Nazar kıl masivaya, kalbin hasret inşiraha!

MustafaCİLASUN

Özel Üye[FONT=Georgia, serif]Ne hikmetse hala direniyorsun
[FONT=Georgia, serif]İçinde kaybolduğun girdabını farketmeden sessizce inliyorsun
[FONT=Georgia, serif]Akıttığın gözyaşlarını heveslerine malediyorsun, mağfireti niçin göremiyorsun
[FONT=Georgia, serif]Uluhiyeti şehretmek için niye geçikiyorsun, takkik edip felahın için direnmiyorsun[FONT=Georgia, serif]Bir lahzanın sanığısın farket
[FONT=Georgia, serif]Müddet-i nefes nihayetsiz değil, idrakin şevkiyle muhakeme et
[FONT=Georgia, serif]Parçalanmış cesetler ne söylüyor, şehadete erişen nefesler neden gülüyor merak et
[FONT=Georgia, serif]Geride kalanların, hasretiyle yananların, umutlarıyla anlamlaşanları şöyle kal et[FONT=Georgia, serif]İnsan varlığını mefkuresine adar
[FONT=Georgia, serif]Her bir zümre için dile getirilen bir dava telaşı ağır basar
[FONT=Georgia, serif]Kimisi zan için gayret eder, kimisi hırsına alet olur gider, diğeri intikama meyleder
[FONT=Georgia, serif]Ruhun, kalbin bir sılası var, firkat onun her halinden südur eder,aşkla vuzuha erer[FONT=Georgia, serif]İçinde ki gamı çıkar at, korkma
[FONT=Georgia, serif]Seni senden alan bir sevdaya kapılıp aşk yaşadığını sanma
[FONT=Georgia, serif]İhlas ve ihsanın fakirliği halinde bulununca, kalbin inşiraha hayli uzaksa ağla
[FONT=Georgia, serif]Hangi davanın halinde nefes alıyorsan, muhakkak ki sorgula, maveranın aşkıyla[FONT=Georgia, serif]Her cemaatin sadrında yok olma
[FONT=Georgia, serif]Buharlaşmak için aklın ve izanınla tutukluluk yaşama, anla
[FONT=Georgia, serif]İmtihanda olan sensin, aklın ve iradenle muhatap alınan değersin, aldanma
[FONT=Georgia, serif]İnsan zafiyetleriyle candır, her insanın elbette ki zayıf noktaları olacaktır, unutma[FONT=Georgia, serif]Teslim olduğun umdeler aşksa
[FONT=Georgia, serif]Ruhunun ve kalbinin onayladığı vakıaysa, sakın korkma
[FONT=Georgia, serif]İlimsiz talim olmaz, akıl fikretmesi için odan yoksun kalamaz, taklite kanamaz
[FONT=Georgia, serif]Tafsili olarak inanmalı, içmaliyle yanmalı, gerekçeleriyle yol almaya adanlamlıdır[FONT=Georgia, serif]Kalbinin rikkatine meylet tanı
[FONT=Georgia, serif]Farket, yürekten ayrışan nazargahı, aşkın farkındalığını
[FONT=Georgia, serif]Yaratanına kul olmak için gayret göster, ne kadar bilmesende vakit geçiyor nazar
[FONT=Georgia, serif]Mezarda yatıyor insan, ha ceddin ha cemalin farkedemeyince ağlıyor kalb-i ihsan[FONT=Georgia, serif]Sabır kaleni yıkma ve yılma
[FONT=Georgia, serif]Kanaat etmenin ne demek olduğunu yakinen anla, unutma
[FONT=Georgia, serif]Tedbirsiz ve aklısız nisyanın ahıyla yakınma, idrak ve ibretin halinde yaşa
[FONT=Georgia, serif]Kim çıkarsa çıksın karşına, istikametin için kayıpların adresinde bulunup ağlama

[FONT=Georgia, serif]Mustafa CİLASUN
 
Üst Alt