Oruç ibadetinin önemi

mahzungarip

Yönetici
ORUÇ İBADETİNİN ÖNEMİ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَعَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Muhterem Müslümanlar!
Dinimizdeki temel ibadetlerden birisi de Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç ibadetinin farziyeti Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle belirtilmektedir. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden evvelkilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.”[1] Ayet-i kerimede açıkça beyan edilmektedir ki bu ibadet yalnız Müslümanlara mahsus bir ibadet değildir, geçmiş ümmetlere de emrolunmuştur.
Aziz ve Muhterem Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimizin orucun önemini anlatan güzel söz ve davranışlarından bazıları şunlardır. Sevgili Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki; “bir kimse ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”[2] “Oruç ateşe karşı siperdir. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu günde fena söz söylemesin; kavga etmesin. Şayet birisi ona söver veya ona çatıp çekişirse ‘Ben Oruçluyum’ desin. Allah’a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruç tutanın ferahlanacağı iki sevinçten birisi iftar ettiği zaman diğeri de orucunun sevabıyla Allah’a kavuştuğu andır.”[3] “Ramazanı şerif geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlarda bağlanır.”[4]


Değerli Mü’minler.
Oruç sayesinde insan nefsin arzularına hakim olma melekesini kazanır. Böylece kötü istek ve arzulardan, günah işlemeden sakınır. Peygamberimiz (sav) “oruçlu bir kimse yalan ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmezse yemeyi içmeyi bırakıp aç durmasın. Allah nezdinde hiçbir kıymeti yoktur.”[5]
Oruç kalpte incelik, vicdanda duyarlılık meydana getirir. Bu sayede fakirlerin, yoksulların hallerini düşündürerek insanda yardımlaşma hissini uyandırır. Böylelikle Müslümanlar arasında sosyal dengenin sağlanmasına yardım eder. Kin, nefret ve bencillik gibi bayağı duyguları kaldırır. Mutluluk içinde yaşamalarına vesile olur. Orucun faziletindeki hikmetlerin insanlara ve cemiyetlere sağladığı faydalar göz önüne alınacak olursa, Oruç Allah’ın insanlara büyük bir ihsanıdır. Onun için dinen meşru bir mazeret olmadıkça mutlaka oruçlarımızı tutmalıyız. Böylece bütün ibadetlerde olduğu gibi özellikle oruç ibadetinin de gayesi olan, insanın olgunlaşması, ahlakının güzelleşmesi fazlalaşacak dolayısıyla ferdin ve toplumun hayatı huzurlu ve mutlu olacaktır.
[1] - Bakara 183.

[2] Riyazüs’salihin c.2 s.489

[3] A.g.e. c.2 s.485 h.no:1220

[4] A.g.e. c.2 s.489 h.no:1225

[5] Riyazüs’salihin 2/502
 
Üst Alt