cin

 1. MURATS44

  Bir insan etrafında cin olduğunu nasıl anlayabilir?

  - Eğer kişi kulağının dibinde fısıltı halinde sesler duyuyorsa ve bir tarafa bakarken gözünün yan tarafında gölgeler, karartılar geçtiğini hissediyorsa, - Vucudundaki tuyleri diken, diken oluyorsa , sanki bir elektrik akimina ugruyorsa... -S anki odada veya evinde biri hizli, hizli nefes alip...
 2. Bir insan etrafında cin olduğunu nasıl anlayabilir?

  • 1K
  - Eğer kişi kulağının dibinde fısıltı halinde sesler duyuyorsa ve bir tarafa bakarken gözünün yan tarafında gölgeler, karartılar geçtiğini hissediyorsa, - Vucudundaki tuyleri diken, diken...
 3. MURATS44

  Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri

  Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri [FONT=sans-serif]Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2] Cin adı verilen lâtif yaratıklar, insanlarla birlikte yeryüzünde hayatlarını sürdürürler. Gruplar halinde...
 4. Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri

  • 5K
  • 5
  Cinlerin Çeşitleri ve Cin Kabileleri A. Cin ve Şeytanların Çeşitleri [FONT=sans-serif]Cin, gözle görülmeyen, bir şeyi örtmek anlamına gelir.[1] Cinlerin atalarına “cânn” adı verilir.[2] Cin adı...
 5. MURATS44

  Kurân ve Arap-İslam Kültüründe Cin Kavramı

  Kurân ve Arap-İslam Kültüründe Cin Kavramı Sanıldığının aksine, Kuran'da - aynen ruh, melek, şeytan, öte alem konularında olduğu gibi - cinlerle ilgili konuda da yeterince açıklayıcı bir bilgi yoktur. Genellikle aynı tanımlamaların tekrarları yapılmıştır. Konu ile ilgili önemli sayılacak...
 6. Kurân ve Arap-İslam Kültüründe Cin Kavramı

  • 1K
  • 1
  Kurân ve Arap-İslam Kültüründe Cin Kavramı Sanıldığının aksine, Kuran'da - aynen ruh, melek, şeytan, öte alem konularında olduğu gibi - cinlerle ilgili konuda da yeterince açıklayıcı bir...
 7. MURATS44

  İslam Öncesi Türklerde Cin Kavramı

  http://img.webme.com/pic/g/gizliilimler/sahmerndesena112.jpg İslam Öncesi Türklerde Cin Kavramı Anadolu folklorundaki biçimiyle cinlerden hüddam edinme inancının, Türklerin Müslümanlık öncesi inançlarında da yer aldığını söylemek pek mümkün değildir. Türk Şamanizm'inde, doğaüstü varlıklarla...
 8. İslam Öncesi Türklerde Cin Kavramı

  • 1K
  • 1
  http://img.webme.com/pic/g/gizliilimler/sahmerndesena112.jpg İslam Öncesi Türklerde Cin Kavramı Anadolu folklorundaki biçimiyle cinlerden hüddam edinme inancının, Türklerin Müslümanlık öncesi...
 9. MURATS44

  Hastalığa Neden Olan Mikroplar Cin mi?

  Hastalığa Neden Olan Mikroplar Cin mi? Sahih-i Müslim'de zikredilen bir hadiste. Hz. Peygamber'den azık isteyen Nusaybin cinlerine Hz. Muhammed'in (s.a.v.); "Kesilirken Allah'ın adı ile kesilmiş ve olabildiği kadar bol etli olarak elinize geçen her kemik sizin azığınızdır. Her deve pisliği de...
 10. Hastalığa Neden Olan Mikroplar Cin mi?

  • 1K
  • 1
  Hastalığa Neden Olan Mikroplar Cin mi? Sahih-i Müslim'de zikredilen bir hadiste. Hz. Peygamber'den azık isteyen Nusaybin cinlerine Hz. Muhammed'in (s.a.v.); "Kesilirken Allah'ın adı ile kesilmiş...
 11. MURATS44

  Evlerdeki Haşere ve Hayvanlar Cin Olabilir mi?

