hz. muhammedin hayatı

 1. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Kureyş’in zor günleri

  KUREYŞ’İN ZOR GÜNLERİ Kureyş’in zor günleriBir kısım insanlar, müminlere ‘Düşmanlarınız olan insanlar, size karşv asker topladılar; aman sakının onlardan!’ dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!’ dediler. Bunun üzerine, kendilerine...
 2. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Nadirlilerin Medine’den kovulmaları

  NADİRLİLERİN MEDİNE’DEN KOVULMALARI Nadirlilerin Medine’den kovulmalarıOnlar kalelerinin kendilerim Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Allah’ın azabı onlara hiç düşünmedikleri şekilde geldi. (Allah) onların kalplerine korku saldı. Öyle ki, evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle...
 3. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) İntikam kurbanları

  İNTİKAM KURBANLARI İntikam kurbanlarıİnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana (samimi olduğuna) Allah’ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır. O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde...
 4. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Uhud’un kazandırdıkları

  UHUD’UN KAZANDIRDIKLARI Uhud’un kazandırdıklarıDe ki: ‘Ben de sizin gibi bir insanım; bana ilâhınızın bir tek ilâh olduğu vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapsın ve Rabb’ine (yaptığı) ibadete hiçbir şeyi ortak kılmasın. [277] Allah’a ve peygambere itaat edin ki, size...
 5. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) İntikam savaşı: Uhud,

  İNTİKAM SAVAŞI : UHUD İntikam savaşı: Uhud,O (mü’min)ler ki, yaralı oldukları hâlde Allah’ın ve Resulünün çağrısına uydular; onlardan iyilik edenler ve (şirkten/günahtan) korunanlar için pek büyük mükafat vardır. Onlar ki, halk kendilerine: (Düşmanınız olan) insanlar size karşı ordu...
 6. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Egemenliğin inşası

  EGEMENLİĞİN İNŞASI Egemenliğin inşasıEvet, onları da, atalarını da barındırdık. Nihayet ömür kendilerine (hiç bitmeyecek gibi) uzun geldi. Oysa onlar, bizini gelip (kâfirlere ait) araziyi çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde, üstün gelen onlar mı? [228] Kim Allah’ı, Resulünü ve...
 7. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Tahammülün sınırı

  TAHAMMÜLÜN SINIRI İslamEy iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. [222]İnkâr edenlere, ateşe sunulacakları gün: Nasıl, bu gerçek değil miymiş? denildiğinde: Evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş, derler. Allah: Öyleyse inkâr...
 8. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Hareketli aylar

  HAREKETLİ AYLAR Hareketli aylar(Ey iman edenler!) Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür, iman edenlerdir; o müminler ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek namaz kılar, zek’atı verirler. Kim Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah’ın...
 9. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Bayram günleri

  BAYRAM GÜNLERİ Bayram günleriHer kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’a saygı duyar ve O’ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.[211] Kitab’ı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah’ın izniyle...
 10. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Ayırma günü (Yevmü’l Furkan) : Bedir

  AYIRMA GÜNÜ : BEDİR Ayırma günü (Yevmü’l Furkan) : BedirEy Allah’ın Resulü! Biz sana iman edip, seni tasdik ettik. Bize getirdiğin şeyin hak ve gerçek olduğuna şahitlik yaptık. Sana itaat etmek ve sözünü tutmak konusunda söz verdik. Ey Allah’ın Resulü! Ne istiyorsan onu yap, biz seninle...
 11. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Savaş

  SAVAŞ İslamın ilk günleri savaşKendileriyle savaşılanlara (mü’minlere), zulme uğramış olmaları nedeniyle (savaşma) izni verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardım etmeye kadirdir. Onlar, başka değil, sırf ‘Rabbimiz Allah’tır’ dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. [129] Sizinle...
 12. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Bir arınma yolculuğu: Oruç

  BİR ARINMA YOLCULUĞU : ORUÇ Bir arınma yolculuğu: OruçEy iman edenler! Allah, sizden öncekilere farz kıldığı gibi, orucu size de farz kıldı ki, (her türlü yanlışlıktan, ahlâksızlıktan, kötülükten) sakınasınız diye. Sayılı günlerde orucu tutun. Ancak hasta olanlar veya seyahatte bulunanlar...
 13. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Suffenin yoksulları

  SUFFENİN YOKSULLARI Suffenin yoksullarıSadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıklarından, yeryüzünde rızık aramak için gezip dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını belli etmediklerinden, durumlarını bilmeyen onları zengin sanır...
 14. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Kıblenin değiştirilmesi

  KIBLENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Kıblenin değiştirilmesiYemin olsun ki, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü delili getirsen yine de onlar sana uyup kıblene dönmezler (iman etmezler; senin yoluna uymazlar). Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler...
 15. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) İslam’ın yeni muhalifleri; Yahudiler

  İSLAM’IN YENİ MUHALİFLERİ : YAHUDİLER İslam’ın yeni muhalifleri; YahudilerEhl-i Kitap’tan çoğu, hak ve doğru olan kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı, sizi imanınızdan vazgeçirip tekrar küfre döndürmek isterler. Allah onlar hakkındaki emrini yerine...
 16. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Medine İslam devletinin inşası

  MEDİNE İSLAM DEVLETİNİN İNŞASI Medine İslam devletinin inşası1. Bu kitap, Peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesribli Müslümanlar ve bunlara tâbi olanlarla, yine onlara sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla beraber cihad edenler için (olmak üzere tanzim edilmiştir). 2. işte bunlar...
 17. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Medine’de ilk aylar

  MEDİNE’DE İLK AYLAR Medine’de ilk aylarDaha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler; onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine...
 18. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Hicretten sonra

  HİCRET Hicretten sonraBilin ki, ben Allah’a inanmayan ve ahiret gerçeğini tanımaktan ısrarla kaçınan bir toplumun hayat tarzını terk ettim. Hz. Yusuf [10] Sizden de, Allah’ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yöneliyorum. Hz. İbrahim [11] İman edenler ve hicret edip Allah...
 19. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) Hicret

  MEDİNE’YE HİCRET Hicretİnkar edenler tutup bağlamak, öldürmek, ya da (yurtlarından) çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah’ta onlara tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. (O kendisine ve taraftarlarına tuzak kuranların tuzaklarım kendi başlarına...
 20. BULUT

  Hz. Muhammed (sav ) AKABE Görüşmeleri

  AKABE GÖRÜŞMELERİ AKABE GörüşmeleriŞüphesiz ben, Allah’ın size gönderdiği elçisiyim. Sadece Allah’a ibadet etmenizi, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, O’ndan başka edindiğiniz düzmece ilâhlarınızı terk etmenizi; bana inanıp, size bildirdiklerimi tasdik etmenizi ve Allah’ın benimle gönderdiği...
Üst Alt