Evde Kal Türkiye

Kur'ân-ı Kerim Tefsiri

 • Sabit
 • Portal konusu
https://www.topragizbiz.com/img/images/kurani-kerim6128178c8ed49d29.jpg SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN TEFSİRİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Tefsiri 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Tefsiri 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Tefsiri 4...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 82,
Cevaplar
0
Görüntüleme
82
 • Portal konusu
HAC SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ HAC Suresi 31.AyetHac Sûresi Hakkında Hac sûresinin büyük bir bölümü Mekke’de, 19-24. âyetleri ise Medine’de nâzil olmuştur. Dolayısıyla onda hem Mekkî hem de Medenî sûrelerin özellikleri vardır. 78 ayettir. Bu sûrede hac ibâdetinin İbrâhim (a.s.)...
- Cevaplar: 9 Görüntüleme: 88,
Cevaplar
9
Görüntüleme
88
 • Portal konusu
ENBİYA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ENBİYA Suresi 107.AyetEnbiyâ Sûresi Hakkında Enbiyâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 112 âyettir. اَلأنْبِيَاءُ (enbiyâ), kelime olarak “nebî” kelimesinin çoğulu olup “peygamberler” anlamına gelir. Bir kısım peygamberlerin kıssalarından ibretli sahneler...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 54,
Cevaplar
6
Görüntüleme
54
 • Portal konusu
TAHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TAHA Suresi 2. Ayet-i KerimeTâ-Hâ Sûresi Hakkında Tâhâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 135 âyettir. İsmini birinci âyetinde yer alan “Tâ. Hâ” mukataa harflerinden almıştır. Bazı kaynaklarda surenin “Mûsâ sûresi” ve “Kelîm sûresi” diye isimlendirildiği de...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 42,
Cevaplar
8
Görüntüleme
42
 • Portal konusu
MERYEM SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ Meryem Suresi 2.Ayet-i KerimeHakkında Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûre de...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 38,
Cevaplar
6
Görüntüleme
38
 • Portal konusu
KEHF SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KEHF SuresiHakkında Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere,birkaç yerde geçen “kehf ” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. Sûre de temel...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 39,
Cevaplar
7
Görüntüleme
39
 • Portal konusu
NAHL SURESİ OKUNUŞU VE TEFSİRİ NAHL Suresi 2. Ayet Nahl Sûresi Hakkında Nahl sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 128 âyettir. İsmini 68. âyetinde geçen ve “bal arısı” mânasına gelen اَلنَّحْلُ (Nahl) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 16, nüzûl sırasına göre 70. sûredir. Nahl Sûresi Konusu...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 127, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
127
 • Portal konusu
HİCR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ HİCR Suresi 2.AyetHicr Sûresi Hakkında Hicr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 99 âyettir. İsmini 80. âyette geçen اَلْحِجْرُ (hicr) kelimesinden alır. Hicr, Sâlih (a.s.)’ın peygamber olarak gönderildiği Semûd kavminin yaşadığı bölgenin adıdır. Muhtemelen...
- Cevaplar: 10 Görüntüleme: 116, 2
Cevaplar
10
Görüntüleme
116
 • Portal konusu
İBRÂHÎM SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ İbrahim Suresi 41. Ayetİbrahim Sûresi Hakkında İbrâhim sûresi Mekke’de inmiştir. 52 âyettir. Sûre ismini, 35-41. âyetlerde bir kısım dua ve niyazlarına yer verilen Hz. İbrâhim’den alır. Mushaf tertîbine göre 14, nüzûl sırasına göre 72. sûredir...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 117,
Cevaplar
4
Görüntüleme
117
 • Portal konusu
RA'D SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ RA'D Suresi 31. AyetRa'd Sûresi Hakkında Ra‘d sûresi Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğini söyleyenler de olmuştur. 43 âyettir. İsmini, 13. âyetindeki ve “gök gürültüsü” mânasına gelen اَلرَّعْدُ (ra‘d) kelimesinden almıştır. Mushaf tertîbine göre 13...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 103,
Cevaplar
3
Görüntüleme
103
 • Portal konusu
HÛD SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ HUD Suresi 56.ayet Hûd Sûresi Hakkında Hûd sûresi Mekke’de inmiştir. 123 âyettir. İsmini, 50-60. âyetler arasında kıssası anlatılan Hûd (a.s.)’dan almıştır. Mushaf tertîbine göre 11, nüzûl sırasına göre 52. sûredir. Hûd Sûresi Konusu Hûd sûresinde itikat...
