zekatin

 1. ceylannur

  Zekâtın Miktar ve Nisabı:

  Zekâtın Miktar ve Nisabı: Sâri', mal sahiplerinin mallan elde etme yolunda çalışmalarına, malı elde etmenin kolaylığına veya zorluğuna göre zekâtın mallardan alınacak miktarlarını birbirinden farklı, ayrı ayrı düzenlemiştir. İnsanın toplu ve biriktirilmiş bir vaziyette tesadüf ettiği...
 2. Zekâtın Miktar ve Nisabı:

  • 1K
  Zekâtın Miktar ve Nisabı: Sâri', mal sahiplerinin mallan elde etme yolunda çalışmalarına, malı elde etmenin kolaylığına veya zorluğuna göre zekâtın mallardan alınacak miktarlarını birbirinden...
 3. ceylannur

  Zekâtın Hikmeti:

  Zekâtın Hikmeti: Zekâtın hikmeti şudur ki, Sâri', denkleştirme imkânı taşıyan mallar­da, mal sahiplerini fakir düşürmeyen ve yoksullara yeterli olup artık onla­rın başka bir şeye ihtiyaç duymamalarım sağlayan bir ölçü getirmiş; zen­ginlerin mallarında fakirlere yeterli olacak kadar zekâtı...
 4. Zekâtın Hikmeti:

  • 1K
  Zekâtın Hikmeti: Zekâtın hikmeti şudur ki, Sâri', denkleştirme imkânı taşıyan mallar­da, mal sahiplerini fakir düşürmeyen ve yoksullara yeterli olup artık onla­rın başka bir şeye ihtiyaç...
 5. bedirhan.

  Zekatın geniş anlatımı,

  Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir. Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında...
 6. Zekatın geniş anlatımı,

  • 1K
  Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir...
 7. Ayyüzlüm

  Zekatin toplumsal faydalari

  ZEKATIN TOPLUMSAL FAYDALARI Zenginle fakir ortasındaki uçurumu kaldıran, aralarında dostluk ve sevgi ilişkilerini kuran zekat ve yardımlaşmadır. 1- Zekat, toplumda ekonomik bir denge kurar. Zenginin malından bir bölümünü fakirlere verdirerek aradaki zenginlik farkını belli bir seviyede tutar...
 8. Zekatin toplumsal faydalari

  • 7K
  • 1
  ZEKATIN TOPLUMSAL FAYDALARI Zenginle fakir ortasındaki uçurumu kaldıran, aralarında dostluk ve sevgi ilişkilerini kuran zekat ve yardımlaşmadır. 1- Zekat, toplumda ekonomik bir denge kurar...
Üst Alt