Camilerle İlgili Ayetler Ve Hadisler

HASAN CAN

Administrator
Yönetici
tb


A-CAMİ VE MESCİTLERLE İLGİLİ AYETLER :


AYET-İ KERiME
a) “Müşriklerin, kendi inkarlarına kendileri şahit olup dururlarken, Allah’ın Mescitlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalıcıdırlar.” (Tevbe 17)

AYET-İ KERiME
b) “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.” (Tevbe 18)

AYET-İ KERiME
c) “Ta ilk gününden temeli takva üzerine kurulan mescit, elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Onun içerisinde temizlenmeyi seven kişiler vardır.” (Tevbe 108)

AYET-İ KERiME
d) “Allah’ın mescitleri içinde, Allah’ın isminin anılmasını men eden ve o mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır ? işte o zalimler yok mu, onların bu mescitlere korka korka girmekten başka hakları yoktur. Bunları yapan o zalimlere, dünyada büyük bir felaket ve mahrumiyet, ahirette de büyük bir azap vardır.” (Bakara 114)

AYET-İ KERiME
e) “Zarar vermek, inkar etmek, mü’minlerin arasını ayırmak, Allah ve Peygamberine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup; “Biz sadece iyilik yapmak istedik” diye yemin edenlerin, yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahittir.” (Tevbe 107)

AYET-İ KERiME
f) “Mescitler şüphesiz Allah’ındır. Öyleyse oralarda Allah’a yalvarırken başkasını katmayın.” (Cin 18)

B-CAMİ VE MESCİDLERLE İLGİLİ HADİSLER :

a) “Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescit yaparsa) Allah’ta cennet’te onun için bir ev yapar.” (Buhari, Salat 65, Müslim, Mesacid 4)
b) “Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur. (Sahih-i Buhari Cilt 2, sayfa 625)
c) “Beldelerin Allah’a en sevimli yerleri mescitlerdir. Beldelerin Allah’a en sevimsiz yerleri de çarşı ve pazarlardır.” (Müslim Mesacid, 288)
d) “Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi, onlarda gök ehlini aydınlatırlar. (Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117)
e) “Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü’min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler.” (Tirmizi, Tefsir, Sure 2. H. No 3092)
f) ” Ben yeryüzü halkına azap etmeyi murat ettiğimde mescitleri inşa, tefriş, tamir ve tenvir edenleri, benim rızam için sevişenleri ve seher vakitlerinde istiğfar edenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim.” (İlahi Hadisler DİB. Yayınları Hasan Hüsnü Erdem 1982, Sayfa 28)
************************************
Camilerle İlgili Ayet Ve Hadisler


Yüce Allah buyuruyor:

“´Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resulü’nün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda toplanacaksınız. Enfal, 8/ 24

AYET-İ KERiME
“Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleler oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.” Bakara, 2/114

AYET-İ KERiME
"Ey âdemoğulları, her mescide gittiğinizde ziynetinizi, en güzel elbisenizi giyin. Yiyin, için (fakat) israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez" A`râf, 31


Hz. Peygamber buyuruyor:

“Her kim Allah rızası için bir mescit inşa ederse, Allah Teâlâ da ona cennette bir köşk inşa eder.” İbni Mace, el-Mesâcid ve’l-Cemâât, 1

“Sizden biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler kendisine:
Allahım, Bunu bağışla, buna rahmetinle muamele et, diye dua ederler.” Buhârî, Ezan 36

“Biriniz farz namazını mescide kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teâlâ bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” Müslim, Müsâfirîn 210

“Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir adamı gördüğünüz zaman, onun gerçek mümin olduğuna şahitlik ediniz”. İbni Mace, Mesâcid 19

“Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar, uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir. Buhârî, Ezan 31

Allah’ın kendisiyle hataları örtüp, sevapları artırdığı şeyi size göstereyim mi?” Ashap: “Evet söyleyin ey Allah’ın Resulü”. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v): “O şey, zahmetli durumlarda bile abdesti tam almak, mescitlere çok adım atmak, namazdan sonra müteakip namazı beklemektir Ibni Mace, Mesâcid 19

Müslüman bir kimse, namaz ve zikir için mescidi vatan edindiği (çok gitmeyi alışkanlık haline getirdiği)zaman Allah’ın onun bu halinden duyduğu sevinç, tıpkı gurbette adamı olan kimselerin, onun yanlarına dönmesiyle (ona kavuşmaktan) duydukları sevinç gibidir”
İbni Mace, Mesâcid, 19

