormadan, Talanla soyarlar, emek vermeden, Edep yok, irfan yok, ahlak sermeden, Bana edep gerek, edepsizlik...
 4. MURATS44

  Edep Yâ Hû!

  Edep Yâ Hû! Edep tâbiri değişik vesilelerle günlük hayatımızda varlığını gösterir. Hatırımıza gelen bazı tabirleri zikredersek, mesela, bizde ahlâkî duruşuyla saygı uyandıran kişilere müeddep, İlâhî kudretin ve içtimâi (sosyal) âdetlerin farkına varmadan yaşayan kişilere edepsiz, güzel...
 5. Hasret ruzgari

  Edep - Haya - İffet

  Sual: Edebin dinimizdeki yeri nedir? CEVAP Edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, haya, nezaket, zarafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk, edepli çocuk demektir. Hadis-i şerifte, (Evladınızı edepli, terbiyeli yetiştirin) buyuruluyor. Dinimiz, baştan başa edeptir. Edep...
 6. Sedat Yıldırım

  İlla Edep

  [COLOR=Green]İLLA EDEP Testinin içinde ne varsa,dışına da o sızar. Sahtekar olan kişiler,dürüstlere çok kızar. Çirkefe taş atmayın ki,üzerinize sıçrar. Kalbi kara olan kişi,her kesi öyle sanar. Cahille girme sohbete,cahil sözün bilemez. Akar ağzından salyalar,Dünya gelse silemez. Ahlakı bozuk...
 7. HASAN CAN

  Allah’a karşı edep anlayışı

  Allah’a hâlisane ve layıkı veçhile ibadet etmekdir. Allaha karşı edeb amele ve kavle göre ikiye ayrılır. Allah’a karşı olan edebin amele ait olan kısımları: 1. Allahın emirlerine ve nehiylerine ittibâ, ibadet ve taatda ihlas 2. Allah’a yaklaşmanın sebeb ve vesilelerini bilmek 3. Nefsi emmareye...
 8. MustafaCİLASUN

  Ne kadar asabiyet, o vakit noksandır edep!

  [FONT=Sylfaen, serif] [FONT=Sylfaen, serif]Hal [FONT=Sylfaen, serif]lisanı bir başkadır [FONT=Sylfaen, serif]Sırrın [FONT=Sylfaen, serif]kapısını aralayan [FONT=Sylfaen, serif]sabırdır, çile kalbin için şarttır [FONT=Sylfaen, serif]Kötülüğü [FONT=Sylfaen, serif]emreden ne...
 9. MustafaCİLASUN

  Sabır azığım, edep aşkım, daha ne ararım!

  [FONT=Sylfaen, serif]Söyleyemem hicranımı [FONT=Sylfaen, serif]Beni benden geçiren firkatin sevdasını [FONT=Sylfaen, serif]Ten fani iken, kalp inşiraha talipken, nefs nasıl hükmeder [FONT=Sylfaen, serif]Niye iradem zafiyete girer, heves ve his bu kadar mı şedit bir keder [FONT=Sylfaen...
 10. MustafaCİLASUN

  Hasret sinemde ardır,edep vuslata ramdır!

  Kim bilir belkide divane diyeceksin Ne kadar abesle iştigal ettiğime kanaaat getireceksin İlmi ve fikri bakımdan nükseden tezatları derleyip alay mı edeceksin Yoksa hiç vakit ayırmaya değmez diye es geçip, arayışlara yön mü vereceksin Kelam etmek her bakımdan kalbi şehretmeli...
 11. MustafaCİLASUN

  Edep, kalbin hasleti, ruhun vecdidir!

  [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066]Rabbim insan olmayı nasip etsin Müsvettelerinden esirgesin [FONT=Georgia, Times New Roman, Times...
 12. MustafaCİLASUN

  Edep kalbin şiarı, ruhun şahikasıdır!

  [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330033] [COLOR=#330033][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif] [COLOR=#330033][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif]Ne zaman nazar etsem Sinemde dem almış hissiyatla sukuta çekilsem İbretin resmettiği hakikatle...
 13. MustafaCİLASUN

  Ten ipek mi arar, edep yoksa neye yarar!

  [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330099] [COLOR=#330099][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif] [COLOR=#330099][FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif]Gam sinemden çıkmaz yar Ne kadar sukut etsem bir sebeple içim yanar Gayeler heveslerin esiri olmamalı...
 14. MustafaCİLASUN

  İhlas kalbin, aşk halin, edep vecdin ecridir!

  İnsan aşk için kul olmalıdır Her saikte merakıyla aklını kullanmaya adanmalıdır İmanı taklit üzre anlayıp ve bu vecheyle ehliyetinde ki sıkıntıyı anlamalıdır En mütekamil şekilde yaratıdığının farkına varıp, inşiraha kayıtsız kalmamalıdır İnsan elbette ki sevecektir Lakin kalbi şehretmeye...
 15. harekat

  İlla Edep İlla Edep

 16. ceylannur

  İlla Edep...

 17. MustafaCİLASUN

  Meftun eden bir naif nefesin kalbi edep yadıyla!

  Zarafetine Gizlediğin nefesine Nisa kimliğinde ki edebi haline Sabrın Dirliğinde ki çilene Seni sende alan zalimin çarkına Çıkar Uğruna solgunluğa Çaresiz kalışına sessiz soluğuna Naifsin Sen payeler şevkisin Özelsin, hususen yetiştirişmişsin Annenin Dilinde özlemsin Babanın en müstesna...
 18. Ayyüzlüm

  Edep, Haya, İffet

  Edep, Haya, İffet Yazar: Nurettin Soyak İlahi öğreti, insanlara insanca yaşamanın yollarını öğretmiştir. İnsana düşen ilahî ve nebevî öğretiye kulak vererek insanca yaşamaya çalışmaktır. İnsanın insanca yaşayabilmesi için...
 19. VuSLaT

  Edep nefsini tanıyıp haddi bilmektir....

  Edep, nefsini tanıyıp haddini bilmektir..... Edep, kul olduğunu anlayıp Yüce Mevlaya yönelmektir.... Edep, kibri kırıp tavazuya sarılmaktır.... Edep, fani dünyayı tanıyıp boş davaları bırakmaktır.... Edep, Cenabı Hakkın ve varlıkların haklarını güzel korumaktır.... Edep, hayalı ve...
 20. nefsimutmainne

  Edep tacını giymek

  ____________(((EDEP TACINI GİYMEK))_________ Edep bir tac imiş Nur-u Hüda’dan Giy ol tacı, emin ol her beladan... Mevlâna Celaleddin Rumî k.s. Hazretleri, Mesnevî’sinde şöyle diyor: “Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız...
Üst Alt