ahmed

 1. Muhtazaf

  Ahmed Mansur serbest bırakıldı

  Ahmed Mansur serbest bırakıldı Almanya'da tutuklanan El-Cezire'nin kıdemli spikeri Ahmed Mansur serbest bırakıldı. 22 Haziran 2015 Almanya'da tutuklanan El-Cezire'nin kıdemli...
 2. MURATS44

  III. Ahmed ( Lale devri padişahı )

  III. Ahmet[/TH] [/TR] III. Ahmet Saltanatı 22 Ağustos 1703- 1 Ekim 1730 (27 yıl sürmüştür.) Padişahlık sırası 23 Doğum tarihi 30 Aralık 1673 Ölüm tarihi 1 Temmuz 1736 (62 yaşında) Önce II. Mustafa Sonra I. Mahmut Soyu Osmanlı Hanedanı Babası IV. Mehmet Annesi Emetullah...
 3. MURATS44

  I. Ahmed ( Bahti )

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Sultan_I._Ahmet.jpg/250px-Sultan_I._Ahmet.jpg I. Ahmed I. Ahmet, (Osmanlı Türkçesi: احمد اول Ahmed-i evvel, Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Bahtî) (18 Nisan 1590, Manisa – 22 Kasım 1617, İstanbul) 14. Osmanlı padişahı, 93. İslam halifesidir...
 4. HASAN CAN

  Sultan Ahmed ve Mehmet Emin tokadi

  Hattat Mehmed Râsim Efendi anlatır; "Cennetmekân Üçüncü Ahmed Hânın vefâtın dan sonra, şöyle bir rüyâ gördüm. Geniş bir sahrada orduyu hümâyûn kurulmuştu. Bir tepe üzerinde de sultanlara mahsûs bir çadır, çadırın etrafında ise büyük bir kalabalık vardı. Kalabalıktan bir kişiye yaklaşıp; "Bu...
 5. D

  Ahmed Yasin - Yusuf Can - Ahmed Yasin

  Ahmed Yasin - Yusuf Can - Ahmed Yasin cw1VIMl6oPw
 6. D

  Grup Özlem - Kokusu Ahmed Olsun

  Grup Özlem - Kokusu Ahmed Olsun GMtHy6tWAP4
 7. Hasret ruzgari

  Bediüzzaman’a Kastamonu ve Emirdağ’da İken Yazılan Mektuplar Ahmed Nazif Çelebi'nin Y

  Risale-i Nur’un faal bir şakirdi olan Ahmed Nazif* Çelebi’nin bir istihracı ve bir fıkrasıdır. Bunu hem Birinci Şuaın Otuz İkinci ayeti olarak, hem Yirmi Yedinci Mektubun fıkralarında kaydetmek münasib görüldü. O kendisi diyor: Gelen ayetleri hafızdan dinledim. Sûre-i Ahzab’dan...
 8. Hasret ruzgari

  Ahmed Galib'in Risaleler Hakkında Yazdığı Fıkralar

  ve ancak size medyun-u şükranım ve minnettarım. 1 Dinî akidelerimin azim bir inkılâbı var. Nur Risalelerinden aldığım dinî ve insanî ve vicdanî ve iktisadî ve ilmî dersler bana hayatta muvaffakiyet verecektir. Dr. Yusuf Kemal *** (Doktor’undur.) Tam manalarıyla mefhumlarını...
 9. D

  Yusuf Can - Ahmed Yasin Ezgi Dinle Ve Ezgi Sözleri

  Yusuf Can - Ahmed Yasin Ezgi Dinle Ezgi Sözleri cw1VIMl6oPw Gün kanla doğar bu sabah Filistin tıpkı Kerbela Yine bir can feda Gül biter Kudüs yolunda Ve bir günün seherinde Kanatlandın şehadetle Göçtün sen ebediyete Ey şehit Şeyh Ahmet Yasin Ah ne yücedir ey Şehit Senin kuşandığın sevda Alır...
 10. D

  Şeyh Ahmed Yasin - Ümmete Mektup

  Şeyh Ahmed Yasin | Ümmete Mektup AtPPjOvYpF4
 11. ceylannur

  Kadi Burhaneddin Ahmed devleti

  [FONT=Bookman Old Style][COLOR=#004080]KADI BURHANEDDIN AHMED DEVLETI (1381-1398) [FONT=Bookman Old Style]1- SIYASI TARIH [FONT=Bookman Old Style]Beyligin kurucusu Kadi Burhaneddin Ahmed'in ailesi aslen Oguzlarin Salur boyuna mensup olup, Hârizm'den Kastamonu'ya göç etmisdir. Daha sonra...
 12. ceylannur

  Ahmed bin Musayı tanıyalım

  [COLOR=maroon]Ahmed bin Musa Ahmed bin Musa ( ?-878 )Sistem mühendisliği ve sibernetik ilminin öncülerinden aynı zamanda matematik ve astronomi alanında eserler veren müslüman bilim adamıdır. Babası Musa bin Şakir'dir.Çocukluğundan beri ilimle uğraşmış özellikle mekanik ilmine ilgi...
 13. Ayyüzlüm

  Komşu Âlim ve evliyâdan Ahmed Hilmi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) komşu hakkında

  Komşu Âlim ve evliyâdan Ahmed Hilmi Efendi (rahmetullahi teâlâ aleyh) komşu hakkında şöyle bildirdi: Hazret-i Enes, Peygamber efendimizden rivâyet etti ki: "Kişinin îmânı doğru olmadıkça, kalbi doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Mümin, komşusunun lisanından (di­linden) emin...
 14. Şahı_zaman

  Hikmetler (Ahmed Yesevi)

  1.H İ K M E T Bismillah?la başlayarak hikmet söyleyip Tâliplere inci,cevher saçtım işte. Riyâzeti katı çekip,kanlar yutup Ben defter-i sâni sözünü açtım işte. Sözü didar isteyen herkes için söyleyip, Canı cana bağlayarak damarları ekleyip, Garip,fakir,yetimlerin gönlünü avlayıp Gönlü bütün...
 15. mahzungarip

  Ahmed b. Hanbel (164-241 /780-855)

  AHMED B. HANBEL (164-241 /780-855) Ebu Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. eş-Şeybâni el-Mervezî, Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, mutlak müctehid. 164/780 yılında Bağdat'ta doğan Ahmed'in babası Muhammed b. Hanbel otuz yaşında ölmüş, onu annesi Sâfiyye binti Meymune büyütmüştür...
Üst Alt