"Birinizin hanımı mescide gitmek için izin talep ederse ona mani olmasın (izin versin Buhârî, Nikâh 116

“Kim sarımsak veya soğan yerse bizden uzak dursun -veya mescidimizden uzak dursun- evinde otursun. Buhârî, Et’ime 49

“Bir adam mescide yitiğini ilan etti ve: “Kim kızıl deveyi gördü?” dedi. Bunu işiten Aleyhissalâtu vesselâm: “Bulamaz ol! Mescitler neye yarayacaksa onun için inşa edilmiştir (gayesinden başka maksatla kullanılamaz)!” buyurdular.” Müslim, Mesâcid 80


Hz. Peygamber (s.a.v) kayıp eşyasını arayan birisini işittiğinde ona; “Hey bulamaz ol, mescit bu tür şeyler için bina edilmedi” Müslim, Mesacid, 568-569

Asr-ı Saadet’te Mescidi Nebevi’yi devamlı olarak süpüren zenci bir kadın vardı.
Bir ara Rasulullah (s.a.v) onu görmedi. Merak ederek sordu. Sahabeler “öldü” dediler. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v); “Bana haber vermeniz gerekmez miydi?” diye buyurdular.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), bu durumdan hoşlanmadı ve “Bana kabrini gösterin” diye buyurdular. Sahabe O’na kadının kabrini gösterdi ve kadının kabri üzerine cenaze namazı kıldı ve dua etti. Buhârî, Salât, 72, Cenaiz, 66

MAHMUT AYİK
Niyazi Mısri Cami-İ İmam Hatibi
ADIYAMANCAMİ VE MESCİTLERLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER :


1-CAMİLER ALLAH’IN EVİDİR :


وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا
CİNN-18 : “Mescitler şüphesiz Allah’ındır. Öyleyse oralarda Allah’a yalvarırken başkasını katmayın.”
CİNN :19,20 : “Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. De ki: “Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam.”
HADİS :“Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi, onlarda gök ehlini aydınlatırlar. (Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117)
HADİS :“Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur. (Sahih-i Buhari Cilt 2, sayfa 625)

2-CAMİ YAPMAK, YAPTIRMAK, YAPILAN CAMİYE KATKIDA BULUNMAK


إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ
AYET-İ KERiME
TAVBE-17,18 : “Müşriklerin, kendi inkarlarına kendileri şahit olup dururlarken, Allah’ın Mescitlerini imar etmeleri mümkün değildir. Onların bütün yaptıkları boşunadır. Ve onlar ateş içinde ebedi olarak kalıcıdırlar.” “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.”

HADİS :“Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescit yaparsa) Allah’ta cennet’te onun için bir ev yapar.” (Buhari, Salat 65, Müslim, Mesacid 4)

HADİS :Ebû Karsafe'den rivayet ediliyor: Kim bir cami yaparsa, Allah da onun için Cennette bir ev yapar. Caminin temizliğini yapmak ise, Cennet kadınlarının mehirleridir. (Taberani'nin Kebir'inden)
HADİS :Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ümmetimin ücreti bana arzedilip gösterildi. Öyle ki mescidden çıkarılıp atılan bir çerçöpün sevabını bile gördüm. Ümmetimin günahı da bana arzedil(ip gösteril)di. Kişiye Kur'an'dan kendine gelen sure veya ayeti unutmasından daha büyük bir günah görmedim." [Ebu Davud, Salat 16, (461); Tirmizî, Fezailu'l-Kur'an 19, (2917).]

HADİS :Hz. Osman (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) uyurdular ki: "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder. "Bir diğer rivayette: "...Allah, onun için, cennette bir mislini inşa eder" buyrulmuştur. [Buhârî, Salat 65; Müslim, Mesacid 25, (533); Tirmizî, Salat 237, (318).]

