Olaylar ve Mekânlar

Payitaht Abdülhamid Han Darbesi ve 107 Yıllık Ses Kaydı
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 737,
Cevaplar
0
Görüntüleme
737
- 1924'te sürülen Osmanlı Hanedanının hayattaki 300 üyesinin neredeyse tamamı yurt dışında. Şehzade ve sultanlardan sadece Harun Efendi ile 3 çocuğu ve 6 torununun yanı sıra Safvet Neslişah Sultan İstanbul’da yaşıyor. Osmanoğulları için 89 sene önce sürgün kanununun çıktığı 3 Mart 1924...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Akıncı beylerinin Mohaç Muharebesi’ndeki (1526) mücadelesini anlatan bir minyatür (Süleymanname) Akıncı nedir? Akıncı, Akıncı veya çoğul şekli ile Akıncılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun askerî teşkilâtında, sınır bölgelerinde, düşman ülkelerine akınlar, baskınlar tertipleyerek yıpratma...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 664,
Cevaplar
0
Görüntüleme
664
[COLOR=#080008]Osmanlı Donanmayı Hümayunu, II: Abdülhamit’in kararıyla, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan beri çürümeye terkedilmiş bir durumdaydı. Bunda, Sultan Abdülaziz’in çok önem vererek kurduğu donanmanın tehdidiyle tahttan indirilmesi ve Abdülhamit’in ‘benim de başıma gelirse’ düşüncesi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 796,
Cevaplar
0
Görüntüleme
796
Osmanlı Devleti’nin kazandığı son zafer Tesalya Harbi de denilen 1313 (1897) tarihli Yunan Harbi’dir. Yunanlıların Girit’e taarruzu üzerine kopan harbde Osmanlı ordusu, Avrupalı askerî otoritelerin “Altı ayda geçilemez” dediği Termofil geçidini 24 saatte geçip Atina önüne gelmişti...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 740,
Cevaplar
0
Görüntüleme
740
Cezayir'in Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunduğu yıllarda deniz kuvvetlerinin karargahı olarak Kasbah'ta inşa edilen "Reis Sarayı", aradan yüzyıllar geçmesine rağmen tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Yaklaşık 3 yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti içinde yaşayan Cezayir'de, kültürel...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
ALİŞAN EFENDİMİZ, "Yemeklerinizi ailenizle birlikte yiyin, toplu yemekte bereket vardır" buyuru*yor; ama hayat şartlan, aile bireylerinin bir araya gelmesine fazla izin vermiyor. Sonuçta, "aile" kavramı gi*derek zayıflıyor, çözülüyor, çöküyor. Ramazan ayı ailenin bir araya gelmesi, iftar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 853,
Cevaplar
0
Görüntüleme
853
Veli Beyazıd'ın böyle bir vasiyette bulunabilecek ruh inceliğine ve duyarlılığına sahip olduğunu¸ Kırım Hanı Mengi Giray'a gönderdiği mektupta geçen şu ifadelerden de anlamak mümkün: "Cihat ve gaza emri¸ İslâm Dini'nin en baş yoludur. Sultanlara düşen de bu yolda bulunmaktır. Fakat geniş...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 716,
Cevaplar
0
Görüntüleme
716
29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet hakkında bilmediğimiz neler varmış bir bakalım : - Arapça ve Farsça olmak üzere 7 dil biliyordu. Latinceyi anadili gibi konuştuğu rivayet edilir. - Şairdi. Mahiyetindeki 185 şairden 30’unu maaşa bağladı. - Ünlü ressam Bellini’yi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 770,
Cevaplar
0
Görüntüleme
770
Osmanlı'da çocuklar dört-beş yaşına geldiklerinde ilk mektebe, bugünkü karşılığı ile ilkokula başlarken düzenlenen merasime 'bed'-i besmele veya âmin alayı' adı verilmiştir.1 Âmin alayı, bazı kaynaklarda 'dua alayı' şeklinde de zikredilir. Ali Birinci ve İsmail Kara, bunların tamamına...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 746,
Cevaplar
0
Görüntüleme
746
[FONT=arial] İstanbul'u meydan çeşmeleriyle suya kavuşturan Kanuni Bazılarının sadece Hürrem Sultan ve harem hayatıyla tanıtmaya çalıştığı Kanuni, 46 yıllık hükümdarlığı sırasında Osmanlı'nın sınırlarını arka arkaya kazandığı eşsiz zaferlerle en yüksek seviyeye çıkarmakla kalmayıp, fethettiği...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 661,
Cevaplar
0
Görüntüleme
661
BURASI HAKİKAT SULTANLARININ PAYİTAHTIDIR Kânûnî Sultan Süleymân Hanın oğlu Şehzâde Bâyezîd saltanat iddiâsı ile ayaklanmıştı. Kânûnî, diğer oğlu Selîm'i, onun üzerine gönderdi. Şehzâde Selîm kuvvetleri ile Konya'ya geldi. O öncelikle Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin kabrini...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 816,
Cevaplar
0
Görüntüleme
816
İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453'te, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis (Constantinople) şehrini Sultan II. Mehmed Han'ın komutanlığında fethetmesidir. Bu fetihten...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
2K
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]BÜKREŞ ANTLAŞMASI Balkan Savaşları'nın 2.sinde beş devletle birlikte savaşmak zorunda kalan Bulgaristan, bütün cephelerde yenilerek Antlaşma istemek zorunda kaldı. Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında, yapılan görüşmeler...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 882,
Cevaplar
0
Görüntüleme
882
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]BERLİN ANTLAŞMASI 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın yerine, İngiltere, Avusturya-Macaristan, Fransa, Almanya, Rusya ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşma...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 839,
Cevaplar
0
Görüntüleme
839
[COLOR=DarkRed]BEDESTEN Bedestenler zamanlarında önemli birer iktisadi kuruluştu. O devirde günümüzdeki banka ve borsaların görevini görürdü. Her bedesten de onu korumakla yükümlü 12 kişilik bir koruyucu ekibi vardı. Bunlara bölük başı denirdi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 780,
Cevaplar
0
Görüntüleme
780
BAR KONFEDERASYONU 1768-1772 yılları arasında Polonya'nın bağımsızlığını Rus saldırılarına karşı korumak amacıyla, Polonyalı soylular ve aydınlar tarafından aynı zamanda Katolik kilisesi'nin ayrılacalıklarını koruma amacıyla kurulan birlik. Birlik, Polonya'nın içeriden ve dışarıdan gelen...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 834,
Cevaplar
0
Görüntüleme
834
BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI Balkan Yarımadası'nda sadece Arnavutluk ve Makedonya Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde idi. Ama Balkan devletlerinin hepsi gözünü bu güzel toprak parçasına dikmişti. 8 Ekim 1912'de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ birleşerek, Trablusgarp Savaşı'yla meşgul...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 782,
Cevaplar
0
Görüntüleme
782
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]AZEB (Askeri Ordu) [COLOR=#ffffff].Osmanlı askeri teşkilatında kara ve deniz hafif piyadeleri için kullanılan bir tabirdir. Arapça'da bekar manasına gelir. XIV-XVI. yüzyıllarda Bizans, Latin ve İtalyan kaynaklarında "korsan, deniz haydudu"...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 797,
Cevaplar
0
Görüntüleme
797
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]AYNALI KAVAK TENKİHNAMESİ [COLOR=#ffffff]. , Helvetica, sans-serif]Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 21 Mart 1779 yılında imzalanan antlaşma. , Helvetica, sans-serif]21 Temmuz 1774'de imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Kırım'ın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 774,
Cevaplar
0
Görüntüleme
774
Üst Alt