Ermeni sorunu Makaleler

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni Faaliyetleri *Yard.Doç.Dr.Haluk SELVİ *Sakarya Üniversitesi Türk-Ermen İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü ABD'ye Ermeni Göçleri Böyle bir konuda akla gelen ilk soru Ermenilerin ABD'ne ne zaman ve niçin göç ettikleri sorusudur. Bu sorunun cevabı aynı...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
İbrahim ERDOĞAN Hafta sonu Türkiye’den önemli bir heyetle Azerbaycan’daydık. Türkiye –Azerbaycan Medya ilişkileri projesi(TAMEP) kapsamında önemli bir dizi panel- konferans ve görüşmelere katıldık. İki ülke birlikteliği ve ortak çalışmaları anlamında önemli adımlar atıldı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
http://imgaws1.fmanager.net/Image/arab_news_adnan_oktar_turkey_armenia.jpg Geçtiğimiz hafta Başbakan Erdoğan 24 Nisan 1915 Ermeni olaylarına dair bir taziye mesajı sundu. Bu, Türkiye tarihinde bir ilkti. Yıllarca tüm Türk siyasetçilerin önüne en büyük engellerden biri olarak sunulmuş olan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 831,
Cevaplar
0
Görüntüleme
831
1915'i kampanyayla anlatacaklar ASİMED tarafından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğrencileriyle 1915 olaylarına ilişkin ırkçılık faaliyetlerine son verilmesi ve gerçeğin anlatılması için "Bu Yalanlara Kanma" kampanyası başlatıldı. Atatürk Üniversitesi, Asılsız...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 810,
Cevaplar
0
Görüntüleme
810
“10 bin nüfuslu Hocalı’da olaylar sırasında yaklaşık 3.000 Azeri bulunmaktaydı. Saldırıda ölenler hakkında verilen resmi rakam 613 kişi olmakla birlikte, katledilen toplam Azeri sayısının 1.300 kişi olduğu söylenmektedir. Saldırılar sırasında Hocalı’da yaşayan Ahıska Türkleri de evlerinde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Sanal âlemde gerçek kimliğini âdeta devlet sırrı gibi saklayarak sürekli “Holdwater” takma adını kullanan New Yorklu bir işadamı, kurduğu popüler bir internet sitesiyle, yıllardır sistematik biçimde soykırım propagandası yapan Amerikan Ermenileriyle Türkiye adına kıyasıya çarpışıyor. Bir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 792,
Cevaplar
0
Görüntüleme
792
Evet bizler necip müslüman türk milleti olarak,tarih boyunca zulme asla boyun eğmediğimiz gibi,zulme uğrayan millete sahip çıkmışız, hocalı katliamı münasebeti ile azeri türk kardeşlerimizi destekleme amacı ile onların yanında olduğumuzu dünya ya haykırıyoruz. çünki müslüman olduğumuz için...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 854,
Cevaplar
0
Görüntüleme
854
Tarihi Boyutuyla Ermeni Sorunu *Dr. Şenol KANTARCI ASAM,Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Giriş Daha önce Roma ve Bizans topraklarında ve onların hâkimiyeti altında yaşayan Ermeniler, Türklerin Anadolu'da hegemon güç olmasıyla birlikte, Selçuklu ve Osmanlı toprakları üzerinde ve onların hâkimiyeti...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
Lozan'dan Günümüze Ermeni Sorunu *Dr.Öğ.Yb.Ali GÜLER *Anıtkabir,Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanı Lozan Konferansı Başlarında Ermeni İstekleri Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Doğu Harekâtı'nın başarıya ulaşması üzerine 1920 yılı sonlarında Ermenilerle onları destekleyen İtilâf...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Uluslar Arası İlişkiler Boyutuyla Ermeni Sorunu *Yard.Doç.Dr. Kamer KASIM ASAM,Ermeni Araştırmaları Enstitüsü ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü Giriş 1878 Berlin Anlaşması ile uluslar arası alana taşınan Ermeni sorunu her dönemde büyük güçlerin uluslar arası...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 935,
