Kur'ân-ı Kerim Tefsiri

 • Sabit
 • Portal konusu
https://www.topragizbiz.com/img/images/kurani-kerim6128178c8ed49d29.jpg SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN TEFSİRİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Tefsiri 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Tefsiri 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Tefsiri 4...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 205,
Cevaplar
0
Görüntüleme
205
 • Portal konusu
YÂSÎN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri YÂSÎN Sûresi Türkçe Okunuşu ve MeâliYâsin Sûresi Hakkında Yâsîn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 83 âyettir. İsmini birinci âyette geçen يٰسٓ (Yâsîn) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 36, iniş sırasına göre 41. sûredir. Yâsin Sûresi Konusu Sûrede üç...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 70,
Cevaplar
5
Görüntüleme
70
 • Portal konusu
FÂTIR Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri FÂTIR SûresiFâtır Sûresi Hakkında Fâtır sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 45 âyettir. İsmini 1. âyette geçen Cenâb-ı Hakk’ın اَلْفَاطِرُ (Fâtır) sıfatından alır. Buna “Melâike” sûresi de denilir. Resmî tertîbe göre 35, iniş sırasına göre 43. sûredir. Fâtır...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 144,
Cevaplar
2
Görüntüleme
144
 • Portal konusu
SEBE Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri SEBE SuresiSebe' Sûresi Hakkında Sebe’ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini, 15. âyette geçen ve Yemen’de bir kavmin ismi olan Sebe’ kelimesinden almıştır. Resmi tertibe göre 34, iniş sırasına göre 58. sûredir. Sebe' Sûresi Konusu Sûrede...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 127,
Cevaplar
3
Görüntüleme
127
 • Portal konusu
AHZÂB SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ AHZÂB Sûresi 3.AyetAhzâb Sûresi Hakkında Ahzâb sûresi Medine’de hicrî beşinci yılın sonlarında inmiştir. 73 âyettir. İsmini, 20. âyette geçen اَلأحْزَابُ (ahzâb) kelimesinden alır. “Ahzâb” topluluk, grup, parti, bölük gibi mânalara gelen اَلْحِزْبُ (hizb)...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 105,
Cevaplar
4
Görüntüleme
105
 • Portal konusu
SECDE SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ SECDE Suresi 17.AyetSECDE Sûresi Hakkında Secde sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. 15. âyetinde yer alan tilâvet secdesi emri sebebiyle bu sûreye, “Secde” ismi verilmiştir. Resmî tertîbe göre 32, iniş sırasına göre 75. sırada yer alır. Secde Sûresi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 207,
Cevaplar
1
Görüntüleme
207
 • Portal konusu
LOKMÂN SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ LOKMAN Suresi 33. AyetLOKMÂN Sûresi Hakkında Kur'an-ı Kerim'in otuz birinci suresi, otuz dört ayet, beş yüz kırk sekiz kelime ve iki bin yüz on harften ibarettir. Hicazlılar bu surenin otuz üç ayet olduğu görüşündedirler. Mekke'de nâzil olmuştur. Yirmi yedi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 85,
Cevaplar
1
Görüntüleme
85
 • Portal konusu
RUM SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ Rum Suresi 60.AyetRUM Sûresi Hakkında Kur`ân-ı Kerim`in otuzuncu suresi. Altmış ayet, sekiz yüz on dokuz kelime, üç bin beş yüz on dört harften ibarettir. Fasılası, mim, nun ve vav harfleridir. Mekkî surelerden olup, İnşikak suresinden sonra nazil olmuştur. Adını...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 80,
Cevaplar
3
Görüntüleme
80
 • Portal konusu
ANKEBÛT SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ ANKEBÛT Sûresi 69.AyetANKEBÛT Sûresi hakında Ankebut Suresi (Arapça: سورة العنکبوت), "Ankebut" örümcek anlamına gelmektedir. Bu surenin 41. ayetinde inkarcıların işleri örümcek ağına benzetildiği için, sure bu ismi almıştır. Sure 69 ayettir. Mekke'de ve Rum...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 74,
Cevaplar
3
Görüntüleme
74
 • Portal konusu
KASAS SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ KASAS Suresi 16. AyetKASAS Suresi hakkında Kur'an-ı Kerîm'in yirmisekizinci sûresi. Mekke'de nazil olmuştur. Seksensekiz âyet bin yüzkırk bir kelime ve sekizbinbeşyüz harften ibarettir. Fâsılaları, nun, mim, lâm ve râ harfleridir. Hz. Mûsa'nın doğduğu andan...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 132,
Cevaplar
5
Görüntüleme
132
 • Portal konusu
