Barla Lahikası

 • Kilitli
Narrow] (Refet Bey ve Husrev gibi Risale-i Nur şakirdlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları lâtif bir tevafuktur.) Narrow]Risale-i Nur’un Isparta’ya ne derece rahmet olduğuna delâlet eden bir tevafukat-ı acibe: Narrow]Risale-i Nur’un mazhar olduğu inayatın...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Narrow]mahsustur. Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmdan sonra mucize gösterilmiyecektir.” mülâhazası esnasında kamyon müdhiş sadmelerle üç takla, yirmi beş-otuz metreden aşağıya yuvarlandık. Şehadet getiriyordum. Yaralı mıyım, diye kendimi yokladım. Yüzbin şükür hiçbir yaram yok. Korkarak...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Zat-ı fazılânelerince lüzum görülüp icab etmeden hiçbir zaman mektub yazmak zahmetlerini ihtiyar etmenize razı olamam. Bu hususta gücenmek şöyle dursun, kıymetli Üstadımın kudsî vazifelerinin ifasına mâni teşkil eden işgali, büyük hata ve hürmetsizlik sayarım. Narrow]Ahmed Nazif...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Risale-i Nur’un faal bir şakirdi olan Ahmed Nazif* Çelebi’nin bir istihracı ve bir fıkrasıdır. Bunu hem Birinci Şuaın Otuz İkinci ayeti olarak, hem Yirmi Yedinci Mektubun fıkralarında kaydetmek münasib görüldü. O kendisi diyor: Narrow] Narrow]Gelen ayetleri hafızdan...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Narrow]sevk ile, hareket ettikleri yolda yalnız olmadıklarını ve karşılarında düşmanın, yalnız onların düşmanı olmayıp, belki, mazide duran ve bize pek yakından bakan ervah-ı âliyenin de düşmanı olup, o âlî ruhlar önümüzde pişdar, etrafımızda zırh gibi ve muhafız ve muavin olduklarını...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
9
Görüntüleme
2K
 • Kilitli
Narrow]Elhasıl: Isparta’daki kardeşlerimizin umumî rahmet içindeki Risale-i Nur’un bereketine dair dava ettikleri hususiyeti, bu iki kuvvetli delil ile tasdik ediyoruz. Narrow]Barla’da Narrow]Şem’i, Mustafa Çavuş, Bekir Bey, Muhacir Hafız Ahmed, Süleyman Narrow]***...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 983,
Cevaplar
1
Görüntüleme
983
 • Kilitli
Narrow]ve hattâ insaniyeti bile öğrenemeden dünyadan gelip geçeceklerini pek makul ve mantıkî delillerle isbat ettin. Eserlerin ruhun gibi ulvî ve ihatalı. Narrow]Sevgili Üstadım! Müsterih olmalısınız ki, sizin sa’yiniz beyhude değildir. Lâyemut Risalelerin ilelebed kıymetli ellerde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 898,
Cevaplar
0
Görüntüleme
898
 • Kilitli
Narrow]Ben düşünmekte iken, Barlalı Süleyman Efendi geldi, beraber bulunurken, Üstadım güzel bir gül bahçesine gitti. Ve orada bir küçük genç oturur, bana dedi; “Sen bu gence hizmet edeceksin.” dedi. Hemen uyandım. Narrow]Ey kardeşlerim; Madem Üstadım; bende bir şey yok, ben yalnız tayin...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]ve medyun-u şükran bulunduğumuz gibi, Risaleleri bizlere okutturmağa ve yazdırmağa sebeb olan, Hafız Zühdü Efendi kardeşimizi de, daima hayırla yâd etmekten kendimizi alamıyoruz. Kendilerine fiyat takdir edilemeyecek derecede kıymete malik bulunan, muhterem Risalelerinizi yazıp ikmal...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]On Yedinci Söz, Onsekizinci Mektub, Yirminci Mektub ve Otuz Üç Pencereli nurlarla parlayan kıymetli risaleleri aldık. Mütalâa ediyoruz. Hakiki üstadımız olan hazret-i Kur’an elimizdedir. Narrow]Müzeyyene Narrow]*** Narrow](Müzeyyene’nin diğer bir fıkrası)...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 835,
Cevaplar
