dair

 1. MURATS44

  Hayata Dair 10 Hakikat

  https://www.topragizbiz.com/resim/images/20151208uy.jpg 1: Samimi olun, samimiyet en büyük zenginliktir. 2: Doğal olun, yapma bebek gibi davranırsan bir gün kırılıp köşeye atılırsın. 3: Hem yüzünüzle hem kelimelerinizle hem de kalbinizle gülümseyin. 4: Paranın peşinden değil insanın peşinden...
 2. MURATS44

  Kurân-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?

  http://img.blogcu.com/uploads/kitabooku_kuran11.JPG Kurân-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır? Cevab: İkinci Sualin cevabında denildiği gibi; Kurân'ın sarahatında öyle bir şey yoktur. Amma lisan-ı haliyle âyetlerinin ifadelerindeki îma ve...
 3. MURATS44

  Ölüm Sonrasına Dair Bilimsel Teoriler ve ÖYD / NDE

  Ölüm Sonrasına Dair Bilimsel Teoriler ve ÖYD / NDE Ölüme Yakın Deneyimler "Ölüm her zaman bizimleydi, her zamanda bizimle olacak. İnsan varlığının ayrılmaz bir parçasıdır o. İnsanoğlunun ortaya çıkışından beri; insan, ölümü zihninde tartmış ve onun gizemlerini bulmaya çalışmıştır. Çünkü...
 4. Muhtazaf

  Sİgara İÇmenİn Haram OlduĞuna Daİr Delİller!!!

  [FONT=century gothic] Sİgara İÇmenİn Haram OlduĞuna Daİr Delİller!!! 1. Hadis-i şerife soğan ve sarmısak için: "şu iki bitkiden yiyenler mescidimize yaklaşmasın, çünkü insanların rahatsız oldukları şeylerden melekler de rahatsız olurlar" buyurulmuştur. (Bu ve benzeri hadisler için bk...
 5. Muhtazaf

  MUHTAZAF Hayata dair!

  Hayata dair! Kırk yılını verdin, bir hiç uğruna, Yorulmadın, uğraştın boşu, boşuna, Hiç hesabına, terkedildin, yana yakıla, RABBİN için kalkıp, kıldınmı namaz, ettinmi niyaz.. Sadece dünyayı, mamur etmek, yetermi? Bu dünyanın, luzumsuz işleri, hiç bitermi? Yaptığın bunca...
 6. Muhtazaf

  Ölüme Dair Notlar

  [FONT=Franklin Gothic Medium]1- Ölüm hep var. Adını anmadığımız zamanlarda da… [FONT=Franklin Gothic Medium]2- Her şeyin bir başka hâli var. “Baş ağrısı bahane” ise, yalnız ölüm kendi hâlindedir. Hem her şeye karıştığına göre er geç, hiçbir şeye karışıyor da sayılmaz. [FONT=Franklin Gothic...
 7. Hasret ruzgari

  Kıraat ilmine dair

  Arapçada ü sesi vardır Sual: Arapçada kesin olarak ü sesi yok diyorlar. Kur’an-ı kerimdeki ince harfler de u sesiyle okunsa mahzuru olur mu? CEVAP Arap şivesine uygun olarak okunursa mahzuru olmaz. Ancak Türkler Arapçayı bilmedikleri için ince harflerde ü sesi çıkarmaları daha uygun, daha...
 8. VuSLaT

  Allah'ın varlığı ve birliğine dair

  Düzen Belgesi: Her varlık kendi parçalarıyla bir uyum ve bütünlük içinde olduğu gibi, bütün evren de kendisini oluşturan varlık parçalarıyla bir uyum ve bütünlük içindedir. Bu ise bir düzen ve düzenliliğin varlığını gösteren yanıltmaz bir kanıttır, ve bir Düzenleyici'ye tanıklık eder ki, O...
 9. Hasret ruzgari

  62-Menderesin Konya Nutkuna Dair Açıklaması | 418

  Menderes'in Konya nutkuna dair açıklaması Başvekil, sözlerinin maksatlı olarak tefsirlere tâbi tutulduğunu söylüyor. (Hususî muhabirimizden.) ANKARA : Başvekil Adnan Menderes Konya'da söylemiş olduğu nutuk dolayısıyla yapılan neşriyat üzerine Zafer gazetesinin sorduğu bir suâli şu şekilde...
 10. HASAN CAN

  59- Üstadın Ziyaretçilere Dair Bir Mektubu

  Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu Umum dostlarıma, hususan ziyaretçilere dair bir özrümü beyan etmeye mecbur oldum: Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi, otuz kırk senedir tarassut ve taarruza mâruz kaldığımdan, zaruretsiz sohbet etmekten çekinip tevahhuş ediyorum. Hem eskiden beri maddî...
 11. Muhtazaf

  Hayata dair güzel bir yazı.

