161- Arkadaşlık ve dostluk

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
#1
ARKADAŞLIK VE DOSTLUK
167 - Din kardeşini ziyârete gideceğin zemân, onun müsâid bir zemânını öğren, kendisinden bir va’d, ya’nî bir söz al ve o zemânda ziyârete git! Geç kalma! Evine gireceğin zemân, kapı açık olsa bile, ondan izn iste ve izn verdikden sonra içeriye gir, içeri girince, sağa sola bakma. İçerde çalgı, içki, kumar varsa ve hele kadın erkek karışık oturuluyorsa, bir behâne ile oradan ayrıl! Sâlih bir kimse yemek ikrâm ederse, yavaş ve âdâbı vechile yi! Fazla konuşma, dostunda fazla eğlenme, giderken, tevâzu’ ile, selâm ile ayrıl!
Tanıdığın bir müslimân, sana gelince, elinden geldiği kadar iyi ve tatlı karşıla, yemek ikrâm eyle! Kapıya çık, kendisini karşıla! Selâm verince, selâmını al ve kendisine güzelce iltifatda bulunup: Efendim safa geldiniz, hoş geldiniz, diyerek odanın baş tarafına oturmasını teklif eyle! Sen aşağı tarafda otur!


Dinden, ibâdetden, harâmların zararlarından ve Evliyânın “kaddesallahü teâlâ esrârehümül azîz” hayâtlarından anlat! Birşeyler öğret! Yemek yirken onu utandırmamak için, sen de çok yi! Giderken, onu uğurla ve selâm söyle ve düâ eyle!
168 - Evine gelip geçici sâlih bir müsâfir gelirse, onun hizmetini iyice yap! Hemen yemeğini ver, belki acıkmışdır. Yanında fazla da oturma. Belki yorgundur. Yatmadan önce, kıbleyi, halâyı, seccâdeyi ona göster. Abdest suyunu, abdest havlusunu ve diğer ihtiyâclarını te’mîn eyle! Sabâh olunca, sabâh nemâzına kaldır. Ve cemâ’at hâlinde berâber kılınız! Erkence yemeğini hâzırla, gideceği yol belki uzundur. Giderken kendisine bir din kitâbı hediyye eyle! İslâmiyyetde, kız ile oğlanın arkadaş olmaları, konuşmaları câiz değildir.
Kimseye sû-i zan etme, varsa akl-u şu’ûrun
Dünyâ var imiş, yâ ki yok imiş, ne umûrun!
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
#2
Ne güzel söz yazan kaleme...
Seçtiğimiz dostlar Candan olmalı..
Söylediğimiz sözler orada kalmalı,,,
Sırlar onunla mezara varmali,
Her yüze gulenide dost sanmamali....


Konu çok güzel,okumakta fayda vardır...
Rabbim güzel arkadaşlıklar nasip etsin...
Az olsun Candan olsun....
 

Facebook

Üst Alt