efendi

 1. BULUT

  Şehzade Mehmet Selim Efendi

  Şehzade Mehmet Selim EfendiŞEHZADE MEHMET SELİM EFENDİ 11 Ocak 1870 yılında İstanbul Beşiktaş'da doğan Mehmed Selim Efendi, 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in en büyük oğludur. Annesi Bedrifelek baş kadınefendidir. 1886 yılında Deryal Hanımefendi, 1905 yılında Nilüfer Eflakyer...
 2. Şehzade Mehmet Selim Efendi

  • 2K
  • 1
  Şehzade Mehmet Selim EfendiŞEHZADE MEHMET SELİM EFENDİ 11 Ocak 1870 yılında İstanbul Beşiktaş'da doğan Mehmed Selim Efendi, 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in en büyük oğludur. Annesi...
 3. Muhtazaf

  MUHTAZAF Dedem, Boyacı Halil efendi!

  Dedem, Boyacı Halil efendi! MuhtazafDedem, Boyacı Halil efendi! Yüreğinde, kocaman bir yara vardı, hasretten, Yavruları uzaklarda yaşardı, bunalmıştı gurbetten. Yüzünde yılların ızdırabı, ama edebi konuşması dilinde, Evlâdım, güle bakınca dikeni görme, güzeli görmek elinde. Her sabah abdest...
 4. MUHTAZAF Dedem, Boyacı Halil efendi!

  • 573
  • 1
  Dedem, Boyacı Halil efendi! MuhtazafDedem, Boyacı Halil efendi! Yüreğinde, kocaman bir yara vardı, hasretten, Yavruları uzaklarda yaşardı, bunalmıştı gurbetten. Yüzünde yılların ızdırabı, ama...
 5. VuSLaT

  Tasavvuf Manzumesi - İbrahim Efendi

  Bidâyette tasavvuf sûfî bî-cân olmağa derler Nihâyette gönül tahtında sultân olmağa derler "Tasavvufun başlangıcı, maddî varlığından sıyrılan ve kendinde bir varlık görmeyen, kısaca iradesini Hakk'a teslim etmiş bir sûfî olabilmektir. Sonu ise, bütün ilâhî güzellikleri kazanarak gönül tahtının...
 6. Tasavvuf Manzumesi - İbrahim Efendi

  • 10K
  Bidâyette tasavvuf sûfî bî-cân olmağa derler Nihâyette gönül tahtında sultân olmağa derler "Tasavvufun başlangıcı, maddî varlığından sıyrılan ve kendinde bir varlık görmeyen, kısaca iradesini...
 7. VuSLaT

  Şeyh Sadık Efendi Risalesi

  Üsküdar da Alaca minare karşısında metfun kutbu’l ârifin ve ğavsul vasilin Şeyh Sadık Efendi (kuddise sirruhul-aziz)hazretlerinin kitab-ı mahbublarıdır: Allahü Zül-Celâl’e hamd ü sena, Resulüne salâvat ve selamdan sonra talibi didar ve salik-i rah-ı hakikat olan mü’min kardeşlerime dualar okuyup...
 8. Şeyh Sadık Efendi Risalesi

  • 1K
  • 1
  Üsküdar da Alaca minare karşısında metfun kutbu’l ârifin ve ğavsul vasilin Şeyh Sadık Efendi (kuddise sirruhul-aziz)hazretlerinin kitab-ı mahbublarıdır: Allahü Zül-Celâl’e hamd ü sena, Resulüne...
 9. Hasret ruzgari

  Sabri Efendi ve Hafız Ali'ye Yazdığı Mektuplar

  hem fiyatını çıkarabilir, hem başka risalelerin de tab’ına medar olabilir. Halklardan sadaka kabul etmediğim gibi, kitablarımı da sadakalarla tab’ını kabul etmem. Yalnız gayretinizi ve himmetinizi Onuncu Söz gibi, yalnız yanlışsız ve güzelce tab’ına ve matbaadaki tashihatına sarfediniz. Ve...
 10. Sabri Efendi ve Hafız Ali'ye Yazdığı Mektuplar