Cevaplar
1
Görüntüleme
935
Hukuki ve Siyasi Boyutuyla Ermeni Sorunu "Ermeniler Soy Kırıma Uğratıldı mı?" *Pulut Y.TACAR *Emekli Büyükelçi Konunun Hukuki Yanları Soy kırımı suçu, sınırları soy kırımı sözleşmesi tarafından belirlenmiş hukukî bir kavramdır. "Soy kırımı suçu" kavramı 9.12.1948 tarihli Soy kırımı Suçunu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Güncel Boyutuyla Ermeni Sorunu *Ömer E.LÜTEM *Emekli Büyükelçi,Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Başkanı Ermeni sorununun güncel boyutlarını açıklayabilmek üzere Lozan Antlaşmasından sonraki gelişmeleri kısaca anımsamakta yarar bulunmaktadır. Sevr Antlaşması'nın öngördüğü ve günümüz...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 985,
Cevaplar
0
Görüntüleme
985
Uluslaşma Süreçleri Açısından Ermeni Sorunu *Şener AKSU *Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Sanayi Devrimi, bilindik toplumsal yapıları sökerken, ürettiği koşulların gereksinimleri, yeni bir toplumsal örgütlenme ve yönetim düzenlemesine yol açtı. Yaşama alanındaki türdeşliğe dayanan "ulus"...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 912,
Cevaplar
0
Görüntüleme
912
Kurtuluş Savaşımız ve Fransa'da Ermeni Propagandası *Prof.Dr.Yahya AKYÜZ *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Giriş Türk Millî Mücadelesi karşısında Ermenilerin takındığı tutum ve davranışlar araştırılmaya değerdir.Biz bu yazımızda, Kurtuluş Savaşımızla ilgili olarak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 871,
Cevaplar
0
Görüntüleme
871
Türk-Ermeni Kültür İlişkileri Üzerine *Prof.Dr. Zeki ARIKAN *Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kültür İlişkileri Üzerine Türk-Ermeni ilişkilerinin kültürel bağlamda incelenmesi iki toplum arasında sosyal, ekonomik bağların varlığını ortaya koyacaktır. Çünkü tarih; insanlar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 894,
Cevaplar
0
Görüntüleme
894
Osmanlı Devletinde Ermeni Nüfusu *Prof.Dr. Süleyman BEYOĞLU *Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Giriş Milliyetçiliğin ortaya çıkışından itibaren, nüfus yoğunluğu özellikle stratejik ve siyasi kavramlarda önem kazanmıştır. Bu öneme paralel olarak nüfus...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Osmanlı Devleti'nde Ermeniler *Nejat GÖYÜNÇ *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Emekli Müteveffa Öğretim Üyesi Giriş Nedir, ne anlama gelmektedir 24 Nisan? Birinci Dünya Harbi içerisinde 24/25 Nisan 1915 gecesi İstanbul'da 2345 Ermeni tutuklanır, aralarında doktor, avukat, gazeteci, din...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Ermeni Kilisesi ve Terör *Erdal İLTER *Tarih Doktoru, Atatürk Araştırma Merkezi Haberleşme Üyesi Giriş Türkiye toprakları üzerinde, Ermenilere siyasî bağımsızlık temini için eskiden beri birçok teşebbüslerde bulunulmuş, fakat bu teşebbüsler her defasında başarısızlık ve hüsranla...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Mütareke ve Milli Mücadele Dönemi (1919-1922)'nde Mersin ve Tarsus'ta Ermeni Mezalimi *Erdal İLTER *Tarih Doktoru, Atatürk Haberleşme Merkezi Haberleşme Üyesi Mütareke Döneminde Mersin ve Tarsus'ta Ermeni Mezalimi İşgaller ve Ermeni Lejyonu Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda Osmanlı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Türk-Ermeni Kültür İlişkilerinde Mitolojik Boyut *Dr.Yaşar KALAFAT *ASAM,KAfkasya Masası Başkanı Türk - Ermeni Kültür İlişkileri farklı dönem başlıkları altında ele alınırken şüphesiz normlar da değişecektir. XIX ve XX yy. lar esas alındığında Ermenilerde cemaat olma dönemi büyük ölçüde geride...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 947,
Cevaplar
0
Görüntüleme
947
Üst Alt