İslami Fıkıh Ansiklopedisi

N İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

 • ceylannur
 • 7K
 • 31
- Kullanılan
YABANCI ERKEĞE BAKMAK Iki çocuklu bir hanımım Bir erkek bana lâf attı; ben de bir kaç kez baktım ve sonra vazgeçtim Islâma göre benim durumum nedir? Beyim de genelev kadınları ile ilişki kurmuş...

Z İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

 • ceylannur
 • 4K
 • 29
- Kullanılan
ZAMAN AŞIMI Sürenin geçmesi, belli sürenin geçmesiyle bazı hakların kazanılmasını veya kaybedilmesini ifade eden bir fıkıh terimi Arapça "murûru'z-zamân" veya "tekâdümü'z-zamân" tamamlamalarının...

V İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

 • ceylannur
 • 5K
 • 29
- Kullanılan
VÂCIP: Kelime anlamı gerekli ve lüzumlu olan, demektir Farzın karşılığında bir terim olarak vâcip, sadece Hanefi Mezhebinde vardır ve aynen farz gibi Allah'ın, ya kendi kelâmıyla ya da Elçisinin...

U İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

 • ceylannur
 • 3K
 • 10
- Kullanılan
UÇAK, GEMİ VE TREN GİBİ VASITALARDA NASIL NAMAZ KILINACAKTIR? Uçak, gemi ve tren gibi vasıtada bulunan kimse, vakit gelip vasıta henüz hareket etmemiş ise zaten normal olarak yerde olduğu gibi...

T İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik

 • ceylannur
 • 10K
 • 77
- Kullanılan
TABAKAT-I FUKAHA NE DEMEKTİR? KAÇA AYRILIR? Tabakat-ı Fukaha: Fakihlerin mertebeleri demektir Hanefi alimleri yedi mertebeye ayrılırlar 1- MÜCTEHİD FİŞ-ŞER'İ: Mutlak müctehid demektedir Bu tip...

S Ş İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

 • ceylannur
 • 11K
 • 99
- Kullanılan
SAAT ÇANI Evlerimizdeki duvar saatlarının saat başlarında çıkardıkları sesin kilise çanına benzediği, bu yüzden mahzurlu olduğu söyleniyor, doğru mudur? Saatının sesini dahi başkalarına has...

R İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

 • ceylannur
 • 4K
 • 26
- Kullanılan
RAB/İLÂH/İBADET: "Rab" terbiye etmek kökünden gelir Kur'ân-ı Kerîm'de "Rab": Terbiye eden-geliştiren, kefil-koruyucu, boyun eğilmeye lâyık varlık, sahip ve efendi anlamlarında kullanılır Allah'ın...

P İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

 • ceylannur
 • 4K
 • 20
- Kullanılan
PAMUK KULLANMA VE ABDEST Sürekli pamuk kullanmak sağlığı olumsuz yönde etkilıyor, ne yapmamız gerekir? · Önce pamuk kullanmak normal bir durum değildir, fıtrata aykırıdır; gerek yoksa...

O > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik) >

 • ceylannur
 • 6K
 • 48
- Kullanılan
OJELI PARMAKLA ALINAN ABDESTLE NAMAZ KILINIR MI? Bilindiği gibi abdestin sahih olabilmesi için suyun, abdest azalarının dış kısmına, yani deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir Bu temasa mânî olan...

İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)N

 • ceylannur
 • 7K
 • 50
- Kullanılan
NAFAKA İnfak edilen şey, azık, yiyecek, ev reisinin sağlamak zorunda olduğu yiyecek, giyecek, mesken ve benzeri şeyler "Nafaka" kökünden infâk; hayır yolunda mal sarfetmek demektir Nafakanın...

M.N > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik) >

 • ceylannur
 • 16K
 • 134
- Kullanılan
MAĞSÛBUN MİNH(MALI ELİNDEN ZOR KULLANILARAK ALINAN KİMSE) Elinde veya tasarrufunda bulunan bir malı başkası tarafından zor kullanılarak açıkça alınan kimse Kur'an'da konuya ilişkin şu görüşlere...

K.L > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

 • ceylannur
 • 26K
 • 253
- Kullanılan
KABİR Mezar, ölen kimsenin toprağa gömüldüğü yer Çoğulu "kubûr" dur İnsan, ruh ve bedenden meydana gelen bir canlıdır Ruhun yaratılışı bedenden öncedir Buna göre insan hayatının devreleri dörde...

A.B > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

 • ceylannur
 • 16K
 • 131
- Kullanılan
İSLAM FIKHI ANSiKLOPEDiSi FIKIH VE FETVA "FIKIH" Arapça "fe-ku-he" maddesinden gelir Sözlük anlamı ile "bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek" demektir Bu açıdan "ilim"den biraz farklıdır...

I.İ > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

 • ceylannur
 • 13K
 • 114
- Kullanılan
İÂRE Ödünç verme, nöbetleşme, birbirinden alma, süratle gidip gelme Karşılıksız olarak ve dönülebilecek şekilde bir kişiye sözleşme esnasında faydalanması için verilen mal anlamında bir fıkıh...

G.H > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi..

 • ceylannur
 • 21K
 • 181
- Kullanılan
GABN (ALIŞVERİŞTE ALDATMAK) Alış-verişte aldatmak, eksik vermek, saklamak, gizlemek, farkına varmamak gibi anlamlara gelen bir İslâm hukuku terimi Gabn alış-verişlerde, normal kıymetin üstünde...

E.F > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi...

 • ceylannur
 • 15K
 • 118
- Kullanılan
EDEB MAHALLİ İslâm hükümlerine göre kadın ve erkeğin örtülmesi zorunlu yerleri Avret mahalli de denir Kur'an buyruğunca her müslüman edeb mahâllini örterek gizlemekle yükümlüdür Bununla birlikte...

C.D > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

 • ceylannur
 • 12K
 • 106
- Kullanılan
CAMİDE KONUŞUP SOHBET ETMEK CAİZ MİDİR? Camide yapılan konuşma din ile ilgili ise ibadet olduğundan makbuldür Fakat dünyevi olup da bir kimsenin gıybet ve dedikodusu yapılmıyorsa mübahtır Gıybet...

A.B > İsLami Fıkıh AnsikLopedisi (Alfabetik)

 • ceylannur
 • 18K
 • 156
- Kullanılan
İSLAM FIKHI ANSiKLOPEDiSi FETVA "FIKIH" Arapça "fe-ku-he" maddesinden gelir Sözlük anlamı ile "bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek" demektir Bu açıdan "ilim"den biraz farklıdır "Ilim"...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt