İslami Fıkıh Ansiklopedisi

YABANCI ERKEĞE BAKMAK Iki çocuklu bir hanımım Bir erkek bana lâf attı; ben de bir kaç kez baktım ve sonra vazgeçtim Islâma göre benim durumum nedir? Beyim de genelev kadınları ile ilişki kurmuş Ayrıca onun durumu ve evliliğimin durumu nasıldır? Siz, nikâhlı iken bir yabancıya bakmak ve ona, kötü...
- Cevaplar: 31 Görüntüleme: 6K, 2 3 4
Cevaplar
31
Görüntüleme
6K
ZAMAN AŞIMI Sürenin geçmesi, belli sürenin geçmesiyle bazı hakların kazanılmasını veya kaybedilmesini ifade eden bir fıkıh terimi Arapça "murûru'z-zamân" veya "tekâdümü'z-zamân" tamamlamalarının karşılığı olarak kullanılır insanların bir takım hakları elde etmesi veya sahip olduğu bazı hakları...
- Cevaplar: 29 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
29
Görüntüleme
3K
VÂCIP: Kelime anlamı gerekli ve lüzumlu olan, demektir Farzın karşılığında bir terim olarak vâcip, sadece Hanefi Mezhebinde vardır ve aynen farz gibi Allah'ın, ya kendi kelâmıyla ya da Elçisinin sözüyle kesinkes yapmamızı istediği şeylerdir Farz ile aralarında bu yönden bir fark vardır: Vâcibi...
- Cevaplar: 29 Görüntüleme: 5K, 2 3
Cevaplar
29
Görüntüleme
5K
UÇAK, GEMİ VE TREN GİBİ VASITALARDA NASIL NAMAZ KILINACAKTIR? Uçak, gemi ve tren gibi vasıtada bulunan kimse, vakit gelip vasıta henüz hareket etmemiş ise zaten normal olarak yerde olduğu gibi yüzünü kıbleye çevirerek namazını kılacaktır Hareket etmiş ise, ayak üzere kıbleye doğru namaz kılmak...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 2K, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
2K
TABAKAT-I FUKAHA NE DEMEKTİR? KAÇA AYRILIR? Tabakat-ı Fukaha: Fakihlerin mertebeleri demektir Hanefi alimleri yedi mertebeye ayrılırlar 1- MÜCTEHİD FİŞ-ŞER'İ: Mutlak müctehid demektedir Bu tip müctehid Kur'an-ı Kerim ile sünnetin ışığı altında bir takım usul ve kaideler tesis ederek bir yol...
- Cevaplar: 77 Görüntüleme: 8K, 6 7 8
Cevaplar
77
Görüntüleme
8K
SAAT ÇANI Evlerimizdeki duvar saatlarının saat başlarında çıkardıkları sesin kilise çanına benzediği, bu yüzden mahzurlu olduğu söyleniyor, doğru mudur? Saatının sesini dahi başkalarına has seslere benzetmek istemeyen ve yeni ifadesi ile özgün olmasını isteyen bir sisteme ancak temenna çekilir...
- Cevaplar: 99 Görüntüleme: 9K, 8 9 10
Cevaplar
99
Görüntüleme
9K
RAB/İLÂH/İBADET: "Rab" terbiye etmek kökünden gelir Kur'ân-ı Kerîm'de "Rab": Terbiye eden-geliştiren, kefil-koruyucu, boyun eğilmeye lâyık varlık, sahip ve efendi anlamlarında kullanılır Allah'ın isimlerinden biri de Rab'dir Dolayısı ile kendisinde bu anlamlar var kabul edilerek boyun egilen her...
- Cevaplar: 26 Görüntüleme: 4K, 2 3
Cevaplar
26
Görüntüleme
4K
PAMUK KULLANMA VE ABDEST Sürekli pamuk kullanmak sağlığı olumsuz yönde etkilıyor, ne yapmamız gerekir? · Önce pamuk kullanmak normal bir durum değildir, fıtrata aykırıdır; gerek yoksa kullanılmaması iyidir Akıntı, abdest tutulamayacak düzeyde olursa, pamuk kullanmak müstehap olur Dezenfekte...
- Cevaplar: 20 Görüntüleme: 3K, 2 3
Cevaplar
20
Görüntüleme
3K
OJELI PARMAKLA ALINAN ABDESTLE NAMAZ KILINIR MI? Bilindiği gibi abdestin sahih olabilmesi için suyun, abdest azalarının dış kısmına, yani deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir Bu temasa mânî olan şey abdeste de mânidir Kına yakmada âzada kalan şey sadece renktir, suyun temasına engel bir...
