kalbin

 1. MURATS44

  KİMYA-İ SAADET Kudret Sebebiyle Kalbin Üstünlüğü

  - Kudret Sebebiyle Kalbin Üstünlüğü Marifet yolundaki insanın, en kıymetli cevheri olan kalbde görünenleri öğrendin. Şimdi de, kudret sebebiyle olan üstünlüğünü izah edelim. Zira, o da meleklerin husûsiyetlerindendir. Diğer hayvanlarda yoktur. Bu da şöyledir: Melekler, madde âlemini emri...
 2. MURATS44

  KİMYA-İ SAADET Kalbin Hakikatini Bilmek

  - Kalbin Hakikatini Bilmek Varlığı bilinmeyince, kalbin hakikati anlaşılamaz. O hâlde hakikatinin ne olduğunu, sonra askerini, sonra bu asker ile olan bağlılığını, sonra sıfatlarını bilmek lâzımdır. Sıfatlan bilinirse, Allahü Teâlâ'nm bilinmesinin nasıl hâsıl olduğu, kendi saadetine nasıl...
 3. MURATS44

  KİMYA-İ SAADET Kalbin Hakikati

  - Kalbin Hakikati Ruhun hakikatinin mahiyetini, ona mahsus sıfatların neler olduğunu bildirmeye dinimiz müsaade etmiyor. Bunun için Allah'ın Resulü (sallâllahü aleyhi ve sellem) bunu açıklamadı. Nitekim, Allahü Teâlâ Peygamberimize (s.a.) buyurdu: «Ve, sana rûhdan sorarlar. Onlara de ki, ruh...
 4. MustafaCİLASUN

  Kalbin Görmüyor Ve Anlamıyorsa

  [FONT=Elephant][COLOR=#0d0d0d] [FONT=Elephant][COLOR=#0d0d0d] [FONT=Elephant][COLOR=#0d0d0d]Yar… [FONT=Elephant][COLOR=#0d0d0d]Hangi umuttan tutunsam [FONT=Elephant][COLOR=#0d0d0d]Hülyaların baharında şakısam [FONT=Elephant][COLOR=#0d0d0d]Düşlemeyi,düşünmeyi bir an bıraksam...
 5. Hasret ruzgari

  İki kalbin yok ki

  * İki kalbin yok ki, biri ile Allahü teâlâya, diğeri ile Allahü teâlâdan başkalarına yönelesin. * Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün...
 6. HASAN CAN

  179- Arş ve Kürsî. Kalbin üstünlükleri 2.Cild 76.cı mektûb

  İKİNCİ CİLD, 76. cı MEKTÛB Bu mektûb, mevlânâ Hüseyne yazılmış olup, Arşı ve Kürsîyi bildirmekdedir: Allahü teâlâya hamd olsun. Onun beğendiği, seçdiği kullarına selâm olsun! Arş-ı Mecîd, Allahü teâlânın şaşılacak mahlûklarından biridir. Âlem-i halk ile âlem-i emr arasındadır. Âlem-i...
 7. VuSLaT

  92- Kibr ve ucb, kalbin tehlükeli hastalığıdır 2.Cild 53.cü mektûb

  En büyük düşmanımız, nefsimizdir. Can düşmanımız, her zemân yanımızda bulunan bu azılı arkadaşımızdır. Dışardaki düşmanımız, bu iç düşmanın yardımı ile bize saldırıyor. Onun yardımı ile bizi yaralıyor. Varlıklar içinde en câhil olanı, insanın nefsidir. Çünki, nefs-i emmâre kendine düşmanlık...
 8. VuSLaT

  90- Zâhir islerin bozuk olması, kalbin dağılmasına yol açar 2.Cild 32.ci mektûb

  İKİNCİ CİLD, 32. ci MEKTÛB Bu mektûb, mirzâ Kılıcullaha yazılmışdır. Kalbini toparlıyamadığını bildiren mektûbuna cevâb vermekde, korkulu zemânda okunacak şeyleri bildirmekdedir: Allahü teâlâya hamd ve Onun sevgili Peygamberine salât eder, size de düâlar ederim. Azâ, ya’nî başsağlığı için...
 9. VuSLaT

  Kalbin Anlamı - İskender Pala

  Dilin genel anlamlı kelimeleri vardır; mecaz-ı mürsel yoluyla dışı söyleyip içi anlatır ve zihinde katmanlar halinde sıralanır. “Göz” kelimesini ele alalım: İlk bakışta kirpikler arasında yer alan organımız olduğunu söyleyebiliriz. Lakin onu tanımlarken kirpiklerden hiç bahsetmez, bir...
 10. VuSLaT

  Kalbin Tasavvufi Önemi

  Dinin temel gayesi, Hakk'a kul olduğunun idrâk ve şuurunda olan zarif ve derin insanlar yetiştirmektir. Bu maksadın hâsıl olması, ancak ve ancak, Hakk'a kulluğun lâyıkıyla idrâk ve îfâ edilmesine bağlıdır. İnsanın olgunlaşarak mânen yüksek bir seviyeye ulaşması, kalp âlemindeki ulvî heyecan...
 11. ceylannur

  Kalbın en tatlı meyvası sevgı

 12. MustafaCİLASUN

  Aşkın narı, ruhun arı, kalbin edeb-i melalidir!