3-TAKVA MESCİDİ


لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

AYET-İ KERiME
TEVBE-108 : Onun içinde asla namaz kılma. “Ta ilk gününden temeli takva üzerine kurulan mescit, elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Onun içerisinde temizlenmeyi seven kişiler vardır.” (Tevbe 108)

HADİS : “Bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun mü’min olduğuna şehadet edin, zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar ederler.” (Tirmizi, Tefsir, Sure 2. H. No 3092)
HADİS : ” Ben yeryüzü halkına azap etmeyi murat ettiğimde mescitleri inşa, tefriş, tamir ve tenvir edenleri, benim rızam için sevişenleri ve seher vakitlerinde istiğfar edenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim.” (İlahi Hadisler DİB. Yayınları Hasan Hüsnü Erdem 1982, Sayfa 28)

4-DIRAR MESCİDİ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

TEVBE-107 : “Zarar vermek, inkar etmek, mü’minlerin arasını ayırmak, Allah ve Peygamberine karşı savaşanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup; “Biz sadece iyilik yapmak istedik” diye yemin edenlerin, yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahittir.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

5-CAMİDE İBADETE MANİ OLMAK

AYET-İ KERiME
BAKARA-114 : “Allah’ın mescitleri içinde, Allah’ın isminin anılmasını men eden ve o mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır ? İşte o zalimler yok mu, onların bu mescitlere korka korka girmekten başka hakları yoktur. Bunları yapan o zalimlere, dünyada büyük bir felaket ve mahrumiyet, ahirette de büyük bir azap vardır.”

HADİS :“Beldelerin Allah’a en sevimli yerleri mescitlerdir. Beldelerin Allah’a en sevimsiz yerleri de çarşı ve pazarlardır.” (Müslim Mesacid, 288)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Okyay

ÖZEL ÜYE

CAMİLERİMİZ​

Ebedi seyâhate çıkmadan her birimiz,
Ötede hazır olsun, mekânımız, yerimiz.
Yolculuğa en sağlam, güvenilir gemimiz,
Huzur, sükûnet yeri, nurlu Câmilerimiz.

Şimdiden yer ayırtın ayakta kalmayınız,
Gerçi gemiler büyük, çok olsa da sayınız.
Sıcak- serin, konforlu, içleriyse tertemiz,
Uzun yolculuk için, sağlam Câmilerimiz.

Nuh’un gemisindendir bizim atalarımız,
Atalarımız gibi, düşsün hatalarımız.
İlk babamız Adem’dir, Havva da ilk annemiz,
Meleklerin gemisi, sanki Câmilerimiz.

Eşyalar; yükte hafif, bahada ağır olsun,
Gemiyi batırmasın, ama tartıda bassın.
Ậhiret lirası bu, altın amellerimiz,
En çok kazanılan yer, başta Câmilerimiz.

Elbet kol da, mendil de sallanmaz bu kalkışta,
Ne kahkaha atılır, hiç yapılmaz alkış da.
Saygılar had safhada, ayrılan misâfiriz,
Hem gemi, hem limandır, o an Câmilerimiz.

Misâfirhânemizdir, dünyâdayken bu mekân,
Ev sahibi Rabbimiz, kalbimize nur saçan.
Dâvetine icâbet, imtiyazdır ve feyiz,
Her varışta bir hesap, açar Câmilerimiz.

Melekler kapıdadır, karşılar misâfiri,
En ön safta görmeyi isterler mü’minleri.
Besmele ve selâmla, salavatta dilimiz,
Girişte saygı bekler, çünkü Câmilerimiz.

Hiç kimseden çıt çıkmaz, sessizlik ibâdettir,
Dudaklar kıpırdanır, onlarınkisi zikir.
İçin- için istiğfar, ve mağfiret Dileriz,
Hafiflemek yeridir, zâten câmilerimiz.

Namaza kalkış anı, heyecandır dorukta,
Ümit ve korku vardır, mülâkata durmakta.
Yaradan Mevlâmıza, dünüktür yüzlerimiz,
Kıyam- rüku, secdeyle, şavkar Câmilerimiz.

Farzı kılmak üzere, saflar sıklaştırılır,
Kardeşlik örneğine, bir imtihan verilir.
Tek yürek, tam bütünlük, kale gibi oluruz,
Kalpleri birleştiren, surdur Câmilerimiz.

Namaz îfâ olunca, herkeste rahatlama,
Bellikli günahlarda, olunmuştur aklama.
Yüreklerdeki sükûn, simâdadır, parlar yüz,
Mânevi bir gül olur, açar Câmilerimiz.

Nurlu bir tebessümü görmek mümkün yüzlerde,
Sevincin izleridir, parlayan o gözlerde.
Borçlar ödemiştir ki, sükunlar gâyet bâriz,
Ne büyük lütuf yâ RABB!, şanlı Câmilerimiz.

Kimi câmi âşıkı, mü’minleri görürüz,
Câmiden en son çıkar, onu bekler dururuz.
O mübârek insanın, sözleriyse hep veciz,
Böyle değerleri de, saklar Câmilerimiz.

