Türk kimdir?

BULUT

Aktif Üyemiz
Yönetici
Türk Bayrağı
Türk Bayrağı
NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

Türkler kim mi?


- Korkusundan Çin Seddi yaptırılan (Mete)
- Avrupa'ya aman dileten (Attila)
- 50 binle 200 bin kişilik orduyu yok eden (Alparslan)
- 2 bin kişi ile 500 bin haçlı ordusunu Hatay'a kadar kovalayan (Kılıçarslan)
- 40 çeriyle binlerce kişilik Çin'e karşı duran (Kürşad)
- Gemileri karadan yürütüp çağ kapatıp çağ açan (Fatih)
- Herkesin "Bitti, gitti" dediği zamanda topraklarını düşmanlardan kurtaran (Atatürk)

Who is Turks?

- The reason of Great Wall of China. (Mete)
- The government who begged Europe. (Atilla)
- The government who defeated 200.000 soldiers while it has only 50.000 soldiers. (Alparslan)
- The government who chased 500.000 crosade while it has only 2.000 people. (Kılıçarslan)
- The government who stand against China with 40 soldiers. (Kürşad)
- The government who drive the ships from the ground and start a new era. (Fatih)
- The government who took its government back while everyone says "Finished" (Atatürk)

Türklər kim mi?

- Qorxusundan Çin Səddi etdirilən (Mete) -
- Avropaya aman dileten (Attila)
- 50 minə 200 min nəfərlik ordunu yox edən (Alparslan)
- 2 min adam ilə 500 min xaçlı ordusunu Hatay'a qədər qovan (Kılıçarslan)
- 40 çeriyle minlərlə şəxsiyyət Çinə qarşı duran (Kürşad)
- Gəmiləri qurudan icra çağ bağlayıb çağ açan (Fatih)
- Hər kəsin "Bitti, getdi" dediyi zamanda torpaqlarını düşmənlərdən qurtaran (Atatürk)

Разве что кто турки?

Türk  kimdir?
Türk kimdir?
- Страх перед Великой Китайской стены построены (Мид)
- Европейская Aman Diletta (Аттила)
- 50 великих, 200 тысяч человек и уничтожение армии (Алпарслан)
- 2 тысячи до 500 тысяч человек по крестоносцев армии чеканка Хатай (Kilicarslan) -
40 стоя против тысяч людей в Китае с вишней (Куршад)
- Суда, перевозящие на суше от времени открывает эру (Fatih)
- Все "Done, ушел", сказал экономия времени на территории противника (Ataturk)

[KBASLIK]是谁土耳其人?[/KBASLIK]
- 中国的长城的恐惧建(米德)
- 欧洲祖阿曼diletta(阿提拉)
- 盛大50200万人,消灭军队(Alparslan)
- 2000高达500万人的烈士军队追哈塔伊(Kılıçarslan)
- 对成千上万的人在中国樱桃40站立(Kursad)
- 船舶载运的土地上关闭时间打开时代(法提赫)
- 每个人“做了,走了,说:”时间在敌方领土的储蓄(阿塔图尔克)

 
Üst Alt