tasavvufun

 1. MURATS44

  Tasavvuf'un kayıp hazineleri

  KEŞKÜLÜ FUKARA Gezgin dervişlerin hiç yanlarından ayırmadıkları, hikmetine inandıkları son derece estetik bu kapların maalesef günümüze kadar çok azı ulaşabilmiştir. Bu keşküller dervişler tarafından su kabı olarak, yemek tabağı olarak ya da kuyudan su çekmek gibi amaçlarla kullanılan...
 2. VuSLaT

  4- Tasavvufun Esasları ve İlerleme

  SEYR Ü SÜLÛK VE NEFSİ TEZKİYE[COLOR=#003366][COLOR=#003366][COLOR=#990000] Seyri sülûk insanın tasavvuf disiplini altında yürüyüşünü ifade eden bir terimdir. İnsan sonsuz bir sefer içindedir. Bizim bitişini gördüğümüz, sülûkun dünya planında yürüyen kısmıdır. Seyri sülûk, eğilim, renk...
 3. VuSLaT

  3- Tasavvufun Kısaca Tarihi Gelişimi

  TASAVVUFUN KISACA TARİHÎ GELİŞİMİ Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dönemlerinde dindar müslümanların yaşadıkları hayat yukarıda tasvir edilen mânevî bir atmosferde cereyan etti. Bu üç neslin dindarları dünyaya nazaran âhirete öncelik veriyor, bütün davranışlarda Allah'ın...
 4. VuSLaT

  2- Tasavvufun Menşei (Kaynağı)

  TASAVVUFUN MENŞEİ Tasavvufun başlangıcı Resulullah Aleyhisselâm'ın ve Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm- Hazerâtının yaşayışlarında görülmektedir. Bazılarının zannettiği gibi tasavvufî yaşantı Resulullah Aleyhisselâm'dan sonra başlamış olmayıp, doğrudan doğruya onun zuhuru ile ortaya...
 5. nefsimutmainne

  Tasavvufun Anahtar Terimleri

  MUTASAVVIF : Gafletten uzak olarak yâni her an Hakk'ı zikreden, kalbini mânevî kirlerden temizleyen ve Allah'dan başka her şeyi gönlünden çıkaran, rûhunu Hakk'ın zikri ile süsleyen tasavvuf ehli, velî, mürşid, ahlâk-ı hasene sâhibine mutasavvıf denilir. MÜRŞİD : Tasavvuf yolunda kendisinden...
 6. Gûl-i Misbah

  Tasavvuf'un Gâyesi

  Tasavvuf'un Gâyesi Bilmiş ol ki, Tasavvuf mertebelerinde mesafe kat etmekten gaye, nefsin huzur bulmasıyla alakalı olan gerçek imanı yakalamaktır. Nefis, mutmainne (huzura eren) olmadıktan sonra, kurtuluş düşünülemez. Nefsin mutmain olabilmesi için de, kalbin onu kontrol ve idare etmesi gerek...
Üst Alt