Câminin çıkışında eller müsâfahada,
Samimi duâlarla, gelmek üzre bir daha.
Karşılıklı güzel söz, bunu hazla izleriz,
Allah için dostluğa, medâr Câmilerimiz.

Gelin dostlar bu güzel, sohbete alışalım,
Ferah huzur yerleri, mabette buluşalım.
Burlardan gelmiş- geçmiş, nice bânilerimiz,
Onları izleyelim, dolsun Câmilerimiz.

Şevket OKYAY
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

MURATS44

Özel Üye
a3_zpsvinyqf8k.jpg

a5_zpsiicjdwlq.jpg

a1_zpscuwygyzc.jpg

a2_zpss5nd8a5o.jpg

a4_zpslez7uzlz.jpg
©Murat's44


Camii'lerimiz
 
Son düzenleme:

Nur Hanım

Aktif Üyemiz
Cevap: Camilerle ilgili ayetler ve hadislerCamilerle İlgili Ayet Ve Hadisler

Yüce Allah buyuruyor:
“´Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resulü’nün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda toplanacaksınız. Enfal, 8/ 24

“Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleler oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.” Bakara, 2/114
"Ey âdemoğulları, her mescide gittiğinizde ziynetinizi, en güzel elbisenizi giyin. Yiyin, için (fakat) israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez" A`râf, 31

Hz. Peygamber buyuruyor:
“Her kim Allah rızası için bir mescit inşa ederse, Allah Teâlâ da ona cennette bir köşk inşa eder.” İbni Mace, el-Mesâcid ve’l-Cemâât, 1

“Sizden biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler kendisine:
– Allahım, Bunu bağışla, buna rahmetinle muamele et, diye dua ederler.” Buhârî, Ezan 36

“Biriniz farz namazını mescide kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teâlâ bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” Müslim, Müsâfirîn 210

“Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir adamı gördüğünüz zaman, onun gerçek mümin olduğuna şahitlik ediniz”. İbni Mace, Mesâcid 19

“Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar, uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir. Buhârî, Ezan 31

“Allah’ın kendisiyle hataları örtüp, sevapları artırdığı şeyi size göstereyim mi?” Ashap: “Evet söyleyin ey Allah’ın Resulü”. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v): “O şey, zahmetli durumlarda bile abdesti tam almak, mescitlere çok adım atmak, namazdan sonra müteakip namazı beklemektir Ibni Mace, Mesâcid 19

“Müslüman bir kimse, namaz ve zikir için mescidi vatan edindiği (çok gitmeyi alışkanlık haline getirdiği)zaman Allah’ın onun bu halinden duyduğu sevinç, tıpkı gurbette adamı olan kimselerin, onun yanlarına dönmesiyle (ona kavuşmaktan) duydukları sevinç gibidir”
İbni Mace, Mesâcid, 19

"Birinizin hanımı mescide gitmek için izin talep ederse ona mani olmasın (izin versin Buhârî, Nikâh 116

“Kim sarımsak veya soğan yerse bizden uzak dursun -veya mescidimizden uzak dursun- evinde otursun. Buhârî, Et’ime 49

“Bir adam mescide yitiğini ilan etti ve: “Kim kızıl deveyi gördü?” dedi. Bunu işiten Aleyhissalâtu vesselâm: “Bulamaz ol! Mescitler neye yarayacaksa onun için inşa edilmiştir (gayesinden başka maksatla kullanılamaz)!” buyurdular.” Müslim, Mesâcid 80

Hz. Peygamber (s.a.v) kayıp eşyasını arayan birisini işittiğinde ona; “Hey bulamaz ol, mescit bu tür şeyler için bina edilmedi” Müslim, Mesacid, 568-569

Asr-ı Saadet’te Mescidi Nebevi’yi devamlı olarak süpüren zenci bir kadın vardı. Bir ara Rasulullah (s.a.v) onu görmedi. Merak ederek sordu. Sahabeler “öldü” dediler. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v); “Bana haber vermeniz gerekmez miydi?” diye buyurdular.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), bu durumdan hoşlanmadı ve “Bana kabrini gösterin” diye buyurdular. Sahabe O’na kadının kabrini gösterdi ve kadının kabri üzerine cenaze namazı kıldı ve dua etti. Buhârî, Salât, 72, Cenaiz, 66

MAHMUT AYİK
Niyazi Mısri Cami-İ İmam Hatibi
ADIYAMAN
 
Üst Alt