Kur'ân-ı Kerim Tefsiri

Sabit konular

TEFSİR Kuran-ı Kerim Ayetler ve Tefsirleri

 • BULUT
 • 2K
 • 1
- Kullanılan
SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN TEFSİRİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Tefsiri 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Tefsiri 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i...
Normal konular

TEFSİR NAS Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 974
 • 1
- Kullanılan
NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ NAS Suresi 4-5-6. AyetlerNâs Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra...

TEFSİR FELAK Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 689
 • 1
- Kullanılan
FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ FELAK Suresi 3-4. AyetlerFelâk Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden...

TEFSİR İHLÂS Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 580
 • 1
- Kullanılan
İHLÂS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ İHLÂS Suresi 3-4. Ayetlerİhlâs Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm...

TEFSİR TEBBET (MESED) Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 763
 • 1
- Kullanılan
TEBBET (MESED) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TEBBET (MESED) Suresi 3-4. AyetlerTebbet Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde...

TEFSİR NASR Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 703
 • 1
- Kullanılan
NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ NASR Suresi 3. Ayet Nasr Sûresi Konusu Sûre Allah’ın yardımının ve fethin geleceğini, insanların bölük bölük İslâm’a gireceğini müjdeler. Buna karşılık...

TEFSİR MÂÛN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 594
 • 1
- Kullanılan
MÂÛN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ MÂÛN Suresi 6-7. AyetlerMâûn Sûresi Nuzül İniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre yüz yedinci sûredir. Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn...

TEFSİR KEVSER Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 700
 • 1
- Kullanılan
KEVSER SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KEVSER Suresi 3. AyetKevser Sûresi Konusu Allah Teâlâ’nın, Resûl-i Ekremi’ne ihsan ettiği nimetleri, lütfettiği feyiz ve bereketi, onun beşeriyetin...

TEFSİR KÂFİRÛN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 519
 • 1
- Kullanılan
KÂFİRÛN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KÂFİRÛN Suresi 4-5. Ayetlerİniş Sebebi Rivayete göre Kureyşliler Nebiyy-i Ekrem (s.a.s.)’e zengin olacak kadar mal vermeyi, kızlarından istediğiyle...

TEFSİR KUREYŞ Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • RasuleHasret
 • 932
 • 1
- Kullanılan
KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KUREYŞ Suresi 3-4.AyetKureyş Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria...

TEFSİR FÎL Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • RasuleHasret
 • 593
 • 1
- Kullanılan
FÎL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ FÎL Suresi 3.AyetFil Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden...

TEFSİR ASR Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 1K
 • 2
- Kullanılan
ASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ASR Suresi 3. AyetAsr Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce...

TEFSİR TEKÂSUR Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 526
 • 1
- Kullanılan
TEKÂSUR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TEKÂSUR Suresi 7-8. AyetlerTekâsür Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz ikinci, iniş sırasına göre on altıncı sûredir. Kevser sûresinden sonra, Mâûn...

TEFSİR KÂRİA Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 675
 • 1
- Kullanılan
KÂRİA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KÂRİA Suresi 10-11. AyetKâria Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu sûredir. Kureyş sûresinden sonra, Kıyâmet...

TEFSİR ÂDİYÂT Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • NuSReT
 • 774
 • 1
- Kullanılan
ÂDİYÂT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ÂDİYÂT Suresi 11. AyetÂdiyât Sûresi Konusu Dünya malını tutkuyla seven, bu sebeple âhireti ihmal edip Rabbine karşı son derece nankör davranan insan...

TEFSİR BEYYİNE Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • NuSReT
 • 864
 • 1
- Kullanılan
BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ BEYYİNE Suresi 4. AyetBeyyine Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan sekizinci, iniş sırasına göre yüzüncü sûredir. Talâk sûresinden sonra, Haşr...

TEFSİR KADR (KADİR) Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • NuSReT
 • 629
 • 1
- Kullanılan
KADR (KADİR) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ KADR (KADİR) Suresi 3. AyetKadir Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden...

TEFSİR ALAK Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • NuSReT
 • 724
 • 2
- Kullanılan
ALAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ ALAK Suresi 8. AyetAlak Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci sûredir. Kalem...

TEFSİR TÎN Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • NuSReT
 • 889
 • 1
- Kullanılan
TÎN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ TÎN Sures 6. AyetTin Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden...

TEFSİR DUHÂ Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 663
 • 1
- Kullanılan
DUHÂ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ DUHÂ Suresi 5. Ayet Duhâ Sûresi Konusu Sûre bütünüyle Cenâb-ı Hakk’ın Peygamberimiz (s.a.s.)’e, onun mübârek ve muazzez şahsında da tam bir ihlas ve...

TEFSİR LEYL Suresi Türkçe Okunuşu ve Tefsiri

 • BULUT
 • 802
 • 2
- Kullanılan
LEYL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ LEYL Suresi 7. AyetLeyl Sûresi Nuzül Mushaftaki sıralamada doksan ikinci, iniş sırasına göre dokuzuncu sûredir. A‘lâ sûresinden sonra, Fecr sûresinden önce...
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst Alt