B Harfi İle Başlayan İsimler

MURATS44

Özel Üye
Adı
Arapça YazılışıKüçük EbcedBüyük EbcedEsmâ (k.e.)Esmâ (b.e.)
Babürبابور211324Mâlikül Mülkeş-Şehîd
Badeباده12155el-Ehadel-Kayyûm
Bahaddînبهاالدّين107489el-Hakkel-Fettâh
Bahadırبهادر212356Mâlikül Mülker-Râfi
Baharبهار208321el-Muksîdeş-Şehîd
Bahirباهر208321el-Muksîdeş-Şehîd
Bahriyeبحريه225230el-Kebîrel-Kebîr
Bahriبحرى220224el-Bâriel-Kebîr
Bahtiyarبختيار12131328el-Ğaffârel-Ğafûr
Bakiyeباقيه118312el-Muizer-Rakîb
Bakiباقي113306el-Bâkiel-Kahhâr
Banuبانو59226el-Mecîdel-Kebîr
Baranباران254532en-Nûreş-Şekûr
Barbarosبارباروس472756el-Fettâhel-Muktedir
Bartuبارتو609722el-Müntakîmel-Hâlık
Barışباريش513686er-Raşîdel-Vâris
Battalبطّال51205el-Mâcidel-Cebbâr
Batuhanباتوخان10601339el-Ğaniyyel-Ğafûr
Baturalpباتورالپ642907el-Müntakîmel-Kâbiz
Bayezidبايزيد34184el-Evvelel-Mukaddim
Bayramبايرام254527en-Nûreş-Şekûr
Başakباشاق404766et-Tevvâbel-Müzill
Başarبشار503675el-Metînel-Mütekebbir
Bediaبديعه91185el-Melikel-Mukaddim
Bedihaبديخه621656el-Müntakîmel-Mütekebbir
Bedihبديخ616650el-Müntakîmel-Mütekebbir
Bedirhanبدرخان8571057el-Muahhirel-Ğaniyy
Bedirبدر206239el-Cebbârel-Kebîr
Bedriyeبدريه221256el-Bârien-Nûr
Bedriyeبدريه221256el-Bârien-Nûr
Bedriبدري216250el-Bârien-Nûr
Bedrullahبدرالله272498el-Kerîmel-Metîn
Begümبكوم68200el-Hakemen-Nâfî
Behcetبهجت410463et-Tevvâbel-Fettâh
Behiyeبهيه2226el-Vedûdel-Vedûd
Behramبهرام248411en-Nûret-Tevvâb
Behtiyeبهتيه422427et-Tevvâbet-Tevvâb
Bekirبكر222305el-Bâriel-Kadîr
Belginبلكين112292el-Bâkier-Rahman
Belgüzarبرگزار430630et-Tevvâbel-Müntakîm
Belizبليز4998el-Mâcidel-Azîz
Belkısبلقيس202386el-Berret-Tevvâb
Belmaبلما73275el-Celîlel-Kerîm
Bengisuبنكيصو178322es-Semieş-Şehîd
Bengüبنكو78216el-Hakîmel-Bâri
Beratبراءت604827el-Müntakîmel-Habîr
Berayبراى213326el-Bârieş-Şehîd
Beraبرا203315el-Berrer-Rakîb
Berfinبرفين342402el-Musavviret-Tevvâb
Bergüzarبركزار430630et-Tevvâbel-Müntakîm
Berilبريل242286el-Kebîrer-Raûf
Berivanبريوان269438el-Kerîmet-Tevvâb
Berkantبرقانت7531003el-Muktedired-Dârr
