Cinler ve Şeytan

  • Sabit
Uyarılar Bu kategorideki yazılar, insanları korkutma amaçlı değil; onları korktukları konularda bilgilendirme amacı güden yazılardır.. Websitemizde "cin çağırma daveti" gibi hiçbir zararlı içerik yayınlanmaz. Zararlı içerikler taşımamasına rağmen; 18 yaşından küçük genç...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 977,
Cevaplar
0
Görüntüleme
977
İblisin ahdi insanlığın ve özellikle İslam aleminin unuttuğu, unutturulduğu beladır ki tevhidin önünde duvar, cennete girmeye engeldir. Şirk dininin teması, özü ve rehberi olan bu ahid yaratılış öncesinden ezeliyete kadar süren yeminin adıdır ve mü’min bu ahdi bilerek imana daha çok sarılmak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 654,
Cevaplar
0
Görüntüleme
654
Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri [FONT=sans-serif]Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2] Cin adı verilen lâtif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
5K
İblisin ahdinin satır araları iman yolcularının neden, kime ne nasıl iman edileceğine, kimin bunu engellemeye çalışacağına ve insanları kandırmak ve şüpheye düşürmek için şeytanın nelere yemin ettiğine vurgudur. Şeytan en kötü yol gösterici ve düşmandır Yüce Allah, ilahi kelamı Kur’an’da...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” dedik. İblis’ten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı. Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
“… Çünkü o (şeytan), sizin için apaçık bir düşmandır.” (En’am 6/142) Şeytan ve Soyundan kurtulabilmekYüce Allah, pek çok Ayet-i Kerime’de insanoğlunu şeytan ve soyunun açık ve amansız bir düşman olduğuna dair uyarmış, onun imanlı kalpler üzerine sultasının olamayacağını ve tüm insanlığın...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 917,
Cevaplar
2
Görüntüleme
917
- Eğer kişi kulağının dibinde fısıltı halinde sesler duyuyorsa ve bir tarafa bakarken gözünün yan tarafında gölgeler, karartılar geçtiğini hissediyorsa, - Vucudundaki tuyleri diken, diken oluyorsa , sanki bir elektrik akimina ugruyorsa... -S anki odada veya evinde biri hizli, hizli nefes alip...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Şeytan Neden Secde’den Kaçındı?Rivayet olunduğuna göre, Hak Teâlâ Hazretleri tarafından, Şeytana: -“Âdem Aleyhisselâm’in kabrine secde et, senin tevbeni kabul edeyim, günahlarını bağışlayayım,” denildi. Şeytan: -“Ben Adem’in kalıbına, cesed ve bedenine secde etmedim: nasıl olur da onun mezar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 989,
Cevaplar
0
Görüntüleme
989
Cinler sevap kazanır mı?Cinler sevap kazanır mı? İ. Azam’dan bir rivayete göre: “Cinlerin sevabı ateşten kurtulup, toprak olmaktır.” İ. Şafi, İ. Malik, Ahmed İbni Hanbel ve İmameyn’e (İ. Muhammed ve İ. Yusuf ) göre ise: Cinler itaate mukabil sevap kazanırlar. Bu imamlar sözlerine delil...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bu mesele, İslam alimlerinin ihtilaf ettikleri meselelerden biridir. Biz burada o kıymetli alimlerin sözlerini nakil ederek meselenin hakikatını Allah’ın ilmine havale edeceğiz. İ. Dahhak’a göre: Cinlerin kendilerinden peygamberleri vardır. İmamın delili ise şu ayettir Cinlerden peygamber...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 997,
Cevaplar
0
Görüntüleme
997
“İnsanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsat edilen kuvve-i vâhime, küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
İster "Uzaylı" deyin, ister "Cin" deyin, ister başka bir adla anın, sonuçta, normal gözle bakanların göremediği, ancak bir kısım insanların gördüklerini iddia ettikleri, farklı bir boyutta yasamakta olan bir takım varlıkların olduğu kesin. Bunlar, gözden beyne giden mesajlarla değil. beynin...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
UFO'larla Cinlerin Bir İlgisi Var Mı? Yeryüzünün en önemli varlıkları olan insanlar anlayamadıkları. tanımlayamadıkları şeylere tarih boyunca çok değişik isimler takmışlardır. Günümüzde bile bilimin açıklamakta güçlük çektiği, dahası tanımlayamadığı esrarengiz olayların olduğu da bir...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Zehirli Ateş Ne Demektir? Cinler, Bu Ateşten mi Yaratıldı? Cinler, Kurân-ı Kerim'e göre "dumansız ateş"ten yaratılmış olan varlıklardır. İslam inancına göre göze görünen ve maddî yapıya sahip olan insanlar, balçıktan yaratılmıştır veya insanın yaratıldığı sırada dünyadaki ortam dalak...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
İnsanın ilk ne zaman savaşmaya başladığı antropologlar ile tarihçiler arasında süregelen büyük bir tartışmadır. İskeletlerinde mızrak izleri bulunan Neandertal insan örnekleri bulunmasına rağmen bazı antropologlar bunların savaş sonucu değil de kurban edilme, cinayet ya da av kazaları...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Prof. Osman Çakmak'a göre, cinler perisperik enerjiden ibaret UFO ve uzaylı görenler aslında cinleri görüyor Uzaylı görüntülerini cinler tezgâhlıyor UFO'cu ve cinci medyumlar, cinlerin kılık değiştirmesinde hemfikir Memlekette uzaylı ve UFO görenlerin sayısı az, cinlerle bir şekilde...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Cinlerde mantıksal bir bütünlük mevcut değildir, devamlı çelişkili bilgiler verip bu yönlü vizyonlar oluştururlar. Benlikleri, büyüklük duyguları ise, çok yüksektir. Kendilerini kontrol edemeyip seviyelerini bir türlü sabit tutamazlar. Verdikleri tebliğlerde de devamlı tekrarlar...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Semâvî Kitaplarda Cinlerle İlgili Ayetler 1. Tevrât'ta Cinlerle İlgili Ayetler «Kim cincilere, ruh çağıranlara danışır, bana ihanet ederse, ona öfkeyle bakacak, halkımın arasından atacağım.» (Levililer 20:6) «Tanrı olmayan cinlere, Tanımadıkları ilahlara, Atalarınızın korkmadıkları, Son...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Saranın ve Cinli Hastaların Hakikatı ve İlacı BÖLÜM 3 3. Taha: 69, Bazen cin "Senin kerametin olarak çıkıyorum. Senin gibi bir insan görmedik" der. O zaman cine "Ben Allah (c.c.)'ın zaif bir kuluyum. Allah (c.c.)'a ve Rasulü (s.a.v.)'e itaat edici olduğun halde çık" denir. Bazen cin...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Saranın ve Cinli Hastaların Hakikatı ve İlacı BÖLÜM 2 Ahmed b. Salih (R.A.) şöyle buyurdular: Bir cariye satın aldım. Cinler tarafından rahatsız edildi. Hastalandı. Ben de onu azat ettim. Sonra başka bir cariye satın aldım. O da evvelki gibi rahatsızlandı. Birgün seccademin üzerinde...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Saranın ve Cinli Hastaların Hakikatı ve İlacı BÖLÜM 1 1- Saranın Hakikati Sara, insanın aklının gitmesi ile hasıl olur ki; bayılan veya kendini kaybeden insan ne konuştuğunu, ne yaptığını bilmez. Bu da iki türlüdür: 1- Beyin damarlarında veya beyinde olan herhangi bir rahatsızlık sebebi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Üst Alt