maliki

 1. MURATS44

  Mâlikî Mezhebi

  İslâmiyet'te, îmânda birbirinden ayrılmayan ve hepsi Ehl-i sünnet îtikâdı üzere olan dört hak mezhepten birisi. Usûl ve esasları, İmam-ı Mâlik bin Enes tarafından açıklanan fıkhî (veya amelî) mezhebin adı. Hak olan dört mezhebin diğerleri, Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleridir. Allah-u...
 2. ceylannur

  Maliki mezhebi

  [FONT=Tahoma]MALİKİ MEZHEBİ ] ] [FONT=Tahoma]Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye nisbet edilen fıkhî ekolün adı. Büyük fıkıh ekollerinden biri olan Malikî mezhebinin imamı İmam Malik, Hicrî 93 yılında Medine'den doğmuştur. İmam Malik, ilimle uğraşan bir aileye mensup olduğu için...
 3. bedirhan.

  Maliki mezhebini taklit

  Maliki mezhebini taklit Konuyla ilgili Sesli Dosyayı dinlemek için lütfen tıklayınız! Sual: Diş dolgusu, elde olmadan yel ve idrar kaçırma, kan irin gibi herhangi bir akıntı sebebiyle Maliki’yi taklit eden, nelere dikkat eder? CEVAP Maliki mezhebini taklit eden Hanefi, sadece gusülde, abdestte...
 4. mahzungarip

  Maliki mezhebi

  Maliki mezhebi veya Malikilik (Arapça: المذهب المالكي veya المالكية) bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik'ten alır. İmam Malik'in kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Maliki Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan...
Üst Alt