  [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]Sadık [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]olan kimdir [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]Kalbinin elbette ki [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]nazargah oldununu bilendir [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen, serif]Ruhun [COLOR=#004a4a][FONT=Sylfaen...
 13. MustafaCİLASUN

  Kalbin ağlasın, ruhun vecdine kanıp aşkla yakarsın!

  [COLOR=#4b1f6f][FONT=Sylfaen, serif]Bir başka [COLOR=#4b1f6f][FONT=Sylfaen, serif]süretim sanki [COLOR=#4b1f6f][FONT=Sylfaen, serif]Fıtratım figan ederken, [COLOR=#4b1f6f][FONT=Sylfaen, serif]taklitler irademi kuşatırken [COLOR=#4b1f6f][FONT=Sylfaen, serif]İzanım...
 14. MustafaCİLASUN

  Ne zaman ağlasan, kalbin figanıyla yansan!

  [COLOR=#5e11a6][FONT=Gentium Basic] [COLOR=#5e11a6][FONT=Gentium Basic]Firkattir aşk [COLOR=#5e11a6][FONT=Gentium Basic]Ruhun sedasındadır [COLOR=#5e11a6][FONT=Gentium Basic]kalbi inşirah ve edebi fark [COLOR=#5e11a6][FONT=Gentium Basic]Ne vakit [COLOR=#5e11a6][FONT=Gentium...
 15. MustafaCİLASUN

  Edep, kalbin hasleti, ruhun vecdidir!

  [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066]Rabbim insan olmayı nasip etsin Müsvettelerinden esirgesin [FONT=Georgia, Times New Roman, Times...
 16. MustafaCİLASUN

  Halim, kalbin vecdine ducar olmalı!

  Bilmemki nasıl yapmalı Telakkilerime takiye bulaşmamalı, ari olmalı Her maslahattımda nefsim öne çıkmaktan utanmalı Ruhumun inhisarında edebin lehçesine boyanıp, yol almalı Ne vakit ah etsem, yeis ona bulaşmamalı Bahtın kitabında aşk okunmalı Ne vakit irademe nazar etsem Zafiyet...
 17. Sedat Yıldırım

  Kalbin Taşmıdır?

  Hepiniz mi Sağırdınız? HEPİNİZ Mİ SAĞIRDINIZ ? Sizler kahkaha atarken,benide mi çağırdınız? Yanlızlığım bir çığlıktı,hepiniz mi sağırdınız? Göz yaşına boğuldukça,etrafımdan dağıldınız. Yanlızlığım bir çığlıktı,hepiniz mi sağırdınız? Soldu gülüm gazel gibi,farkınada varmadınız. Buda...
 18. MustafaCİLASUN

  Bir demdir ruhun firkati, kalbin edebi!

  Nefes müddeti içinde ki aşk-ı meramdır Ram olduğu her ne varsa serab-ı hardır Akıl ve izan inşirah sevdalı bir nazardır Ruh firkatin aşka ducar kılan zamandır Kölelik nefsin her halinde mukadderdir Talim ve terbiye edilmedikçe de elemdir İrade sahibi için azmetmek te mürvettir Mavera, mizan...
 19. MustafaCİLASUN

  Nefes azizdir, kalbin lisanında ülfettir!

  [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330033] [FONT=Georgia, Times New Roman, Times, serif][COLOR=#330066] Mizaç, nefisten neşet eder İdrak, ruhun suhuletinden ilzam ederek kalbe zerkeder Keder, aklından...
 20. MustafaCİLASUN

  Kalbin sabrı ecirdir, ruh ona refiktir!

  [FONT=Georgia, serif] [FONT=Georgia, serif]Ah etmek neye yarar [FONT=Georgia, serif]Dil durmasa bile, sine harıyla kavrulur [FONT=Georgia, serif]Gönül gam ile yol alırsa,kalbi itminan harap olur [FONT=Georgia, serif]İrade, idrakin senasında giderse akıl manadır [FONT=Georgia...
Üst Alt