  Hayata dair güzel bir yazı. Bir yerlerde tıkanıp kaldığında hayat, soluk almak güçleştiğinde, yüregin susup,mantığın sürüklemeye başladığında ayaklarını; dağlara dönmeli yüzünü insan.. Yeni patikalar yeni yollar seçmeli yüreğini ferahlatacak.. yeni insanlarla tanışmalı, yeni keşifler yapacak...
 12. MURATS44

  15- Melakieye Îman ve İnsanın Yaratılışına Dair

  -1- Yani, "Düşün o zamanı ki, Rabbin melaikeye hitaben 'Ben yerde bir halifeyi yaratacağım' dedi. Melaike de 'Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Halbuki biz, hamdinle Seni tesbih ve takdis ediyoruz' dediler. Rabbin de 'Sizin bilmediğinizi Ben biliyorum' diye onlara...
 13. MURATS44

  14- Küfür ve İnkârın Reddine Dâir

  -1- Yani, "Ne suretle Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki sizin hayatınız yoktu, O size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu edip gideceksiniz." Ayetlerin nazmına ait üç vecih, bu ayette de caridir. Bu ayetin makabliyle irtibatı: Evet, Kur'an-ı...
 14. MURATS44

  13- Kur'ân'ın İfâdesindeki Î'câza Dâir

  Gayet kısacık bir meali: Yani, "Cenab-ı Hak, kullarını irşad ve ikaz etmek üzere, sivrisinek gibi hakir, kıymetsiz bir hayvanla veya bir mahlukla misal getirmeyi, kafirlerin keyfi için terk etmez. İmanı olanlar, onun, Rablerinden hak olduğunu bilirler. Amma kafirler, 'Allah bu gibi hakir...
 15. Adilbey

  Aşka ve terke dair

  Aşka ve Terke Dair Bazen öyle bir ilişkiye tutulursunuz ki, ne sevebilir, ne terk edebilirsiniz. Kör kütük bağlanmışsınızdır aslında... En güzel yıllarınızın, acı tatlı hatıralarınızın ortağıdır; iç çekişlerinizin sebebi, yazılarınızın ilhamı, sohbetlerinizin konusudur. Göz yaşlarınızda...
 16. MURATS44

  Allahın varlığına dair

  qQLwmGYGKPw 9L2n0No3u34
 17. Hasret ruzgari

  Hayata Dair

  Hayat bu, bir bakarsın herşey bir anda son bulur.. Hayat bu, son dediğin an herşey yeniden can bulur..
 18. MustafaCİLASUN

  Aşka dair ne söylesem, gönül dilini şehretsem!

  [FONT=Calibri] Önce haddimi sual etsem Solgun bir hazanın çehresini içimde hissetsem Dinmeyen figanı nasıl gizlesem, sessizce akan yaşları silsem Ruhum adına, kalbimin sevdasına, kalan nefesi imdadına hasretsem Ne ulvi bir esrardır iksir Gönlü ihata eden hardır, nar ile arkadaştır...
 19. TaHKaR

  Notaları Sana Dair

  [FONT=Franklin Gothic Medium]/ Notaları sevdaya dair Hüzünlü bir şarkıdan geçiyorum şimdi / Monoton bir hayatın rengarenk yamacında dirsek çürüttüm Düşlerimin satır aralarında gelincik çiçeklerine akar gözyaşlarım Hüzünler toprak rengine bürününce sevdalar dize gelir Sevdalar bulanınca...
 20. harekat

  Müslümanın Hayatına Dair Bazı Güzel Sözler

  ******************************************************************************************************************************************* *Gülleri koklamaya zaman ayır. *”Keşke” yerine,”Allah izin verirse bir dahaki sefere” demeyi dene… *Çocuklarına her şeyin en iyisini veremediğin için...
Üst Alt