takva

 1. BULUT

  Beş Karanlığın Ardından Beş Aydınlık

  Beş çeşit karanlık ve bunların mukâbili beş çeşit de aydınlık vardır. “Beş çeşit karanlık ve bunların mukâbili beş çeşit de aydınlık vardır: Dünyâ sevgisi bir karanlıktır; ışığı takvâdır. Günâh bir karanlıktır; ışığı tevbedir. Kabir bir karanlıktır; ışığı « لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ...
 2. BULUT

  20 Aralık 2019 Cuma Hutbesi - TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ

  20 Aralık 2019 Cuma Hutbesi - TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZİL : GENEL TARİH : 20 Aralık 2019 Cuma TAKVA: EN HAYIRLI AZIĞIMIZ Muhterem Müslümanlar! Peygamberimiz (s.a.s), genç sahabi Muâz b. Cebel’i Yemen’e elçi olarak tayin etmişti. Uğurlarken onunla birlikte yola çıktı ve bazı tavsiyelerde...
 3. Okyay

  Sevket OKYAY Takvâ

  Takvâ Asıl korkusu cehennem değil, Cennetten ötürü sevmek de değil, Rabbin rızâsına mazhar olmakta, O’nun sevgisinde saklıdır takvâ. İnsan yarattığı için ilk önce, İmânla mücehhez İslâm olunca, Bu mazhariyete şükür en başta, İşte buradan başlıyor takvâ. Böyle bir diyarla şeref yab olmak...
 4. VuSLaT

  118- Halâl, harâm ve şübheli şeyler. Vera’ ve takvâ

  HALÂL, HARÂM VE ŞÜBHELİ ŞEYLER (Kimyâ-i se’âdet)in ikinci rükn, dördüncü aslından terceme edilmişdir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Halâl kazanmak her müslimâna farzdır). Halâl kazanabilmek için, önce halâli öğrenmek lâzımdır. Halâl ve harâm meydândadır. İkisi...
 5. VuSLaT

  28- Tevbe, vera’ ve takvâ 2.Cild 66.cı mektûb

  Bu yollar ile halâl hâle dönmez. Eline, sâhibi bilinen harâm mal, meselâ para geçen, bunu sâhibine vermeli, sâhibi bilinmiyorsa, fakîre sadaka vermelidir. Başka yere vermesi günâh olur. Bu malı almak, fakîrlerden başka kimseye câiz olmaz. Yalnız vârisin, harâm mal olduğunu bildiği hâlde...
 6. VuSLaT

  27- Vera’ ve takvâ. Hâlis ibâdetin alâmeti nedir? 2.Cild 81.ci mektûb

  42 — İKİNCİ CİLD, 81. ci MEKTÛB Bu mektûb Muhammed Murâda gönderilmiş olup, nasîhat vermekde ve vera’ ile takvâyı övmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçip beğendiği kimselere selâm olsun! Kıymetli dostlarımın, dünyânın yaldızlı, süslü günâhlarına aldanmış olmasından korkuyorum...
 7. HASAN CAN

  Takva

  ]Korkma, sakınma, Allah korkusuyla günahtan kaçınmakta, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterme. Allah'ın himâyesine girmek, emrini tutup azabından korunma anlamında Kur'anî bir terim. Bu şekilde titiz davranan insana, "muttaki" denir. (Rağıb el-İsfahânî, el-Müfredât fi...
 8. VuSLaT

  Takva sahipleri

  TAKVA SAHİPLERİ Takva; korunma, sakınma demektir. Yüce Yaratıcı'ya karşı sorumluluk duyarak, her türlü günahlardan kendini korumanın, niyet ve gayreti içinde olmadır. Allah'ın rızasını kazanmak için, O'nun himayesine girerek emirlerine sımsıkı sarılmak ve yasaklarından da sakınmaktır. Korunmak...
 9. TaHKaR

  Takva

  Kim Allah'a karşı saygılı davranırsa (takva sahibi olursa) Allah ona bir çıkış ve kurtuluş yolu gösterir" (et-Talâk 65/3)
 10. ceylannur

  Takva İÇİn oruÇ

  [COLOR=maroon]TAKVA İÇİN ORUÇ Cenabı Hakk Azze ve Celle ayeti kerimede: "Orucun farzıyyeti sizin ittikanız için" buyurmuştur. Çünkü oruç insanın kuvvei şehvaniyyesini kırdığı gibi nefsin heva ve hevesini kırarak bütün azalan günahdan, isyandan ictinab ile zühd ü takvaya sebeb olacağı beyan...
 11. ceylannur

  Takva

  Takva -------------------------------------------------------------------------------- Amelde takva, amelden daha zordur. Darani Bir insanın takva sahibi olduğu, yaptığı nafile ibadetlerden değil, muamelatının temiz, kazancının helal olup olmadığından anlaşılır. Mahmut Sami Efendi Hiçbir...
 12. Ayyüzlüm

  TAKVA ELBiSESi

  TAKVA ELBiSESi Rabbimiz yarattığı milyonlarca varlık içinden seçip ayırarak, sadece insanoğlunu ahsen-i takvim üzere, en güzel sûrette, eşref-i mahlûkat olarak yarattı. Onu; akıl, iz’an, idrak gibi pek çok vasıfla tezyin etti. Pek çok istidat ile teçhiz ederek mükerrem kıldı. Sonra; İmtihan...
 13. Ü

  Takva var ise fetvaya gerek yoktur.

  Namaz kılmaktan yay gibi, Oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, ALLAH, o ibadetleri kabul etmez. Abdullah bin Ömer (ra) Ben bir günah işlediğimde bunun tesirini ailemin ve bineğimin üzerinde görürüm. Onlar eskisi gibi bana itaat etmez hale gelirler...
 14. Gûl-i Misbah

  Takva Müminin Libasıdır...

  Takva Müminin Libasıdır... -------------------------------------------------------------------------------- Bir insan lisanını gıybetten muhafaza ediyorsa takva sahibidir. Kalbini su-i zandan muhafaza ediyorsa takva sahibidir. Kibirden, gururdan nefsini alıkoyuyorsa takva sahibidir...
 15. Gûl-i Misbah

  1 - )düşmandan ( takva sahibinin ) korunacaği bildiriliyor :.

  1 - )DÜŞMANDAN ( TAKVA SAHİBİNİN ) KORUNACAĞI BİLDİRİLİYOR :. ( Eğer göğüs gerer takva ederseniz ‘’sakınırsanız’’düşmanlarınızın hilekarlıkları, size hiçbir şeyle zarar vermez ‘’ A.İMRAN – 120 ) 2 - ) SIKINTIDAN KURTARILACAK VE HELAL RIZIK VERİLECEĞİ BİLDİRİLİYOR : ( Kim ALLAH’tan...
Üst Alt