ansiklopedisi

 1. ceylannur

  Z İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  ZAMAN AŞIMI Sürenin geçmesi, belli sürenin geçmesiyle bazı hakların kazanılmasını veya kaybedilmesini ifade eden bir fıkıh terimi Arapça "murûru'z-zamân" veya "tekâdümü'z-zamân" tamamlamalarının karşılığı olarak kullanılır insanların bir takım hakları elde etmesi veya sahip olduğu bazı hakları...
 2. Z İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  • 4K
  • 29
  ZAMAN AŞIMI Sürenin geçmesi, belli sürenin geçmesiyle bazı hakların kazanılmasını veya kaybedilmesini ifade eden bir fıkıh terimi Arapça "murûru'z-zamân" veya "tekâdümü'z-zamân" tamamlamalarının...
 3. ceylannur

  N İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  YABANCI ERKEĞE BAKMAK Iki çocuklu bir hanımım Bir erkek bana lâf attı; ben de bir kaç kez baktım ve sonra vazgeçtim Islâma göre benim durumum nedir? Beyim de genelev kadınları ile ilişki kurmuş Ayrıca onun durumu ve evliliğimin durumu nasıldır? Siz, nikâhlı iken bir yabancıya bakmak ve ona, kötü...
 4. N İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  • 6K
  • 31
  YABANCI ERKEĞE BAKMAK Iki çocuklu bir hanımım Bir erkek bana lâf attı; ben de bir kaç kez baktım ve sonra vazgeçtim Islâma göre benim durumum nedir? Beyim de genelev kadınları ile ilişki kurmuş...
 5. ceylannur

  V İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  VÂCIP: Kelime anlamı gerekli ve lüzumlu olan, demektir Farzın karşılığında bir terim olarak vâcip, sadece Hanefi Mezhebinde vardır ve aynen farz gibi Allah'ın, ya kendi kelâmıyla ya da Elçisinin sözüyle kesinkes yapmamızı istediği şeylerdir Farz ile aralarında bu yönden bir fark vardır: Vâcibi...
 6. V İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  • 5K
  • 29
  VÂCIP: Kelime anlamı gerekli ve lüzumlu olan, demektir Farzın karşılığında bir terim olarak vâcip, sadece Hanefi Mezhebinde vardır ve aynen farz gibi Allah'ın, ya kendi kelâmıyla ya da Elçisinin...
 7. ceylannur

  U İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  UÇAK, GEMİ VE TREN GİBİ VASITALARDA NASIL NAMAZ KILINACAKTIR? Uçak, gemi ve tren gibi vasıtada bulunan kimse, vakit gelip vasıta henüz hareket etmemiş ise zaten normal olarak yerde olduğu gibi yüzünü kıbleye çevirerek namazını kılacaktır Hareket etmiş ise, ayak üzere kıbleye doğru namaz kılmak...
 8. U İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  • 3K
  • 10
  UÇAK, GEMİ VE TREN GİBİ VASITALARDA NASIL NAMAZ KILINACAKTIR? Uçak, gemi ve tren gibi vasıtada bulunan kimse, vakit gelip vasıta henüz hareket etmemiş ise zaten normal olarak yerde olduğu gibi...
 9. ceylannur

  T İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  TABAKAT-I FUKAHA NE DEMEKTİR? KAÇA AYRILIR? Tabakat-ı Fukaha: Fakihlerin mertebeleri demektir Hanefi alimleri yedi mertebeye ayrılırlar 1- MÜCTEHİD FİŞ-ŞER'İ: Mutlak müctehid demektedir Bu tip müctehid Kur'an-ı Kerim ile sünnetin ışığı altında bir takım usul ve kaideler tesis ederek bir yol...
 10. T İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

  • 9K
  • 77
  TABAKAT-I FUKAHA NE DEMEKTİR? KAÇA AYRILIR? Tabakat-ı Fukaha: Fakihlerin mertebeleri demektir Hanefi alimleri yedi mertebeye ayrılırlar 1- MÜCTEHİD FİŞ-ŞER'İ: Mutlak müctehid demektedir Bu tip...
 11. ceylannur

  S Ş İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  SAAT ÇANI Evlerimizdeki duvar saatlarının saat başlarında çıkardıkları sesin kilise çanına benzediği, bu yüzden mahzurlu olduğu söyleniyor, doğru mudur? Saatının sesini dahi başkalarına has seslere benzetmek istemeyen ve yeni ifadesi ile özgün olmasını isteyen bir sisteme ancak temenna çekilir...
 12. S Ş İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  • 9K
  • 99
  SAAT ÇANI Evlerimizdeki duvar saatlarının saat başlarında çıkardıkları sesin kilise çanına benzediği, bu yüzden mahzurlu olduğu söyleniyor, doğru mudur? Saatının sesini dahi başkalarına has...
 13. ceylannur