  Cinler Hayvan Kılığına Giriyor Cinler insan kılığında görünebilecekleri gibi, hayvan şeklinde de görünebiliyorlar. Bunun yanında bazı hadislerde cinlerin yılan, akrep, sığır, merkep ve kuş kılığına girdikleri de anlatılmaktadır. Nitekim. Nahle Vadisı'nde Efendimiz (s.a.v.), onlardan biat...
 12. Evlerdeki Haşere ve Hayvanlar Cin Olabilir mi?

  • 1K
  • 1
  Cinler Hayvan Kılığına Giriyor Cinler insan kılığında görünebilecekleri gibi, hayvan şeklinde de görünebiliyorlar. Bunun yanında bazı hadislerde cinlerin yılan, akrep, sığır, merkep ve kuş...
 13. MURATS44

  Cin ve Peri Nedir?

  Cinler hacmi ve kütlesi olmayan, bu alemde bir başka boyutta bulunan (yaşayan) varlıklardır. Halk dilinde Cin erkek Peri de kadın olarak düşünülür. Gerçekte de durum farklı değildir. Cinler de erkekli dişili bir yaşam sürerler; doğarlar, yaşarlar, ürerler ve ölürler. İnançları ve idealleri...
 14. Cin ve Peri Nedir?

  • 2K
  • 1
  Cinler hacmi ve kütlesi olmayan, bu alemde bir başka boyutta bulunan (yaşayan) varlıklardır. Halk dilinde Cin erkek Peri de kadın olarak düşünülür. Gerçekte de durum farklı değildir. Cinler de...
 15. MURATS44

  Cin ve Büyüden Korunmak

  Cin ve Büyüden Korunmak İlk Önce Yapılması Gerekenler Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşılmıştır ki, çevremizde bizden başka canlılar ve göremediğimiz başka dost ve düşmanlarımız var. Cinler de insanlar gibi Allah'ın emirlerinden ve yasaklarından sorumlu varlıklardır ve birbirlerine...
 16. Cin ve Büyüden Korunmak

  • 1K
  • 1
  Cin ve Büyüden Korunmak İlk Önce Yapılması Gerekenler Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşılmıştır ki, çevremizde bizden başka canlılar ve göremediğimiz başka dost ve düşmanlarımız var. Cinler...
 17. MURATS44

  Cin ve Büyü Nedir, Nasıl Korunulur?

  “Cinci”lerin, “uzaylı”ların, “ruh çağıran”ların (ruhçuların), “büyücü”lerin, “falcı”ların, “sahte mehdi”lerin, “sözde şeyh”lerin moda olduğu günümüzde, yanıltılan ve aldatılan masum kardeşlerimizi bilgilendirmek amacıyla bu broşürü hazırlamayı görev bildik. Faydalı olabilirsek ne mutlu bize…...
 18. Cin ve Büyü Nedir, Nasıl Korunulur?

  • 1K
  • 1
  “Cinci”lerin, “uzaylı”ların, “ruh çağıran”ların (ruhçuların), “büyücü”lerin, “falcı”ların, “sahte mehdi”lerin, “sözde şeyh”lerin moda olduğu günümüzde, yanıltılan ve aldatılan masum...
 19. MURATS44

  Cin Suresi

  Cin Suresi Cin SuresiRahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1.De ki: "Bana vahyedildiğine göre cinlerden bir grup (Kur'an'ı) dinledi ve şöyle dediler: "Doğrusu biz hayret verici bir Kur'an dinledik. 2.O (Kur'an) doğruluğa iletiyor. Biz de ona iman ettik. Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak...
 20. Cin Suresi

