ebu

 1. VuSLaT

  Ebu Bekir’in, ‘Sıddık’, Hişam’ın ‘Ebu Cehil’ olduğu an!

  Ebu Bekir’in, ‘Sıddık’, Hişam’ın ‘Ebu Cehil’ olduğu an! Ve Yaşadıklarını Mekkelilere Açıklıyor… Ebu Cehil, her zamanki âdeti üzere, beni görünce (alaylı alaylı):Ebu Bekir’in, ‘Sıddık’, Hişam’ın ‘Ebu Cehil’ olduğu an! -Bugün ne haberler vereceksin, (neler uyduracaksın) bakalım, Ey Muhammed! De...
 2. mahzungarip

  Hz. Ebu Bekir R. Anh'ın bilmediğiniz Ve hiç Duymadığınız Yönleriyle Bu Videoda...

  Erciş'te Farklı Bir Anlatımla Kutlu Doğum Programı 2012http://www.dailymotion.com/video/xogiru_ercis-te-farkli-bir-anlatimla-kutlu-dogum-programi-2012_news
 3. MURATS44

  CHP milletvekili Ebu Cehil Aygün

  http://image.cdn.haber7.com/haber/haber7/cat/bg_381320090925091255731.jpg Dikkat bu yazı yazılırken bulaşık eldiveni kullanılmıştır! Hayvan reyonunda en büyük baş ahlaksızlık Oscar’ı Ebu Cehil Aygün’e verilsin dağılalım! Bu yazıyı sadece bir parmakla yazıyorum, hani eline...
 4. F

  Ebu leheb'in kötü sonu

  Ebû Leheb'in Kötü Sonu "Ebû" Leheb'in elleri kurusun (kırılsın), kendisi de mahvolsun." (Tebbet; 1) Müfessirlerin bazıları yukarıdaki ayeti böyle tefsir etmişlerdir. Ama kanaatimce, bunun daha doğru tercümesi şöyle olmalıdır. "Ebû Leheb'in elleri kırıldı, kendisi de helâk oldu." Yani, bu sözler...
 5. VuSLaT

  94- Fıkh ilmi. Mezheb nedir? Imâm-ı a’zam Ebû Hanîfe

  FIKH, MEZHEB, İMÂM-I A’ZAM (Mecmû’a-i Zühdiyye) kitâbının başında diyor ki: Fıkh kelimesi, arabcada, fekıha yefkahü şeklinde kullanılınca, ya’nî dördüncü bâbdan olunca, bilmek, anlamak demekdir. Beşinci bâbdan olunca, ahkâm-ı islâmiyyeyi bilmek, anlamak demekdir. (Ahkâm-ı islâmiyye)yi...
 6. MURATS44

  24 - Ebu Talib’e Şikâyet!

  Mekkelilerin tepkilerinin ilk somut şekli Hz. Muhammed’i amcası Ebu Talib’e şikâyet etmek olur. Aslında Ebu Talib, Hz. Muhammed’in amcası olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. Mekke’nin en saygın ihtiyar bilgelerinden biri, belki de birincisidir. Ve bu noktada iman etmemiş olması, Hz...
 7. MURATS44

  8 - Ebu Talib’in Yetimi

  Çocuk Muhammed artık sekiz yaşındadır. Ebu Talib’in evine geçer. Fakir Ebu Talib yaşamını sürdürebilmek için çocuklarını bile çalıştırmak zorundadır. Onlar da çobanlık yaparak aileye katkıda bulunurlar. Muhammed de çalışmaya başlar, o da çoban olur. Zaten bütün peygamberler yaşamlarının bir...
 8. ceylannur

  Ebu cehİl

  EBU CEHİL Rüyada Ebu Cehil'i görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.
 9. ceylannur

  Ebu bekİr (r.a.)

  EBU BEKİR (R.A.) Rüyada Hz. Ebu Bekir (R.A.)'i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe ve kıymetli kişiler arasında tutulmaya yorumlanır. Bazan O'nu görmek, ALLAH yolunda malını p aylaşmaya ve erkek çocuğa, sadaka vermeye yorumlanır. Bu rüya, mutluluğa ve sözünde doğruluğa...
 10. Okyay

  Sevket OKYAY Bedir ve Ebu Leheb

  BEDİR ve Ebu Leheb Savaşın sonrasında, küçük guruplar yapıp, Mekke’ye dönmüş idi, Kureyş ordusu artık. Mekke’ye ilk varanlar , arasında haşimi, Ebu Süfyan da vardı, ve kardeşi Nevfel’i, Bedir de askerlere[COLOR=#22229c], esir koyup gelmişti. Bu sebeple kuzeni ve süt kardeşi olan...
 11. mahzungarip

  Ebu hanife (80/150 - 700/767)

  EBU HANİFE (80/150 - 700/767) İmam Âzam (büyük İmam) lâkabıyla bilinen, Ebû Hanife künyesiyle meşhur Numân b. Sâbit b. Zevta (Zûta) mutlak müctehid ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı. Ebû Hanife, Kûfe'de hicrî 80 yılında doğdu. Numân ve ailesinin Arap olmadığı kesindir; onun Farisi veya Türk...
 12. mahzungarip

  Maturidi mezhebi (İmam Ebu Mansur el-Mâturidi)

  Maturidi mezhebi (İmam Ebu Mansur el-Mâturidi) -------------------------------------------------------------------------------- İslâm akaidinde imam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Matüridiyye nisbet edilen mezhep. İmam Ebu Mansur el-Mâturidinin akaiddeki mezhebine mensub...
Üst Alt