kuran

 1. Meal TEGÂBUN Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  TEGÂBUN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ TEGÂBUN Sûresi 1. AyetTeğabün Sûresi Hakkında Teğâbün sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 18 âyettir. İsmini, 9. âyette geçen ve “aldanma, aldatma, kar-zarar” mânasına gelen اَلتَّغَابُنُ (teğâbün) kelimesinden alır. اَلْمُسَبِّحَاتُ (Müsebbihât) sûrelerinden...
 2. Meal MUNÂFİKÛN Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  MUNÂFİKÛN SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ MUNÂFİKÛN Sûresi 2. AyetMünâfikûn Sûresi Hakkında Münâfikûn sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve münafıklar anlamına gelen اَلْمُنَافِقُونَ (Münafıkûn) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 63, nüzûl sırasına göre ise...
 3. TEFSİR CUMA Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  CUMA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ CUMA Suresi 4. AyetCum'a Sûresi Konusu Ümmîler arasından Resûlullah (s.a.s.)’i peygamber olarak göndermesi, Allah Teâlâ’nın hem ona hem de ümmete en büyük lütfudur. O, insanlığa kitabı ve hikmeti öğretmek, onların nefislerini tezkiye edip cennete...
 4. Meal SAFF Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  SAFF SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ SAFF Sûresi 4. AyetSaff Sûresi Hakkında Saff sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 14 âyettir. İsmini, 4. ayetinde geçen صَفًّا (saffen) kelimesinden alır. Sûrenin “İsa” ve اَلْحَوَارِيُّونَ (Havariyyûn) isimleri de vardır. اَلْمُسَبِّحَاتُ (Müsebbihât) diye bilinen...
 5. Meal HAŞR Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  HAŞR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ HAŞR Sûresi 1. AyetHaşr Sûresi Hakkında Haşr sûresi Medine’de inmiştir. 24 âyettir. İsmini, ikinci âyette geçip “sevkiyat için bir yere toplama” mânasına gelen اَلْحَشْرُ (haşr) kelimesinden alır. “Benî Nadr Sûresi” ismi de vardır. Çünkü sûrede onların sürgün...
 6. TEFSİR MUCÂDELE Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  MUCÂDELE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ MUCÂDELE Suresi 20. AyetMücâdele Sûresi Konusu Câhiliye döneminde kadınlara zulmetmek için kullanılan “zıhâr” âdetini kaldırmak üzere bir kısım tedbirler getirilir. Gizli konuşmaların esasları belirtilir ve herkes içinde gizli gizli konuşmanın doğru...
 7. Meal MUCÂDELE Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  MUCÂDELE SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ MUCÂDELE Sûresi 16. AyetMücâdele Sûresi Hakkında Mucâdile sûresi Medine’de inmiştir. 22 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip, “mücâdele etmek, tartışmak” mânasına gelen تُجَادِلُ (tücâdilü) fiilinden ism-i fâil olan اَلْمُجَادِلَةُ (mücâdile) kelimesinden...
 8. TEFSİR HADÎD Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  HADÎD SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ HADÎD Suresi 5. AyetHadid Sûresi Konusu Sûre Allah Teâlâ’nın azametini, ilim ve kudretinin büyüklüğünü tanıtarak insanları Allah ve Rasûlü’ne imana; İslâm yolunda vermeye ve cihada davet eder. Ömrünü Allah’a kulluk ve O’nun dinini tebliğ uğrunda...
 9. Meal HADÎD Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  HADÎD SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ HADÎD Sûresi 1. AyetHadid Sûresi Hakkında Hadîd sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 29 âyettir. İsmini, 25. âyette geçen ve “demir” mânasına gelen اَلْحَد۪يدُ (hadîd) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 57, iniş sırasına göre 112. sûredir. Hadid Sûresi Konusu...
 10. TEFSİR VÂKIA Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  VÂKIA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ VÂKIA Suresi 9. AyetVâkıa Sûresi Konusu Kıyâmetin kopuşuyla beraber insanların, sâbikûn, ashâb-ı meymene ve ashâb-ı meş’eme olmak üzere üç gruba ayrılacağı ve bunların âhirette karşılaşacakları iyi ya da kötü neticeler dikkat çekici bir üslup ve...
 11. Meal VÂKIA Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  VÂKIA SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ VÂKIA Sûresi 8. AyetVâkıa Sûresi Hakkında Vâkıa sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 96 âyettir. İsmini, kıyametin isimlerinden biri olan ve “hâdise, olay” gibi mânalara gelen birinci âyetteki اَلْوَاقِعَةُ (vâkıa) kelimesinden alır. Mushaftaki sıralamada 56, iniş...
 12. TEFSİR RAHMAN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  RAHMAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ RAHMAN Suresi 13. AyetRahmân Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada elli beşinci, iniş sırasına göre doksan yedinci sûredir. Ra‘d sûresinden sonra, İnsân sûresinden önce Medine’de nâzil olmuştur. Tamamının Mekkî olduğu veya bir kısmının Mekke’de bir...
 13. TEFSİR KAMER Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

