Türkçeyi Bozuk Yazmak Lenincilerin İşidir!

VuSLaT

Yönetim
Yönetici
Türkçeyi Bozuk Yazmak Lenincilerin İşidir!

Güzel dilimize saygı duymayan, onu biçimden biçime sokarak yabancılaştıran kişiler, kendilerince sempatik görünmek ve iletilerini gizemli kılmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu yaptıkları bilinçsizce davranışlar, onların farkında olmadan Lenincilerin oyununa geldiklerini göstermektedir. Bu yazımda kızıl moskofların Türkçemizi baltalamak ve güçsüz kılmak için ortaya attıkları hain bir planı ortaya koymaya çalışacağım.

Son 15 yıl içerisinde Türkiye’de internet hızla gelişmeye başladı ve artık bugün neredeyse herkesin evinde bir internet bağlantılı bilgisayar bulunuyor. İnternetin hızla gelişmesiyle birlikte, insanları etkileyebilecek bir araç olarak kişilerin interneti kullanma oranı da arttı. Böylece bir “internet medyası” ortaya çıktı. İnsanlar buradan fikirlerini ortaya atıp, bazen binlerce kişiyi peşinden sürükleyecek yazı ve görseller paylaşınca, doğru kullanıldığında dünyaları ayağımıza getirdiği için çok yararlı olan internet, hain kişilerin emellerine de araç olmaya başladı.

Türk’e ve Türklüğe ait tüm değerlere ezeli düşman olan kızıl komünistler, bu durumu fırsat bilerek önce “Leninci“ olmanın göstergesi olarak bilimsel sosyalizmin kurucusu olan Lenin’in adının ilk harfi olan “L” harflerini , Türkçenin yazım kurallarına aykırı olacak biçimde tüm yazılarda büyük yazmaya başladılar. Böylece bir kişinin komünist olduğu rahatlıkla anlaşılabilecekti. Şöyle ki “Her türLü zorLuğa dayanacağız.” cümlesinde örneklendirildiği üzere “L” harflerini büyük yazan Leninciler, karşısındakilere komünist olduklarını simgeleyecek bir mesaj vermeyi düşünüyorlardı. Böylece yoldaşlarını da kolayca tanıyabileceklerdi.

Daha sonra milli bilinçsizlik içinde bulunan Türk gençleri, Lenincilerin bu tutumlarını severek sözcüklerdeki harfleri büyüklü küçüklü yazarak Türkçemizin baltalanışına ortak olmaya başladılar. “Ne kAdaR güZeL yAzıYoRuz dEğiL Mi? biçiminde yazmaya başlayan gençlik, daha sonra bazı harfleri atmaya, bazılarını da değiştirmeye başladılar. Türkçemiz, onun tek sahibi ve koruyucusu olan Türkler’in elinde “Nhe qaDaR güSeL yaZıoRus deiL mi?” biçimini alana kadar uğraşan gençlik, şimdi “Bu internet dilidir, gerçekte böyle yazmıyoruz ki?” diye kalkıp Lenincilerin hain planlarını bizlere karşı savunmaya çalışıyorlar.
Şimdi soruyorum size: Bunu ezeli düşmanlarımızdan bir Rus, İngiliz veya Ermeni yapsa düşmanlıklarına verip, onlardan farklı bir şey beklemeden “Neyse!” diyeceğim de; Türkçenin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak Türk gençleri olarak, en az Ermeniler kadar Türklük düşmanı olan kimi çevrelerin oyununa gelerek, bir Rus gibi Türkçeyi yok etme oyununa ortak olmak, azıcık olsun içinizi acıtmıyor mu?

TÜRK, Türk olduğunu anladığı gün onun önünde hiçbir engel duramaz.

Tanrı TÜRK’ü korusun!
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt