Kur'ân-ı Kerim Tefsiri

 • Sabit
 • Portal konusu
SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN TEFSİRİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Tefsiri 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Tefsiri 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Tefsiri 4 Nisâ Sûresi 176 92 Nisâ Sûresi Tefsiri 5 Mâide Sûresi 120 112 Mâide...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
 • Portal konusu
NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ NAS Suresi 4-5-6. AyetlerNâs Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra, İhlâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Felak sûresinin Medine’de indiğini söyleyenler Nâs sûresi için...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 395,
Cevaplar
1
Görüntüleme
395
 • Portal konusu
FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ FELAK Suresi 3-4. AyetlerFelâk Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkânî, V, 615) üslûp ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 290,
Cevaplar
1
Görüntüleme
290
 • Portal konusu
İHLÂS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ İHLÂS Suresi 3-4. Ayetlerİhlâs Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 262,
Cevaplar
1
Görüntüleme
262
 • Portal konusu
TEBBET (MESED) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TEBBET (MESED) Suresi 3-4. AyetlerTebbet Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden sonra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 324,
Cevaplar
1
Görüntüleme
324
 • Portal konusu
NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ NASR Suresi 3. Ayet Nasr Sûresi Konusu Sûre Allah’ın yardımının ve fethin geleceğini, insanların bölük bölük İslâm’a gireceğini müjdeler. Buna karşılık Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’den bir şükrâne olarak tesbihini, hamdini, tevbe ve istiğfarını artırmasını...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 241,
Cevaplar
1
Görüntüleme
241
 • Portal konusu
MÂÛN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ MÂÛN Suresi 6-7. AyetlerMâûn Sûresi Nuzül İniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre yüz yedinci sûredir. Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 4-7. âyetlerin Medine’de münafıklar hakkında indiğine dair rivayet de...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 235,
Cevaplar
1
Görüntüleme
235
 • Portal konusu
KEVSER SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KEVSER Suresi 3. AyetKevser Sûresi Konusu Allah Teâlâ’nın, Resûl-i Ekremi’ne ihsan ettiği nimetleri, lütfettiği feyiz ve bereketi, onun beşeriyetin gönlünde nâil olduğu şeref ve saltanatı beyân eder. Resûlullah (s.a.s.)’e uzanan dilleri susturup, onları...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 262,
Cevaplar
1
Görüntüleme
262
 • Portal konusu
KÂFİRÛN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KÂFİRÛN Suresi 4-5. Ayetlerİniş Sebebi Rivayete göre Kureyşliler Nebiyy-i Ekrem (s.a.s.)’e zengin olacak kadar mal vermeyi, kızlarından istediğiyle evlendirmeyi ve bunun karşılığında davasından vazgeçmesini teklif ettiler. Peygamberimiz (s.a.s.) bunu...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 198,
Cevaplar
1
Görüntüleme
198
 • Portal konusu
KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KUREYŞ Suresi 3-4.AyetKureyş Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Kureyş Sûresi Hakkında Kureyş sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 4...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 550,
Cevaplar
1
Görüntüleme
550
 • Portal konusu
FÎL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ FÎL Suresi 3.AyetFil Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Surenin nüzul sebebi şudur: Habeşistan'ın Yemen vâlisi Ebrehe, San'a'da büyük...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 287,
Cevaplar
1
Görüntüleme
287
 • Portal konusu
ASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ASR Suresi 3. AyetAsr Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 579). Asr Sûresi...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 457,
Cevaplar
2
Görüntüleme
457
 • Portal konusu
TEKÂSUR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TEKÂSUR Suresi 7-8. AyetlerTekâsür Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz ikinci, iniş sırasına göre on altıncı sûredir. Kevser sûresinden sonra, Mâûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Buhârî, “Rikåk” 10...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 242,
Cevaplar
1
Görüntüleme
242
 • Portal konusu
KÂRİA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KÂRİA Suresi 10-11. AyetKâria Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu sûredir. Kureyş sûresinden sonra, Kıyâmet sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Bu sûrenin Mekkî olduğu üzerinde hiç bir ihtilaf yoktur. Ayrıca...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 234,
Cevaplar
1
Görüntüleme
234
 • Portal konusu
ÂDİYÂT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ÂDİYÂT Suresi 11. AyetÂdiyât Sûresi Konusu Dünya malını tutkuyla seven, bu sebeple âhireti ihmal edip Rabbine karşı son derece nankör davranan insan kınanır ve öte dünyada karşılaşacağı hazin bir âkibetle ikaz olunur. Sûrenin Kapsadığı Başlıca Konular...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 293,
Cevaplar
1
Görüntüleme
293
 • Portal konusu
BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ BEYYİNE Suresi 4. AyetBeyyine Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan sekizinci, iniş sırasına göre yüzüncü sûredir. Talâk sûresinden sonra, Haşr sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır; ancak özellikle...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 286,
Cevaplar
1
Görüntüleme
286
 • Portal konusu
KADR (KADİR) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KADR (KADİR) Suresi 3. AyetKadir Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine’de indiğini...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 221,
Cevaplar
1
Görüntüleme
221
 • Portal konusu
ALAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ALAK Suresi 8. AyetAlak Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci sûredir. Kalem sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Baştan beş âyeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 262,
Cevaplar
2
Görüntüleme
262
 • Portal konusu
TÎN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TÎN Sures 6. AyetTin Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Tin Sûresi Fazileti Resûl-i Ekrem (s.a.s.), seferde yatsı namazını...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 249,
Cevaplar
1
Görüntüleme
249
 • Portal konusu
DUHÂ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ DUHÂ Suresi 5. Ayet Duhâ Sûresi Konusu Sûre bütünüyle Cenâb-ı Hakk’ın Peygamberimiz (s.a.s.)’e, onun mübârek ve muazzez şahsında da tam bir ihlas ve samimiyetle onun izinden yürüyen mü’minlere olan hususi lutuf ve ihsanlarından bahseder. Duhâ Sûresi Nuzül...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 323,
Cevaplar
1
Görüntüleme
323
 • Portal konusu
LEYL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ LEYL Suresi 7. AyetLeyl Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan ikinci, iniş sırasına göre dokuzuncu sûredir. A‘lâ sûresinden sonra, Fecr sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Leyl Sûresi Fazileti Resûlullah (s.a.s.), kabilesine imamlık yapan Muaz b...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 392,
Cevaplar
2
Görüntüleme
392
Üst Alt