- Cevaplar: 48 Görüntüleme: 5K, 3 4 5
Cevaplar
48
Görüntüleme
5K
NAFAKA İnfak edilen şey, azık, yiyecek, ev reisinin sağlamak zorunda olduğu yiyecek, giyecek, mesken ve benzeri şeyler "Nafaka" kökünden infâk; hayır yolunda mal sarfetmek demektir Nafakanın çoğulu "nafakât"tır Bir terim olarak yiyecek, giyecek ve meskenden kişiye yetecek miktarı ifade eder...
- Cevaplar: 50 Görüntüleme: 6K, 4 5 6
Cevaplar
50
Görüntüleme
6K
MAĞSÛBUN MİNH(MALI ELİNDEN ZOR KULLANILARAK ALINAN KİMSE) Elinde veya tasarrufunda bulunan bir malı başkası tarafından zor kullanılarak açıkça alınan kimse Kur'an'da konuya ilişkin şu görüşlere yer verilmiştir: Bir de aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin, halkın mallarından bir kısmını...
- Cevaplar: 134 Görüntüleme: 13K, 12 13 14
Cevaplar
134
Görüntüleme
13K
KABİR Mezar, ölen kimsenin toprağa gömüldüğü yer Çoğulu "kubûr" dur İnsan, ruh ve bedenden meydana gelen bir canlıdır Ruhun yaratılışı bedenden öncedir Buna göre insan hayatının devreleri dörde ayrılabilir Birincisi, yaratıldığı zamandan bedene ruh üfleninceye kadar ruh devresi Kur'an-ı...
- Cevaplar: 253 Görüntüleme: 22K, 24 25 26
Cevaplar
253
Görüntüleme
22K
İSLAM FIKHI ANSiKLOPEDiSi FIKIH VE FETVA "FIKIH" Arapça "fe-ku-he" maddesinden gelir Sözlük anlamı ile "bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek" demektir Bu açıdan "ilim"den biraz farklıdır "Ilim" nasıl olursa olsun bilmek, "fıkıh" ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek...
- Cevaplar: 131 Görüntüleme: 13K, 12 13 14
Cevaplar
131
Görüntüleme
13K
İÂRE Ödünç verme, nöbetleşme, birbirinden alma, süratle gidip gelme Karşılıksız olarak ve dönülebilecek şekilde bir kişiye sözleşme esnasında faydalanması için verilen mal anlamında bir fıkıh terimi Ödünç verme akdi, tarafların sözlü ifadeleri (icab-kabul) veya karşılıklı olarak alıp verme...
- Cevaplar: 114 Görüntüleme: 11K, 10 11 12
Cevaplar
114
Görüntüleme
11K
GABN (ALIŞVERİŞTE ALDATMAK) Alış-verişte aldatmak, eksik vermek, saklamak, gizlemek, farkına varmamak gibi anlamlara gelen bir İslâm hukuku terimi Gabn alış-verişlerde, normal kıymetin üstünde veya altında olmak üzere bedeller arasında eşitsizliğin bulunmasıdır İslâm'da alış-verişlerde kâr...
- Cevaplar: 181 Görüntüleme: 18K, 17 18 19
Cevaplar
181
Görüntüleme
18K
EDEB MAHALLİ İslâm hükümlerine göre kadın ve erkeğin örtülmesi zorunlu yerleri Avret mahalli de denir Kur'an buyruğunca her müslüman edeb mahâllini örterek gizlemekle yükümlüdür Bununla birlikte kişinin başkasının edeb mâhalline bakması dâ haramdır İslâm, bu hükümleriyle toplumsal bozuluşun en...
- Cevaplar: 118 Görüntüleme: 13K, 10 11 12
Cevaplar
118
Görüntüleme
13K
CAMİDE KONUŞUP SOHBET ETMEK CAİZ MİDİR? Camide yapılan konuşma din ile ilgili ise ibadet olduğundan makbuldür Fakat dünyevi olup da bir kimsenin gıybet ve dedikodusu yapılmıyorsa mübahtır Gıybet ise haramdır: Hülasa camide yapılan konuşmnın helali helal, haramı haramdır
- Cevaplar: 106 Görüntüleme: 10K, 9 10 11
Cevaplar
106
Görüntüleme
10K
İSLAM FIKHI ANSiKLOPEDiSi FETVA "FIKIH" Arapça "fe-ku-he" maddesinden gelir Sözlük anlamı ile "bir şeyi iyi kavramak, anlayışlı olmak, bilmek" demektir Bu açıdan "ilim"den biraz farklıdır "Ilim" nasıl olursa olsun bilmek, "fıkıh" ise, işin esprisini kavramak, inceden inceye bilmek, demektir...
- Cevaplar: 156 Görüntüleme: 15K, 14 15 16
Cevaplar
156
Görüntüleme
15K
Üst Alt