NEML SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ NEML Suresi 84. Ayet Neml Suresi hakkında Mekke döneminde Şuarâ sûresinden sonra nâzil olmuştur, doksan üç âyettir. Adını, Hz. Süleyman’ın ordusuna yol veren karıncayla ilgili kıssanın anlatıldığı 18. âyetten alır. Sûretü Süleyman olarak da anılır. Fâsılaları م،...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 98,
Cevaplar
5
Görüntüleme
98
 • Portal konusu
FURKAN SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ FURKAN Suresi 77. AyetFurkan Sûresi Hakkında Kur'an-ı Kerîm'in yirmibeşinci suresi. Mekkî surelerdendir. Ayetleri yetmişyedi, kelimeleri bin sekizyüzyetmişiki ve harf sayısı üçbinyediyüzotuzüçtür. Sure; adını birinci ayette geçen ve "ayırmak, ayırdetmek...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 100,
Cevaplar
4
Görüntüleme
100
 • Portal konusu
NUR SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ NUR SuresiNûr Sûresi Hakkında Medine döneminde Benî Mustaliḳ Gazvesi’nin ardından 5. (626-27) yılın sonlarında nâzil olmuştur. Adını “nûr âyeti” diye bilinen ve Allah’ın gökleri ve yeryüzünü aydınlatan nurunu tasvir eden 35. âyetten alır. Altmış dört âyet olup...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 97,
Cevaplar
3
Görüntüleme
97
 • Portal konusu
NÛR SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ NUR SuresiNûr Sûresi Hakkında Medine döneminde Benî Mustaliḳ Gazvesi’nin ardından 5. (626-27) yılın sonlarında nâzil olmuştur. Adını “nûr âyeti” diye bilinen ve Allah’ın gökleri ve yeryüzünü aydınlatan nurunu tasvir eden 35. âyetten alır. Altmış dört âyet olup...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 84,
Cevaplar
3
Görüntüleme
84
 • Portal konusu
MU'MİNÛN SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ MU'MİNÛNSuresi Türkçe Okunuşu ve TefsiriMü'minûn Sûresi Hakkında Mü’minûn sûresi Mekke’de inmiştir. 118 âyettir. İsmini ilk âyette geçen الْمُؤْمِنُونَ (el-Mü’minûn) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 23, iniş sırasına göre 74. sûredir. Mü'minûn Sûresi...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 90,
Cevaplar
8
Görüntüleme
90
 • Portal konusu
HAC SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ HAC Suresi 30.AyetHac Sûresi Hakkında Hac sûresinin büyük bir bölümü Mekke’de, 19-24. âyetleri ise Medine’de nâzil olmuştur. Dolayısıyla onda hem Mekkî hem de Medenî sûrelerin özellikleri vardır. 78 ayettir. Bu sûrede hac ibâdetinin İbrâhim (a.s.) tarafından...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 89,
Cevaplar
5
Görüntüleme
89
HAC SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ HAC Suresi 30.AyetHac Sûresi Hakkında Hac sûresinin büyük bir bölümü Mekke’de, 19-24. âyetleri ise Medine’de nâzil olmuştur. Dolayısıyla onda hem Mekkî hem de Medenî sûrelerin özellikleri vardır. 78 ayettir. Bu sûrede hac ibâdetinin İbrâhim (a.s.) tarafından...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 96,
Cevaplar
4
Görüntüleme
96
 • Portal konusu
YUNUS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ YUNUS Suresi 12. AyetYUNUS Suresi Hakkında Kur'ân-ı Kerîm'in onuncu sûresi. Yüz dokuz âyet, bin sekizyüz otuz iki kelime ve beşbin beşyüz altmış yedi harften ibarettir. Fasılası lam, mim, ve nun harfleridir. Mekkî surelerden olup, İsra sûresinden sonra...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 144,
Cevaplar
7
Görüntüleme
144
 • Portal konusu
HAC SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ HAC Suresi 31.AyetHac Sûresi Hakkında Hac sûresinin büyük bir bölümü Mekke’de, 19-24. âyetleri ise Medine’de nâzil olmuştur. Dolayısıyla onda hem Mekkî hem de Medenî sûrelerin özellikleri vardır. 78 ayettir. Bu sûrede hac ibâdetinin İbrâhim (a.s.)...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 218,
Cevaplar
9
Görüntüleme
218
 • Portal konusu
ENBİYA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ENBİYA Suresi 107.AyetEnbiyâ Sûresi Hakkında Enbiyâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 112 âyettir. اَلأنْبِيَاءُ (enbiyâ), kelime olarak “nebî” kelimesinin çoğulu olup “peygamberler” anlamına gelir. Bir kısım peygamberlerin kıssalarından ibretli sahneler...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 150,
Cevaplar
6
Görüntüleme
150
 • Portal konusu
TAHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TAHA Suresi 2. Ayet-i KerimeTâ-Hâ Sûresi Hakkında Tâhâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 135 âyettir. İsmini birinci âyetinde yer alan “Tâ. Hâ” mukataa harflerinden almıştır. Bazı kaynaklarda surenin “Mûsâ sûresi” ve “Kelîm sûresi” diye isimlendirildiği de...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 139,
Cevaplar
8
Görüntüleme
139
Üst Alt