0
Görüntüleme
835
 • Kilitli
Narrow]şte tam o arzuyu tatmin ve temin edecek gıdayı Risale-i Nur’da buldum, elhamdülillâh. Şimdiye kadar nefsim dünyanın zâhiri zevklerine kapılmış ve beni diğer bir âlemin zindanlarına kadar sevk etmeyi kurmuş ve bir derece muvaffak olmuştu ve bana binmişti. Şimdi 1 olan Cenab-ı Mevlâ...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow](Babacan Mehmed Ali’nin fıkrasıdır.) Narrow]Cenab-ı Vacibü’l-Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin, Cibril-i Emin vasıtasıyla, ahir zaman nebisi Peygamberimiz (a.s.m.) Efendimize gönderilen ve bugüne kadar muhafaza edilen Kur’an-ı Hakîmi hakikatıyla ve hak sözler ile, Hakkın, yaratmış...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 847,
Cevaplar
0
Görüntüleme
847
 • Kilitli
Narrow] (Vezirzade Mustafa’nın fıkrasıdır.) Narrow]Üstadım! Narrow]Beş vakit namazdan sonra, hakk-ı fazılânelerinize duacıyım ve duanızı rica ediyorum. Mesleğinize ve neşrettiğiniz Risale-i Nur’a karşı, hissiyatımı dilimle beyan edemiyorum. Ben ümmîyim, sair kardeşlerim gibi...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow] (Osman Nuri*’nin bir fıkrasıdır.) Narrow] Narrow] Narrow]Kitabların en büyüğüsün Kelâm-ı Kadîm, Narrow]Hak kanunların anasısın Kur’an-ı Azîm, Narrow]Kudsî tarihlerin nur babasısın Kelâm-ı Kadîm, Narrow]Sen, dinimizin bekçisisin Kur’an-ı Azîm...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 928,
Cevaplar
1
Görüntüleme
928
 • Kilitli
Narrow]geliyordu. Bunlardan bir miktar olsun almaya iktidarım gelmiyor ve gelemiyordu. Yalnız görüp alabildiğim bir şey varsa bediin cilvesiyle bediiyatın neşesiyle hayrettir. Narrow]Murad Narrow]*** Narrow](Nasuhizade Şeyh Mehmed Efendi*’nin fıkrasıdır.)...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Evet, Risale-i Nur’da öyle bir kuvvet vardır ki, Avrupa’nın en muannid feylesoflarını dahi teslime mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyac-ı hakikisi olan hakiki iman nurunu arayan Hristiyan muvahhidler, elbette Risale-i Nur’u görseler (Hazret-i İsa aleyhisselâmın vesâyâsı nev’inden) kabul...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow] (Dereli Hafız Ahmed Efendi’nin Narrow]çok manidar rüyalı bir fıkrasıdır.) Narrow]Aziz ve müşfik Üstadım efendim, Narrow]Bir gün âlem-i menamda bir sahrada gezerken, bir çok kalabalık ahalinin içine girdim. Dersim olan kelime-i tevhide devam ediyordum. O ahalinin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow] (Şu fıkra, inşaallah Kur’an’a büyük hizmet edecek olan Küçük Zühdü’nündür.) Narrow]Bugün istinsahına muvaffak olduğum i’caz-ı Kur’an’ın bu biçare talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyuzat, mevte mahkûm ruhuma öyle bir tabib-i hâzık ameliyatı yapmış ki; mübtela olduğum...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow]Hazretlerine gece ve gündüz dua ediyorum. Ve bazı vakitlerde başım secdede olduğu halde, mütemadiyen ağlıyorum. Günahımın azameti, cürmümün hadsizliği beni titretirken sevgili Üstadımın duası, Cenab-ı Hakkın rahmeti beni teselli ediyor. Narrow]Her gönderdiğiniz Risaleyi kemal-i...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
 • Kilitli
Narrow](Rüşdü’nün fıkrasıdır.) Narrow]1 2 Narrow]3 Narrow]Pek kıymettar ve pek muhterem Üstadım, efendim hazretleri! Narrow]Nurlarıyla kara kalbimi nurlandırmış olduğunuz Mektubat’ınızdan, i’caz-ı Kur’anîden İhlâs-ı Şerif, muavvizeteyn, Fatiha-i Şerif surelerinin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 707,
Cevaplar
0
Görüntüleme
707
Üst Alt