  • 1K
  • 5
  hem fiyatını çıkarabilir, hem başka risalelerin de tab’ına medar olabilir. Halklardan sadaka kabul etmediğim gibi, kitablarımı da sadakalarla tab’ını kabul etmem. Yalnız gayretinizi ve...
 11. VuSLaT

  Ziya Efendi Efsanesi

  [COLOR=#6cf]ZİYA EFENDİ EFSANESİ Çevrede yaygın olarak anlatılan efsaneye göre; Yavuz Sultan Selim İran seferine giderken Karaman-Ereğli güzergahında yer alan Ayrancı bölgesine geldiğinde coşkun şekilde akan ve şimdi üzerine baraj kurulmuş olan dere ile karşılaşır. Bu akarsu üzerinde...
 12. Ziya Efendi Efsanesi

  • 678
  • 1
  [COLOR=#6cf]ZİYA EFENDİ EFSANESİ Çevrede yaygın olarak anlatılan efsaneye göre; Yavuz Sultan Selim İran seferine giderken Karaman-Ereğli güzergahında yer alan Ayrancı bölgesine geldiğinde...
 13. Ayyüzlüm

  Komşu Âlim ve evliyâdan Ahmed Hilmi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) komşu hakkında

  Komşu Âlim ve evliyâdan Ahmed Hilmi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) komşu hakkında şöyle bildirdi: Hazret-i Enes, Peygamber efendimizden rivâyet etti ki: "Kişinin îmânı doğru olmadıkça, kalbi doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Mümin, komşusunun lisanından (di­linden) emin...
 14. Komşu Âlim ve evliyâdan Ahmed Hilmi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) komşu hakkında

  • 957
  Komşu Âlim ve evliyâdan Ahmed Hilmi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) komşu hakkında şöyle bildirdi: Hazret-i Enes, Peygamber efendimizden rivâyet etti ki: "Kişinin îmânı doğru olmadıkça, kalbi...
 15. abdusselam

  Mahmud Efendi Hz'den Risale-i Kudsiyye Tercümesi (7.Beyt)

  Bu zatlar her biri bir kenzi Yezdan Bu zatlar her biri bir sırrı sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab açdı göründü vechi sübhan Cefalardan geçip hakka gidelim Cemali bâ kemâle seyr idelim Büyük Şeyh Efendi (k.s),Ashab-ı Kiram-ı medh etmeye devam ediyor: bu zatlar her biri bir...
 16. Mahmud Efendi Hz'den Risale-i Kudsiyye Tercümesi (7.Beyt)

  • 3K
  Bu zatlar her biri bir kenzi Yezdan Bu zatlar her biri bir sırrı sübhan Bu zatlarla veliler buldular can Nikab açdı göründü vechi sübhan Cefalardan geçip hakka gidelim Cemali bâ kemâle seyr...
 17. abdusselam

  Ahıskalı Şeyh Ali Haydar Efendi (k.s) Hazretleri'nin Silsile-i Aliyelerini havi manzu

  fatih dersiamlarından ve Tarik-ı Halid-i Nakşibendi meşayih-i kiramdan Mustafa İsmet Efendi Dergah-ı Şerifi postnişini merhum ve mağfur Ahıskalı Şeyh Ali Haydar Efendi (k.s) Hazretleri'nin Silsile-i Aliyelerini havi manzume-i mergubeleridir Hu...
 18. Ahıskalı Şeyh Ali Haydar Efendi (k.s) Hazretleri'nin Silsile-i Aliyelerini havi manzu

  • 1K
  • 1
  fatih dersiamlarından ve Tarik-ı Halid-i Nakşibendi meşayih-i kiramdan Mustafa İsmet Efendi Dergah-ı Şerifi postnişini merhum ve mağfur Ahıskalı Şeyh Ali Haydar Efendi (k.s) Hazretleri'nin...
Üst Alt