Osmanlıda Görev Yapan Ermeniler

MURATS44

Özel Üye
Osmanlıda Görev Yapan Ermeniler
* OSMANLIDA GÖREV YAPAN ERMENİLER *

Osmanlı İmparatorluğunda diğer tüm azınlıklar ve gayrimüslimler gibi Ermenilerde hoşgörü ve serbestlik ortamını her zaman yaşamış bir topluluktur. Ermeniler iddia edildiği gibi soykırıma uğrayan bir topluluk değil devletin her kademesinde, her meslekte önemli yerler edinmiş bir grup olmuştur.İşte bu konuda fikir verebilecek bir tablo

* OSMANLI DEVLETİNDE GÖREV ALAN BAZI ERMENİLER *

Agop Gırcikyan Osmanlı imparatorluğunun ilk elçisi [Paris]
Osmanlı imparatorluğunun Paristeki Elciliğinin Maslahatgüzarı [1834]
Krikor Agaton Osmanlı PTT Umumi Müdürü [1864]
Hariciye Vekaletinde görevli [18481850]
Sahak Abro Hariciye Vekaleti Umumi Katibi [1850]
Sebuh Laz Minas Paris Türk Elçiliğinde Katip [1863]
Krikor Odyan Hariciye Muhakemat Müdürü [1870]
Serkis Efendi Hariciyede Baş Sır Katibi [18701871]
Ovakim K. Reisyan İstanbul Vize kasabasının Mahkeme Reisi [1879]
Sakız Adası İhzari Mahkeme Reisi [1885]
Rodos Adası İhzari Mahkeme Reisi [1887]
Artin Dadyan Paşa Hariciye Müsteşarı [1880]
Diran Aleksan Bey Belçikada Türk Sefiri [1862]
Yetvart Zohrab Efendi Londar Sefiri [18381839]
Hırant Düz Bey Mesine [İtalya] Sefiri [19001907]
Hovsep Misakyan Efendi La Hayede Elçi [19001907]
Sarkis Balyan Kardağda ve İtalyada Türk Konsolosu [1900]
Kapriyel Noradunkyan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kabinesinde Hariciye Nazırı [1912]
Agop Kazazyan Paşa Maliye Nazırı/Hazinei Hassa Nazırı
Mikael Portugal Paşa Maliye Nezareti Müşaviri [1886]
Ziraat Bankası Genel Müdürü/Hazinei Hassa Nazırı [1891]
Sakız Ohannes Paşa Hariciye Vekaleti Umumi Katibi [1871]
Hazinei Hassa Nazırı [1897]
Garabet Artin Davut Paşa Viyana Sefiri [18561857]
Lübnan Valisi [1861]
PTT ve Nafia Nezaretlerinde Nazır [1868]
Krikor Sinapyan Nafia Nazırı
Krikor Ağaton PTT Umumi Müdürü [1864]
Jorj Serpos Efendi Türkiye Telgrafları Umum Sekreteri [1868]
Osgan Mardikyan PTT Nezareti Nazırı [1913]
Tomas Terziyan,
Nişan Guğasyan,Tavit Çıracıyan Mülkiye hocaları
Krikor Zohrap,Bedros Hallacıyan İstanbul Mebusları
***********

***********

O zamanlar zulüm, ayrımcılık vardı diyenlere ibret olsun!günümüzde de bu ayrımcılığı çıkaranlar bu liste karşısında ne düşünürlerdi acaba? Haklarımızı istiyruz diyen şimdiki versiyon içinde bu liste uzatılabilir.
 
Üst Alt