  • 2K
  • 1
  Cin Suresi Cin SuresiRahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1.De ki: "Bana vahyedildiğine göre cinlerden bir grup (Kur'an'ı) dinledi ve şöyle dediler: "Doğrusu biz hayret verici bir Kur'an...
 21. MURATS44

  Cin Padişahları (7 Cin Padişahı)

  Pazartesi günü, Abdullah el-Hiyem ibni Ehlim Mürre'dir (Müreh). Tacı vardır. Çadırı yündendir ve yardımcılarının giyimi beyazdır. Müslüman olup adını Yusuf olarak değiştirmiştir. Mekanı Mardin'in Musaybin ilçesi olup oranın sakini ve kralıdır. 150 cm boyunda olup elleri, olduğundan daha...
 22. Cin Padişahları (7 Cin Padişahı)

  • 1K
  • 1
  Pazartesi günü, Abdullah el-Hiyem ibni Ehlim Mürre'dir (Müreh). Tacı vardır. Çadırı yündendir ve yardımcılarının giyimi beyazdır. Müslüman olup adını Yusuf olarak değiştirmiştir. Mekanı...
 23. MURATS44

  Cin Musallatları ve Çözümleri

  Bu cinler insan vücudunda daha çok, kasıklarda saklanırlar. Sırasıyla ensede, diz kapak altlarında, sol kol altında, çünkü sağ tarafta hayra yönelik amellerimizi yazan melek vardır. Oraya gelemezler. Beden sahibini bazen ateşlendirirler, bazen sol kolu uyuştururlar ve ağrı verirler. O ağrıyı...
 24. Cin Musallatları ve Çözümleri

  • 1K
  • 1
  Bu cinler insan vücudunda daha çok, kasıklarda saklanırlar. Sırasıyla ensede, diz kapak altlarında, sol kol altında, çünkü sağ tarafta hayra yönelik amellerimizi yazan melek vardır. Oraya...
 25. MURATS44

  Cin Mektubu

  Peygamber efendimizin, cinlerin zararlarından Müslümanları korumak için Hz. Ali'ye yazdırdığı bir mektuptur. Üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana o mahluklar zarar veremez. Eshab-ı kiramdan Ebu Dücane hazretleri anlatır: Yatıyordum. Değirmen sesi gibi ve ağaç yapraklarının sesi gibi, ses...
 26. Cin Mektubu

  • 1K
  • 1
  Peygamber efendimizin, cinlerin zararlarından Müslümanları korumak için Hz. Ali'ye yazdırdığı bir mektuptur. Üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana o mahluklar zarar veremez. Eshab-ı kiramdan...
 27. MURATS44

  Cin Kelimesinin anlamı

  Cin kelimesi Arapça'dır. "Can" kelimesi ile ilgilidir. Semavi ve İlahi kitapların hepsinde de adından bahsedilmiş, sebep olduğu olaylar anlatılmıştır. Cinleri tanıyabilmek için önce "Cin" kelimesinin anlamı üzerinde durmak gerekiyor. Cin kelimesinin en belirgin manası, "örtülü" ve "gizli"...
 28. Cin Kelimesinin anlamı

  • 2K
  • 1
  Cin kelimesi Arapça'dır. "Can" kelimesi ile ilgilidir. Semavi ve İlahi kitapların hepsinde de adından bahsedilmiş, sebep olduğu olaylar anlatılmıştır. Cinleri tanıyabilmek için önce "Cin"...
 29. MURATS44

  Cin Çarpması Nedir ve Cin Nasıl Çıkarılır?

  Cin ve şeytan çarpmasının bariz belirtisi, kişinin hareketlerinde gözle görülür bir bozulma ve rahat yürüyememesi gelir. Adımlarında ve konuşmalarında dengesizlik olur. Söyleyeceklerini birbirine bağlamada güçlük çeker. Sizlerinin arasında mantıklı bir anlam ilişkisi kuramaz. Çarpılma...
 30. Cin Çarpması Nedir ve Cin Nasıl Çıkarılır?

