Kur'an okunan evin bereketi

VuSLaT

Yönetim
Yönetici


Kur'an-ı kerim okuyan insan manevi huzura kavuşur. Hayatınızda Kur`an`a yeteri kadar yer veriyor musunuz?Günlük hayatınızda Kur`an okuma seferberliği başlatmaya ne dersiniz? Akşam evimize gittiğimizde bir yarım saatimizi bu işe ayırabiliriz. Bu manevi sofraya evimizdeki diğer aile fertlerini de davet edebiliriz. Bu arada okuduğumuz sayfaların mealini de okumayı ihmal etmeyelim.Hemen hemen hepimizin evinde mutlaka bir Kur`an-ı Kerim vardır. Kur`an, Rabbimizin kelamıdır. Ona gereken hürmeti gösteririz. Yüksek bir yere asarız veya kapalı bir yerde muhafaza ederiz. Ancak Kur`an, okunmak için inmiştir.


Kur`an`ı en iyi anlayan, onun ne kadar yüce bir kitap olduğunu en iyi takdir eden hiç şüphesiz Efendimizdir. (s.a.s.)O, Kur`an`ı bütün ağırlığı ile gönlüne sindirmiştir. Öyle ki, gece gündüz Kur`an`ı dilinden düşürmemiştir. Zaten O`ndaki anlatılmaz Kur`an aşkı ve sevgisidir ki, kendisinden asırlarca sonra bile insanlara tesir etmiş ve sayısız denebilecek ölçüde seçkin Kur`an talebeleri yetişmiştir.Burada dikkatlerimizi şu ayet-i kerimeye verelim:

O, YAŞAYAN BİR KUR`AN`DI


Yani O, kendisini, yaşayan bir Kur`an haline getirmişti. İşte bu manada Kur`an okumak, müslüman olmakla çok sıkı irtibatlıdır. Ruhuna inilmeden, içe sindirilmeden okunan Kur`an`ın ise bu çeşit bir misyon eda etmesi mümkün değildir.


Bir insan Kur`an okuyor ve onun manasında derinleşiyorsa doğru yolda demektir. Kur`an hakikatlerini anlayıp kavramak için gayret gösteren, mutlaka onun hakikatine kavuşacaktır.


Biz, Kur`an`ı Nebiler Nebisi`nin sözleri içinde anlamaya çalışmalıyız. Kur`an`da derinleşenlerdir ki, kendi içlerinde de derinleşir ve Kur`an`la kendileri arasında münasebet kurmaya muvaffak olabilirler.Kur`an`da Allah bize, bizi anlatıyor; kâinatı anlatıyor ve yine Allah, kitabında bize kendisini anlatıyor. Öyle ise, Allah, kâinat ve insan arasındaki irtibat ancak Kur`an ile anlaşılır ve bu hakikat ancak Kur`an ile yakalanır.

En değerli ev, içinde düzenli olarak Kur`an okunan evdir. Nitekim Efendimiz, bir hadislerinde bu hakikati şöyle dile getirir:OKUDUĞUMUZU ANLAYALIM


Evet, Kur`an-ı Kerim okumak, kişiye çok sevap kazandırsa da asıl olan mana ve muhtevasını anlayarak onu hayatımıza katmaktır. Sahabenin büyüklerinden Hz. İbn Mes`ud`un (r.a.) şu sözleri konumuza ışık tutuyor:


Öyleyse ne duruyoruz? Kulluk hayatımızda Kur`an okuma seferberliği başlatmaya ne dersiniz? Kur`an okumasını bilmeyenler çok kısa bir süre içinde çalışarak öğrenebilirler. Akşam evimize gittiğimizde bir yarım saatimizi bu işe ayırabiliriz. Bu manevi sofraya evimizdeki diğer aile fertlerini de davet edebiliriz.


Bu arada okuduğumuz sayfaların mealini de okumayı ihmal etmeyelim


Bu sayede evimizde ayrı bir bereket olacak ve Kur`an`ın nuruyla içimiz aydınlanacaktır.
 

VuSLaT

Yönetim
Yönetici


Ne mutlu Kur`an`ı okuyup anlara ve tabii ki anladığını hayatına hayat yapanlara!SÖZÜN ÖZÜ

1. Kur`an sayesinde insan, Allah`a muhatap olma gibi mevkilerin en yükseğine yükselir.

2. Kur`an-ı Kerim bizim için bir yol rehberidir.

3. En değerli ev, içinde düzenli olarak Kur`an okunan evdir.

 

Facebook

Üst Alt