- Cevaplar: 11 Görüntüleme: 143, 2
Cevaplar
11
Görüntüleme
143
 • Portal konusu
TEVBE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TEVBE Suresi Türkçe OkunuşuTevbe Sûresi Hakkında Tevbe sûresi Medine’de hicretin 9. senesinde nâzil olmuştur. 129 âyettir. En son inen sûrelerden biridir. Mushaf tertîbine göre 9, nüzûl sırasına göre 113. sûredir. Meşhur isimleri “Tevbe” ve “Berâe”dir...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 201, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
201
 • Portal konusu
ENFAL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ENFAL Suresi 46.AyetEnfal Sûresi Hakkında Enfâl sûresi, Medine’de hicretin ikinci senesinde nâzil olmuştur. 30-36. âyetlerin Mekke’de indiği de söylenmiştir. 75 âyettir. Mushaf tertibine göre 8, iniş sırasına göre tahmînen 88. sûredir. İsmini, birinci...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 84,
Cevaplar
7
Görüntüleme
84
 • Portal konusu
A'RAF SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ A'RAF Suresi 52.AyetA'raf Sûresi Hakkında A‘râf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 206 âyettir. İbretli “Ashâb-ı sebt” kıssasını anlatan 163-170. âyetlerin Medine’de indiğine dair rivayetler vardır. Mushaf tertibine göre 7, iniş sırasına göre 39. sûredir...
- Cevaplar: 19 Görüntüleme: 219, 2
Cevaplar
19
Görüntüleme
219
 • Portal konusu
EN'AM SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ EN'AM Suresi 164.AyetEn'âm Sûresi Hakkında En‘âm sûresi çoğunluğun görüşüne göre Mekke’de bir defada inmiştir. Ancak üç veya altı âyetinin Medine’de indiğine dair bir görüş de bulunmaktadır. 165 ayettir. Mushaftaki tertibe göre 6, iniş sırasına göre 55...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 165, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
165
 • Portal konusu
MAİDE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ MAİDE Suresi Mâide Sûresi Hakkında Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine'de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur.120 (yüzyirmi) âyettir. Buhârî ve Müslim'de, Hz. Ömer'den rivayet edildiğine göre "Bugün size dininizi ikmal ettim..." ifadesinin yer...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 242, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
242
FATİHA SURESİNİN TEFSİRİ FATİHA Suresi 1. Rahmân ve Rahîm Allah’ın ismiyle… Nahl sûresindeki: فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ “Kur’an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan hemen Allah’a sığın!” (Nahl 16/98) emri gereğince Kur’ân-ı Kerîm okumaya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 60,
Cevaplar
0
Görüntüleme
60
NİSA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ NİSA SuresiNisâ Sûresi Hakkında Nisâ sûresi Medine’de nâzil olmuştur, 176 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “kadınlar” mânasına gelen اَلنِّسَاءُ (Nisâ) kelimesinden alır. Ayrıca bu kelime sûre boyunca sıkça tekrar edilmektedir. Mushaf tertîbine...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 119, 2
Cevaplar
17
Görüntüleme
119
BAKARA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ Bakara Suresinin Fazileti Bakara Sûresi Hakkında Bakara sûresi 286 ayettir. Medine’de on senelik bir müddet içinde peyderpey nâzil olmuştur. Mushaf tertîbine göre 2, nüzûl sırasına göre 87. sûredir. İsmini, 67 ile 71. âyetler arasında bahsedilen...
- Cevaplar: 29 Görüntüleme: 248, 2 3
Cevaplar
29
Görüntüleme
248
AL-İ İMRAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ AL-İ İMRAN Suresi 26. ve 27. Ayetler Âl-i İmrân Sûresi Hakkında Âl-i İmrân sûresi 200 âyettir. Medine’de nâzil olmuştur. İsmini, 33-34. âyetlerde bahsedilen ve “İmrân Ailesi” mânasına gelen “Âl-i İmrân” kelimesinden almıştır. Sûreye اَلْكَنْزُ...
- Cevaplar: 20 Görüntüleme: 194, 2 3
Cevaplar
20
Görüntüleme
194
Üst Alt