Kur'ân-ı Kerim Tefsiri

  • Sabit
https://www.topragizbiz.com/img/images/kurani-kerim6128178c8ed49d29.jpg SIRA AYET AYET SAYISI NÜZUL SIRASI SURENİN TEFSİRİ 1 Fâtiha Sûresi 7 5 Fâtiha Sûresi Tefsiri 2 Bakara Sûresi 286 87 Bakara Sûresi Tefsiri 3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89 Âl-i İmrân Sûresi Tefsiri 4...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 17,
Cevaplar
0
Görüntüleme
17
  • Portal konusu
A'RAF SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE TEFSİRİ A'RAF Suresi 52.AyetA'raf Sûresi Hakkında A‘râf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 206 âyettir. İbretli “Ashâb-ı sebt” kıssasını anlatan 163-170. âyetlerin Medine’de indiğine dair rivayetler vardır. Mushaf tertibine göre 7, iniş sırasına göre 39. sûredir...
- Cevaplar: 19 Görüntüleme: 21, 2
Cevaplar
19
Görüntüleme
21
  • Portal konusu
EN'AM SURESİ EN'AM Suresi 164.AyetEn'âm Sûresi Hakkında En‘âm sûresi çoğunluğun görüşüne göre Mekke’de bir defada inmiştir. Ancak üç veya altı âyetinin Medine’de indiğine dair bir görüş de bulunmaktadır. 165 ayettir. Mushaftaki tertibe göre 6, iniş sırasına göre 55. sûredir. Sûreye isim olan...
- Cevaplar: 16 Görüntüleme: 25, 2
Cevaplar
16
Görüntüleme
25
  • Portal konusu
MAİDE SURESİNİN TEFSİRİ MAİDE Suresi 1. Ey iman edenler! Yaptığınız anlaşmaları tam olarak yerine getirin. Harâm olduğu size bildirilen ve bildirilecek olanların dışındaki hayvanların eti size helâl kılındı. Ancak ihramlı iken avlanmanız helâl değildir. Şüphesiz Allah, dilediği hükmü verir...
- Cevaplar: 12 Görüntüleme: 48, 2
Cevaplar
12
Görüntüleme
48
FATİHA SuresiFATİHA SURESİNİN TEFSİRİ 1. Rahmân ve Rahîm Allah’ın ismiyle… Nahl sûresindeki: فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ “Kur’an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan hemen Allah’a sığın!” (Nahl 16/98) emri gereğince Kur’ân-ı Kerîm okumaya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 16,
Cevaplar
0
Görüntüleme
16
Nisâ sURESİ NİSA SURESİNİN TEFSİRİ Bismillahirrahmanirrahim 1. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden, bu ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. İsmi hürmetine birbirinizden dilekte bulunduğunuz o Allah’a saygısızlık...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 24, 2
Cevaplar
17
Görüntüleme
24
Bakara Suresinin Fazileti BAKARA SURESİNİN TEFSİRİ 1. Elif. Lâm. Mîm. “Elif. Lâm. Mîm.”, tefsir ilminde “hurûf-i mukattaa” diye bilinen ve “ayrı ayrı okunan harfler”dir. Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi dokuz sûresine bu harflerle başlanır. Bazıları sûre başlarında müstakil bir ayet iken, bazıları da...
- Cevaplar: 29 Görüntüleme: 39, 2 3
Cevaplar
29
Görüntüleme
39
AL-İ İMRAN Suresi 26. ve 27. AyetlerAL-İ İMRAN SURESİNİN TEFSİRİ Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif. Lâm. Mîm. 2. Allah ki, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, ebedî diridir. Varlığı kendinden olup bütün kâinatı...
- Cevaplar: 20 Görüntüleme: 23, 2 3
Cevaplar
20
Görüntüleme
23
Üst