Berkayبركاى233427el-Kebîret-Tevvâb
Berkeبركه227311el-Kebîrer-Rakîb
Berkبرك222305el-Bâriel-Kadîr
Bernaبرنا253421en-Nûret-Tevvâb
Berrakبرّاق503697el-Metînel-Vâris
Berraبرّا403516et-Tevvâber-Raşîd
Berrinبرّين462522el-Fettâheş-Şekûr
Bertanبرتان653822el-Mütekebbirel-Habîr
Besimeبسيمه117230el-Muizel-Kebîr
Besimبسيم112224el-Bâkiel-Kebîr
Besiyeبسيه77140el-Hakîmel-Vâsi
Bessemبسّام163444el-Mânîet-Tevvâb
Betilgülبتيل كل492658el-Mümîtel-Mütekebbir
Betilبتيل442486et-Tevvâbel-Fettâh
Betülبتول438481et-Tevvâbel-Fettâh
Beyazبياض813926el-Habîrel-Kâbiz
Beydaبيدا17160el-Hayyel-Mânî
Beyhanبيخان663832el-Mütekebbirel-Muahhir
Beytullahبيت الله478674el-Fettâhel-Mütekebbir
Beyzanurبيضانور10691239el-Ğaniyyel-Ğaffâr
Beyzaبيضا813926el-Habîrel-Kâbiz
Bezenبزن59122el-Mecîdel-Muid
Beşerبشر502564el-Metînel-Bâis
Beşireبشيره517581er-Raşîdel-Bâis
Beşirبشير512575er-Raşîdel-Bâis
Bilalبلال63256el-Hamîden-Nûr
Bilgehanبيلكه خان7181010el-Vârised-Dârr
Bilgenبيلكن112292el-Bâkier-Rahman
Bilgeبيلكه67192Allahel-Mukaddim
Bilginبيلكين122303el-Muidel-Basîr
Billurبللور268352el-Kerîmer-Râfi
Binaliبن على162321el-Mânîeş-Şehîd
Binnazبيگناز90345el-Meliker-Râfi
Binnurبينّور318433eş-Şehîdet-Tevvâb
Bircanبرجان256474en-Nûrel-Fettâh
Birgülبيركل262387er-Rahîmet-Tevvâb
Birhanبيرخان8631033el-Muahhirel-Azîm
Birnurبيرنور468528el-Fettâheş-Şekûr
Birolبيرول248292en-Nûrer-Rahman
Birselبيرسل302406el-Basîret-Tevvâb
Birsenبيرسن322441eş-Şehîdet-Tevvâb
Bişenkبى شنق462661el-Fettâhel-Mütekebbir
Boraبورا209321el-Muksîdeş-Şehîd
Buketبوكت428511et-Tevvâber-Raşîd
Bulutبولوت444487et-Tevvâbel-Fettâh
Burakبراق303496el-Basîrel-Metîn
Burcuبرجو211263Mâlikül Mülker-Rahîm
Burcuبورجو217269el-Bâriel-Kerîm
Burhanبرهان258427er-Rahîmet-Tevvâb
Burçinبورچين271380el-Kerîmer-Râfi
Buseبوسه73135el-Celîlel-Mü’min
Buğlemبوغلم10781230el-Ğaniyyel-Ğaffâr
Buğraبغرا12031375el-Ğaffârel-Ğafûr
Buğçeبوغچه10161128el-Azîmez-Zâhir
Bülbülبلبل64148Allahel-Muhsî
Bülentبلند86215el-Bedîel-Bâri
Bünyaminبنيامين163438el-Mânîet-Tevvâb
Büşraبشرى512575er-Raşîdel-Bâis
 