  • 1K
  • 1
  Cin ve şeytan çarpmasının bariz belirtisi, kişinin hareketlerinde gözle görülür bir bozulma ve rahat yürüyememesi gelir. Adımlarında ve konuşmalarında dengesizlik olur. Söyleyeceklerini...
 31. HASAN CAN

  131- Cin hakkında genis bilgi. Evliyânın rûhları

  CIN HAKKINDA BILGI Asagıdaki yazı, Osmânlı pâdisâhlarının otuzaltıncısı, sonuncusu, sultân Muhammed Vahîdeddîn hân “rahmetullahi teâlâ aleyh” zemânında, medresetülmütehassısînde tesavvuf müderrisi olan seyyid Abdülhakîm efendinin “rahmetullahi aleyh” (Keskül) ismindeki kitâbından alındı. Keskül...
 32. 131- Cin hakkında genis bilgi. Evliyânın rûhları

  • 1K
  • 3
  CIN HAKKINDA BILGI Asagıdaki yazı, Osmânlı pâdisâhlarının otuzaltıncısı, sonuncusu, sultân Muhammed Vahîdeddîn hân “rahmetullahi teâlâ aleyh” zemânında, medresetülmütehassısînde tesavvuf...
 33. TaHKaR

  Çin resim sanatı

 34. Çin resim sanatı

  • 2K
  • 1
 35. harekat

  Nanpu Köprüsü / Çin

  Nanpu Köprüsü / Çin Çin'de gerçekleşmiş olan EXPO 2010 fuarının hemen yanında Nanpu Köprüsü. Şanghay kent merkezinde bulunan Huangpu nehrinin üzerinde. Estetik olduğu kadar köprü çıkışındaki yolların kapasitesi ve yapısı olarak da dikkat çekici. Çin'deki ekonomi ve nüfus patlaması...
 36. Nanpu Köprüsü / Çin

  • 2K
  • 4
  Nanpu Köprüsü / Çin Çin'de gerçekleşmiş olan EXPO 2010 fuarının hemen yanında Nanpu Köprüsü. Şanghay kent merkezinde bulunan Huangpu nehrinin üzerinde. Estetik olduğu kadar köprü...
 37. harekat

  700 Yıllık Mumyanın Keşfi, Çin

  700 Yıllık Mumyanın Keşfi, Çin Doğu Çin bölgesi Taizhou şehrinde Çinli yol işçileri tarafından tesadüfen bulunan mumya 700 yıllık. İnanılmaz bir derecede korunmuş olan mumyanın 1.50 boylarında yüksek rütbeli bir hanedana üye bir kadına ait ve Ming Hanedanlığı döneminde yaşadığı tespit...
 38. 700 Yıllık Mumyanın Keşfi, Çin

  • 989
  • 2
  700 Yıllık Mumyanın Keşfi, Çin Doğu Çin bölgesi Taizhou şehrinde Çinli yol işçileri tarafından tesadüfen bulunan mumya 700 yıllık. İnanılmaz bir derecede korunmuş olan mumyanın 1.50 boylarında...
 39. harekat

  Cin çarpmasına bilimsel yaklaşım

  Cinlerin tasallutu kendi bünyeleriyle ilgilidir. Yaratılış olarak dumansız ateş tabir ettiğimiz şuurlu bir enerji kütlesi olan cinler, kendi bünyelerinden bir çeşit ışın olan manyetik akımlar ve enerjiler çıkarırlar. İnsan, bir molekül yığını olmasına rağmen o da birçok ışın üretir ve yayar...
 40. Cin çarpmasına bilimsel yaklaşım

  • 671
  Cinlerin tasallutu kendi bünyeleriyle ilgilidir. Yaratılış olarak dumansız ateş tabir ettiğimiz şuurlu bir enerji kütlesi olan cinler, kendi bünyelerinden bir çeşit ışın olan manyetik akımlar ve...
Üst Alt