  KAMER SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ NECM Suresi 2. AyetKonusu Ayın yarılması gibi büyük mûcizeleri gördükleri halde küfür ve şirk bataklığına ısrarla batmaya devam eden müşrikler uyarılır. Onlar bir taraftan mahşer gününün dehşetli manzaraları ile...
 14. Meal KAMER Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  KAMER SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ KAMER Sûresi 1. AyetHakkında Kamer sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 55 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve “ay” mânasına gelen اَلْقَمَرُ (kamer) kelimesinden alır. Resmî tertîbe göre 54, iniş sırasına göre 37. suredir. Nuzül...
 15. Meal NECM Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  NECM SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ NECM Suresi 1 ve 2. AyetlerHakkında Necm sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 62 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve “yıldız” mânasına gelen اَلنَّجْمُ (necm) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 53, iniş sırasına göre ise 23...
 16. Kur'ân Öğrenme ile İlgili Ayetler ve Hadisler

  KURAN ÖĞRENMEKLE İLGİLİ AYETLER – “Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye değer...
 17. Kuran'da Adı Geçen HüdHüd Kuşu

  Hemen bütün dillerde çıkardığı sese (T. ibibik, büdbödek; Ar. hüdhüd; Far. pûpe, pûpû; İng. hoop poo; Fr. huppe; İbr. dûkifat; Lat. upupa, epops) veya başında bulunan sorguç şeklindeki renkli tüylere (T. çavuş kuşu, taraklı, turakçın, ibik, ibikli; Far. şâne-ser) göre adlandırılan hüdhüd...
 18. TEFSİR Kuran-ı Kerim Ayetler ve Tefsirleri

  SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN TEFSİRİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Tefsiri 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Tefsiri 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Tefsiri 4 Nisâ Sûresi 176 92 Nisâ Sûresi Tefsiri 5 Mâide Sûresi 120 112 Mâide...
 19. Meal Kuran-ı Kerim Sureler Okunuşu ve Meâller

  SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN MEALİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Meâli 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Meâli 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Meâli 4 Nisâ Sûresi 176 92 Nisâ Sûresi Meâli 5 Mâide Sûresi 120 112 Mâide Sûresi...
 20. Daha Kuran ne desin?

  İhsan ÇALİŞİR Hocamızın sesinden Cengiz NUMANOĞLU'nun Daha Kur'ân ne desin? isimli şiiri... Kur'ân-ı KerimDAHA KUR'AN NE DESİN? Ey insan! Yaşıyorken, hem de Kur'ân çağında; Çırpınıp duruyorsun, cehâlet batağında. Kalbin katı... Gözün kör... Başın kibir dağında Kur'ân sana gel diyor, bak...
Üst Alt