Son düzenleme:

MURATS44

Özel Üye
BİLGİ
Bu konu ile ilgili değişik bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 1. Ankara'nın Başkent Olacağı Müjdesi
 2. Batınî Yorumun Tarihine Toplu Bakış: Tarihsel Analiz Açısından Cefr ve Ebced
 3. Bediüzzaman ve Cifir İlmi
 4. Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced Harfler ve Metaller Metafiziği
 5. Bir Yöntem Sorunu Olarak Cefr ve Ebced: “Ebced Hesabı" ya da "Hisâb-ı Cümel”
 6. Bu İlmin Aletliği ve Vasıtasıyla İstihraç Edilen Gaybî İşler ve Sırlar, Tekellüflü Bir Sun'ilikle mi, Yoksa İlhamlı ve İhtarlı Bir Hâl ile mi Olmuştur?
 7. Cifir Hesabı
 8. Cifir Mes'elesi
 9. Cifir ve Ebced İlmiyle Uğraşan Alimler, Onu Nasıl ve Nerede ve Ne İçin Kullanmışlardır?
 10. Ebced Çeşitleri
 11. Ebced Çeşitleri ve Ebced Tabloları
 12. Ebced Hesabının Kaynağı
 13. Ebced Hesabıyla Gerçek Burcunuzu Bulmak
 14. Ebced İsim Heceleme Sözlüğü
 15. Ebced İsimler Sözlüğü
 16. Ebced Tablosu
 17. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?
 18. Ebced ve Cifir İlmi İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir?
 19. Ebced ve Cifir İlmi Meseleleri
 20. Ebced ve Cifir İlminin Kaynağı
 21. Ebced'le İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 22. Ebced'le Tarih Düşürme
 23. Esrar-ı Huruf Ta'bir Edilen Tılsım ve Havas İlmiyle, Cifir ve Ebced İlmi Aynı mıdır?
 24. Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak
 25. Hazret-i Ali'nin Kasidelerinden Alınmış Kerametli İşaretler
 26. Hurûfîlik
 27. Hurûficilikle Cifir ve Ebced İlmi Arasında Bir Münasebet Var mıdır?
 28. İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı Nedir ?
 29. İsminizin Ebced Değeri Ne İşe Yarar?
 30. Kıyametin Kopma Tarihi
 31. Kur’an Yorumunun Cefr ve Ebced ile Yapılmasının İslâmîliği İmkanı
 32. Kur’an'a Ebced Yöntemiyle Bakmak
 33. Kur'an-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?
 34. Kur'ân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?
 35. Nerelerde Kullanılır?
 36. Oniki Sualin Cevapları
 37. Peygamber'in (A.S.M.) Hadîslerinde Ebced ve Cifire Dair Herhangi Bir İfade ve Beyan Var mıdır?
 38. Rakamlar ve Harfler Metafiziği
 39. Remil İlmi Hakkında
 40. Risale-i Nur'da Cifr ve Ebced (Mahiyeti, Hakikati, Delilleri)
 41. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-1
 42. Risâle-i Nur’da İlm-i Cifr ve Ebced Hesabı-2
 43. Risale-i Nurlarda Bulunan Cifir ve Ebcedin Mahiyet ve Keyfiyeti
 44. Sahabe ve Tabiîn'den Sonra, Hangi Sınıf Alimler Bu İlimle Meşgul Olmuşlar?
 45. Sayılar, Ebced ve Takvim
 46. İslamiyet ve Yıldızname
 47. Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 48. Terim Olarak Cefr ve Ebced -Kavramsal Analiz-
 49. Tevafukun Başka Bir Çeşidi
 50. A Harfi İle Başlayan İsimler
 51. B Harfi İle Başlayan İsimler
 52. C Harfi İle Başlayan İsimler
 53. Ç Harfi ile Başlayan İsimler
 54. D Harfi İle Başlayan İsimler
 55. E Harfi İle Başlayan İsimler
 56. F Harfi İle Başlayan İsimler
 57. G Harfi İle Başlayan İsimler
 58. H Harfi İle Başlayan İsimler
 59. I Harfi İle Başlayan İsimler
 60. İ Harfi İle Başlayan İsimler
 61. J Harfi İle Başlayan İsimler
 62. K Harfi İle Başlayan İsimler
 63. L Harfi İle Başlayan İsimler
 64. M Harfi İle Başlayan İsimler
 65. N Harfi İle Başlayan İsimler
 66. O Harfi İle Başlayan İsimler
 67. Ö Harfi İle Başlayan İsimler
 68. P Harfi İle Başlayan İsimler
 69. R Harfi İle Başlayan İsimler
 70. S Harfi İle Başlayan İsimler
 71. Ş Harfi İle Başlayan İsimler
 72. T Harfi İle Başlayan İsimler
 73. U Harfi İle Başlayan İsimler
 74. Ü Harfi İle Başlayan İsimler
 75. V Harfi İle Başlayan İsimler
 76. Y Harfi ile Başlayan İsimler
 77. Z Harfi İle Başlayan İsimler
 
Üst Alt