  R İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  RAB/İLÂH/İBADET: "Rab" terbiye etmek kökünden gelir Kur'ân-ı Kerîm'de "Rab": Terbiye eden-geliştiren, kefil-koruyucu, boyun eğilmeye lâyık varlık, sahip ve efendi anlamlarında kullanılır Allah'ın isimlerinden biri de Rab'dir Dolayısı ile kendisinde bu anlamlar var kabul edilerek boyun egilen her...
 14. R İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  • 4K
  • 26
  RAB/İLÂH/İBADET: "Rab" terbiye etmek kökünden gelir Kur'ân-ı Kerîm'de "Rab": Terbiye eden-geliştiren, kefil-koruyucu, boyun eğilmeye lâyık varlık, sahip ve efendi anlamlarında kullanılır Allah'ın...
 15. ceylannur

  P İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  PAMUK KULLANMA VE ABDEST Sürekli pamuk kullanmak sağlığı olumsuz yönde etkilıyor, ne yapmamız gerekir? · Önce pamuk kullanmak normal bir durum değildir, fıtrata aykırıdır; gerek yoksa kullanılmaması iyidir Akıntı, abdest tutulamayacak düzeyde olursa, pamuk kullanmak müstehap olur Dezenfekte...
 16. P İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  • 3K
  • 20
  PAMUK KULLANMA VE ABDEST Sürekli pamuk kullanmak sağlığı olumsuz yönde etkilıyor, ne yapmamız gerekir? · Önce pamuk kullanmak normal bir durum değildir, fıtrata aykırıdır; gerek yoksa...
 17. ceylannur

  O > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik) >

  OJELI PARMAKLA ALINAN ABDESTLE NAMAZ KILINIR MI? Bilindiği gibi abdestin sahih olabilmesi için suyun, abdest azalarının dış kısmına, yani deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir Bu temasa mânî olan şey abdeste de mânidir Kına yakmada âzada kalan şey sadece renktir, suyun temasına engel bir...
 18. O > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik) >

  • 5K
  • 48
  OJELI PARMAKLA ALINAN ABDESTLE NAMAZ KILINIR MI? Bilindiği gibi abdestin sahih olabilmesi için suyun, abdest azalarının dış kısmına, yani deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir Bu temasa mânî olan...
 19. ceylannur

  İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)N

  NAFAKA İnfak edilen şey, azık, yiyecek, ev reisinin sağlamak zorunda olduğu yiyecek, giyecek, mesken ve benzeri şeyler "Nafaka" kökünden infâk; hayır yolunda mal sarfetmek demektir Nafakanın çoğulu "nafakât"tır Bir terim olarak yiyecek, giyecek ve meskenden kişiye yetecek miktarı ifade eder...
 20. İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)N

  • 6K
  • 50
  NAFAKA İnfak edilen şey, azık, yiyecek, ev reisinin sağlamak zorunda olduğu yiyecek, giyecek, mesken ve benzeri şeyler "Nafaka" kökünden infâk; hayır yolunda mal sarfetmek demektir Nafakanın...
 21. ceylannur

  M.N > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik) >

  MAĞSÛBUN MİNH(MALI ELİNDEN ZOR KULLANILARAK ALINAN KİMSE) Elinde veya tasarrufunda bulunan bir malı başkası tarafından zor kullanılarak açıkça alınan kimse Kur'an'da konuya ilişkin şu görüşlere yer verilmiştir: Bir de aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin, halkın mallarından bir kısmını...
 22. M.N > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik) >

  • 14K
  • 134
  MAĞSÛBUN MİNH(MALI ELİNDEN ZOR KULLANILARAK ALINAN KİMSE) Elinde veya tasarrufunda bulunan bir malı başkası tarafından zor kullanılarak açıkça alınan kimse Kur'an'da konuya ilişkin şu görüşlere...
 23. ceylannur

  A.B > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  İSLAM FIKHI ANSiKLOPEDiSi FIKIH VE FETVA "FIKIH" Arapça "fe-ku-he" maddesinden gelir Sözlük anlamı ile "bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek" demektir Bu açıdan "ilim"den biraz farklıdır "Ilim" nasıl olursa olsun bilmek, "fıkıh" ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek...
 24. A.B > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  • 14K
  • 131
  İSLAM FIKHI ANSiKLOPEDiSi FIKIH VE FETVA "FIKIH" Arapça "fe-ku-he" maddesinden gelir Sözlük anlamı ile "bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek" demektir Bu açıdan "ilim"den biraz farklıdır...
 25. ceylannur

  K.L > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  KABİR Mezar, ölen kimsenin toprağa gömüldüğü yer Çoğulu "kubûr" dur İnsan, ruh ve bedenden meydana gelen bir canlıdır Ruhun yaratılışı bedenden öncedir Buna göre insan hayatının devreleri dörde ayrılabilir Birincisi, yaratıldığı zamandan bedene ruh üfleninceye kadar ruh devresi Kur'an-ı...
 26. K.L > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  • 23K
  • 253
  KABİR Mezar, ölen kimsenin toprağa gömüldüğü yer Çoğulu "kubûr" dur İnsan, ruh ve bedenden meydana gelen bir canlıdır Ruhun yaratılışı bedenden öncedir Buna göre insan hayatının devreleri dörde...
 27. ceylannur

