Günün Sözü

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#41
İyilik ettiğin müddetçe görürsün ki iyi yaşamaktasın, gönlün rahat. Fakat bir kötülükte bulundun, bir fenalık ettin mi o yaşayış, o zevk gizleniverir.

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rûmî
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
#42
Mürid olup murada ermedikçe vuslat gerçekleşmez. Büyüklenmekle, kibirlenmekle seyr ü sülûk olmaz. Ancak tevazuyla vâsılı ilallah olunur. Yok olacaksın da var olacaksın. Yok olmayınca var olunmaz.
 

Ayyüzlüm

Yeni Üyemiz
#44
Her seçilmiş erin ayak bastığı toprağı, gözüne sürme gibi çek; o toprak gözünü hem yakar, hem aydınlatır.

Hz. Mevlâna (k.s.)
 
#45
Günün Sözü
Düşüncen mânevî, varlığın gülse, gül bahçesisin; dikense, külhana lâyıksın.

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)
 
#46
Günün Sözü
Ey Hak tâlibi can! Önce ambara giren fâreden kurtulma çaresini ara, ondan sonra buğday toplamaya çalış. Büyüklerin büyüğü olan, gönüllere gönül kesilen sevgili peygamberimizin; "Namaz ancak kalp huzuru ile tamam olur." hadisini hatırla da nefisten ve şeytandan kurtulmak için kalp huzuru ile namaza başla.

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)
 
#47
Günün Sözü
Sufi saflığı talep eden, kendisini iç kirlerinden arındırandır. Sof giymek, terzilik etmek veya vakarla ağır ağır yürümek değil.
Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

 
#50
Günün Sözü
Testinin sûreti ile ne vakte dek oynayıp duracaksın? Testinin nakşından geç, ırmağa, suya yürü.Hz. Mevlâna (k.s.)
 

Facebook

Üst Alt