Türk Tarihi

[FONT=century gothic] 31 Mart olayı nedir? Perde arkası nasıldır? 31 Mart hadisesinin iç yüzü nedir ve Said Nursi'nin Otuz Bir Mart olayı ile irtibatı nedir?. Şeriatçı ayaklanma mıdır?, Devletin içinde planlanan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 866,
Cevaplar
0
Görüntüleme
866
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Flag_of_Turkey.svg/125px-Flag_of_Turkey.svg.png Türkiye veya resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti ( Türkiye Cumhuriyeti ), Asya ve Avrupa kıtalarının her ikisinde de toprağı bulunan bir parlamenter cumhuriyet ülkesi. Topraklarının büyük bölümü...
- Cevaplar: 14 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
14
Görüntüleme
2K
İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453'te, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis (Constantinople) şehrini Sultan II. Mehmed Han'ın komutanlığında fethetmesidir. Bu fetihten sonra Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, henüz 21...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
3K
21 Mayıs 1864 Çerkes sürgün ve Soykırımı.‏ Her yıl Mayıs’ın 21’nde Kafkasya ve Türkiye’deki Çerkesler büyük bir acıyı yeniden yaşıyorlar. Toptan sürgün edilmelerinin yıldönümünde bir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
[FONT=arial]19.yüzyılda Almanya'nın Mülheim şehrindeki Ren Nehri'nin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında da Fransızlar oturuyordu. Fransızlar, her sene nehrin Almanlardaki kısmına geçip mahsulün tümünü toplayıp götürüyorlardı. [FONT=arial] O sıralar, birliğini temin edemeyen güçsüz...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 764,
Cevaplar
0
Görüntüleme
764
Cevaplar
3
Görüntüleme
887
[FONT=arial black]18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ [FONT=arial black] [FONT=arial black] [FONT=arial black] [FONT=arial black][FONT=arial black] [FONT=arial black] Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 753,
Cevaplar
1
Görüntüleme
753
[FONT=comic sans ms] İskilipli Atıf Hoca kimdir? İskilipli Atıf Hoca Şapka Kanunu çıkmadan 1,5 yıl önce ve bakanlık izni ile basılan 'Frenk Mukallitliği ve Şapka' kitabı sebebiyle 86 yıl önce bugün idam edilmişti İskilipli Atıf Hoca, 1874'te İskilip'in Tophane köyünde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 842,
Cevaplar
0
Görüntüleme
842
[FONT=comic sans ms] Tarih 22 Aralığı göstermektedir, Tarih Vatan uğruna gözünü kırpmadan şehit olan askerlerimizin tarihini göstermektedir... Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak anlı değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanları ancak bu...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 877,
Cevaplar
2
Görüntüleme
877
[FONT=times new roman] [FONT=times new roman]Sultan Murad Han o gün bir hoştur. Telaşeli görünür. [FONT=times new roman]Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Veziriazam Siyavuş Paşa sorar: - Hayrola efendim, canınızı sıkan...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 843,
Cevaplar
2
Görüntüleme
843
[FONT=comic sans ms] [FONT=comic sans ms] • İlk defa elektriği, gazı getiren, ilk modern eczanemizi açtıran, [FONT=comic sans ms]• İlk otomobili getiren, 5 bin km kara yolunu yaptırtan, • Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran, •...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 817,
Cevaplar
1
Görüntüleme
817
İslâm dünyasında Hz. Ömer ile başlayan divân teşkilatı daha sonra değişik şekil ve isimlerle gelişip devam etti. Osmanlı döneminde bizzat padişahın başkanlığında önemli devlet işlerini görüşmek üzere toplanan divâna; "Divân-ı Hümâyun" denirdi. Bugünkü Bakanlar Kurulu gibi çalışan Divân-ı...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Keşşaflık yani izcilik Osmanlı tarafından kurulmuştur. Resmi izcilik tarihinde 1907 yılında İngiltere’ de Baden Powel tarafından kurulduğu bilinmektedir. Bunun yanında1904 yılında Keşşaf-ı Müslim, Keşşaf-ı Osmani olarak Beyrut’ta Yahya El Hibri ismindeki Osmanlı entelektüeli ve eğitimcisi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 838,
Cevaplar
0
Görüntüleme
838
İlk Osmanlı gümüş parası akçenin 1326‘da Orhan Gazi adına kesildiği kabul edilir. Ancak babası Osman Gazi döneminde basılmış bir akçe parçası da bulunmuştur. I. Beyazid gümüş ve bakır Osmanlı paraları için düzenlemeler getirdi. II. Mehmed dönemine kadar akçe ve pul denilen sikkelerle Venedik...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 906,
Cevaplar
0
Görüntüleme
906
Osmanlı Devleti’nde özellikle son asırlarda hırsızlıkları önlemek ve hırsızları yakalamakla memur gizli bir zabıta görevlisiydi.Fâilleri ortaya çıkarılamayan suçları tâkib etme, suçluları yakalama ve diğer gizli zâbıta işleri ile vazifeli âmire Böcekbaşı denirdi. Zamanımızın sivil zâbıta...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 824,
Cevaplar
0
Görüntüleme
824
Osmanlı Devletinde Sadrâzamın başkanlığındaki Şeyhülislâmla diğer nâzırlardan meydana gelen meclisin adı; vekiller meclisi. Bu meclis, devletin iç ve dış siyâsetiyle ilgili mühim hususlarda kararlar alırdı. Buna “Meclis-i Has” “Meclis-i Hass-ı Vükelâ” da denirdi ki Kabîne, yâni Bakanlar kurulu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 743,
Cevaplar
0
Görüntüleme
743
1914’te yetim ve öksüz kalan çocukları korumak amacıyla açılan yurtlar. Birinci Dünyâ Harbi sırasında bilhassa doğu, güneydoğu ve batıda birçok bölgemiz Rus, İtalyan, Yunan ve Fransız işgal kuvvetlerinin kıyımına uğradı. Bu mezâlim sırasında açıkta kalan binlerce çocuk İstanbul ve düşman...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 853,
Cevaplar
0
Görüntüleme
853
Uzunluk Ölçüleri Arşın, parmak ucundan dirseğe kadar olan uzunluğu ifade eder. Farsça arş kol, in de bu demektir. Arş, eski Türkçede de adım manasına gelir. Arapların zra’ adlı 48 santimetrelik mikyasına (ölçüsüne) yakındır. İki arşın vardı. Mimar arşını, mimarî işlerde yer ölçüsüdür. 75,8...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek yabancı gemilere verilen izinlere karşılık alınan resim (harç, vergi). Fâtih Sultan Mehmed Han Anadolu Hisarını tâmir ettirip Rumeli Hisarını yaptırdığı sene (1452) ilk defa sefîne harcı alınmaya başlandı. İstisnâsız bütün yabancı gemilerin muâyenesi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 783,
Cevaplar
0
Görüntüleme
783
Osmanlı Devleti'nde ilk dini kitap H. 1218/M. 1803'te yayınlanabilmişti. Bu eser, imam Muhammed Birgivı Hazretleri' nin (1522-1573) "Risille-i Birgivi" adlı akaid kitabı idi. Bu mevzuda ferman ve fetva çıkıp, çıkmadığı anlaşılamamıştır. Dini eserlerin basılmasına bundan sonra da devam edilmişti...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 947,
Cevaplar
0
Görüntüleme
947
Üst Alt