  I.İ > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  İÂRE Ödünç verme, nöbetleşme, birbirinden alma, süratle gidip gelme Karşılıksız olarak ve dönülebilecek şekilde bir kişiye sözleşme esnasında faydalanması için verilen mal anlamında bir fıkıh terimi Ödünç verme akdi, tarafların sözlü ifadeleri (icab-kabul) veya karşılıklı olarak alıp verme...
 28. I.İ > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  • 12K
  • 114
  İÂRE Ödünç verme, nöbetleşme, birbirinden alma, süratle gidip gelme Karşılıksız olarak ve dönülebilecek şekilde bir kişiye sözleşme esnasında faydalanması için verilen mal anlamında bir fıkıh...
 29. ceylannur

  G.H > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi..

  GABN (ALIŞVERİŞTE ALDATMAK) Alış-verişte aldatmak, eksik vermek, saklamak, gizlemek, farkına varmamak gibi anlamlara gelen bir İslâm hukuku terimi Gabn alış-verişlerde, normal kıymetin üstünde veya altında olmak üzere bedeller arasında eşitsizliğin bulunmasıdır İslâm'da alış-verişlerde kâr...
 30. G.H > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi..

  • 19K
  • 181
  GABN (ALIŞVERİŞTE ALDATMAK) Alış-verişte aldatmak, eksik vermek, saklamak, gizlemek, farkına varmamak gibi anlamlara gelen bir İslâm hukuku terimi Gabn alış-verişlerde, normal kıymetin üstünde...
 31. ceylannur

  E.F > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi...

  EDEB MAHALLİ İslâm hükümlerine göre kadın ve erkeğin örtülmesi zorunlu yerleri Avret mahalli de denir Kur'an buyruğunca her müslüman edeb mahâllini örterek gizlemekle yükümlüdür Bununla birlikte kişinin başkasının edeb mâhalline bakması dâ haramdır İslâm, bu hükümleriyle toplumsal bozuluşun en...
 32. E.F > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi...

  • 14K
  • 118
  EDEB MAHALLİ İslâm hükümlerine göre kadın ve erkeğin örtülmesi zorunlu yerleri Avret mahalli de denir Kur'an buyruğunca her müslüman edeb mahâllini örterek gizlemekle yükümlüdür Bununla birlikte...
 33. ceylannur

  C.D > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  CAMİDE KONUŞUP SOHBET ETMEK CAİZ MİDİR? Camide yapılan konuşma din ile ilgili ise ibadet olduğundan makbuldür Fakat dünyevi olup da bir kimsenin gıybet ve dedikodusu yapılmıyorsa mübahtır Gıybet ise haramdır: Hülasa camide yapılan konuşmnın helali helal, haramı haramdır
 34. C.D > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  • 11K
  • 106
  CAMİDE KONUŞUP SOHBET ETMEK CAİZ MİDİR? Camide yapılan konuşma din ile ilgili ise ibadet olduğundan makbuldür Fakat dünyevi olup da bir kimsenin gıybet ve dedikodusu yapılmıyorsa mübahtır Gıybet...
 35. ceylannur

  A.B > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  İSLAM FIKHI ANSiKLOPEDiSi FETVA "FIKIH" Arapça "fe-ku-he" maddesinden gelir Sözlük anlamı ile "bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek" demektir Bu açıdan "ilim"den biraz farklıdır "Ilim" nasıl olursa olsun bilmek, "fıkıh" ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir...
 36. A.B > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

  • 16K
  • 156
  İSLAM FIKHI ANSiKLOPEDiSi FETVA "FIKIH" Arapça "fe-ku-he" maddesinden gelir Sözlük anlamı ile "bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek" demektir Bu açıdan "ilim"den biraz farklıdır "Ilim"...
 37. mahzungarip

  Türkiye Ansiklopedisi 2007

  Türkiye Ansiklopedisi 2007 Açıklama: Etkileşimli özellikleri ve tamamen görsel içeriği ile binlerce sayfadan oluşan en kapsamlı ve güncel bilgi kaynagı. Ülkemizi, bölgelerini ve bütün yörelerini anlatan "Türkiye 2007" yazılım seti, etkileşimli özellikleri ve tamamen görsel...
 38. Türkiye Ansiklopedisi 2007

  • 743
  • 2
  Türkiye Ansiklopedisi 2007 Açıklama: Etkileşimli özellikleri ve tamamen görsel içeriği ile binlerce sayfadan oluşan en kapsamlı ve güncel bilgi kaynagı. Ülkemizi, bölgelerini ve...
Üst Alt