nur

 1. BULUT

  Meal NUR Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  NUR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ NUR SuresiNûr Sûresi Hakkında Medine döneminde Benî Mustaliḳ Gazvesi’nin ardından 5. (626-27) yılın sonlarında nâzil olmuştur. Adını “nûr âyeti” diye bilinen ve Allah’ın gökleri ve yeryüzünü aydınlatan nurunu tasvir eden 35. âyetten alır. Altmış dört âyet olup...
 2. Meal NUR Sûresi Türkçe Okunuşu ve Meâli

  • 550
  • 3
  NUR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ NUR SuresiNûr Sûresi Hakkında Medine döneminde Benî Mustaliḳ Gazvesi’nin ardından 5. (626-27) yılın sonlarında nâzil olmuştur. Adını “nûr âyeti” diye bilinen ve...
 3. Nur Hanım

  Nur Hanımdan resimli şiirler

 4. MURATS44

  Taziye ( Nur Hanımın Kayınpederi)

  Sitemizin değerli bireylerinden Nur Hanımın kayın pederi yakın zamanda Hakk'ın rahmetine yürümüştür. Kendisine Allahu tealadan rahmet yakınlarına sabır dileriz. Mekanı Cennet olsun inşaallah. Dualarınızı esirgemeyin inşaallah. Rabbim size ve yakınlarına sabırlar versin...
 5. Taziye ( Nur Hanımın Kayınpederi)

  • 910
  • 7
  Sitemizin değerli bireylerinden Nur Hanımın kayın pederi yakın zamanda Hakk'ın rahmetine yürümüştür. Kendisine Allahu tealadan rahmet yakınlarına sabır dileriz. Mekanı Cennet olsun...
 6. VuSLaT

  Hasan dursun,nur nurani...

 7. MURATS44

  Nur Talebeleri kime oy vereceğini açıkladı

  Nur Talebeleri kime oy vereceğini açıkladı Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri Risale-i Nur Talebeleri Platformu iştişare sonucunda 7 Haziran'da AK Parti’ye destek verme kararı aldı...
 8. Nur Talebeleri kime oy vereceğini açıkladı

  • 604
  • 1
  Nur Talebeleri kime oy vereceğini açıkladı Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri Risale-i Nur Talebeleri Platformu iştişare sonucunda 7 Haziran'da AK Parti’ye destek verme kararı aldı...
 9. VuSLaT

  Salavat-ı Nur

  Salavat-ı Nur "Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammedin Nurul Envari ve Sırrıl Esrarı Ve Seyyidil Ebrar." Kim Allah'a yakın olmak istiyorsa bu salavat-ı şerifi okusun. Bu salavat-ı şerif cuma günü 100 defa okunmalı Ezberlenecek kalbinde ilahi bir ışık yanar.Ruhsal yönden güçlenir.Kişinin...
 10. Salavat-ı Nur

  • 4K
  Salavat-ı Nur "Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammedin Nurul Envari ve Sırrıl Esrarı Ve Seyyidil Ebrar." Kim Allah'a yakın olmak istiyorsa bu salavat-ı şerifi okusun. Bu salavat-ı şerif...
 11. VuSLaT

  74- Umum Nur Talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın Vefatından Önce verdiği son ders

  Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir Aziz kardeşlerim, Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi muhafazayı...
 12. 74- Umum Nur Talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın Vefatından Önce verdiği son ders

  • 1K
  • 6
  Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir Aziz kardeşlerim, Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre...
 13. VuSLaT

  72- Umum Dostlarıma Ve Nur Kardeşlerime Bu Vasiyeti İlan Ediyorum

  Umum dostlarıma ve Nur kardeşlerime bu vasiyeti ilân ediyorum: Ben şahsım itibarıyla vazife-i Nuriyeyi yapmaya tâkatim kalmamış. Belki ihtiyaç da kalmamış. Hem müteaddit tesemmümlerle ve çok ihtiyarlık vaziyetiyle ve hastalıkla, şimdiki hayatta kalmak, tahammülüm kalmamış gibidir. Şayet müştak...
 14. 72- Umum Dostlarıma Ve Nur Kardeşlerime Bu Vasiyeti İlan Ediyorum

  • 1K
  • 6
  Umum dostlarıma ve Nur kardeşlerime bu vasiyeti ilân ediyorum: Ben şahsım itibarıyla vazife-i Nuriyeyi yapmaya tâkatim kalmamış. Belki ihtiyaç da kalmamış. Hem müteaddit tesemmümlerle ve çok...
 15. HASAN CAN

  60- Nur Talebeleri Asayişçidirler

  Nur talebeleri âsâyişçidirler Âsâyişi muhafaza ettiklerinin delil-i kat'îsi şudur: Altı vilâyetin altı zabıta dairesi, 600 bin talebelerin yirmi sekiz sene zarfında haksız muamelelere mâruz kaldıkları halde hiçbir vukuatlarını kaydedememeleri, hattâ Afyon Savcısının asayiş ithamına mukabil...
 16. 60- Nur Talebeleri Asayişçidirler

  • 1K
  • 3
  Nur talebeleri âsâyişçidirler Âsâyişi muhafaza ettiklerinin delil-i kat'îsi şudur: Altı vilâyetin altı zabıta dairesi, 600 bin talebelerin yirmi sekiz sene zarfında haksız muamelelere mâruz...
 17. MURATS44

  50- Nur Âleminin Bir Anahtarının Bir Haşiyesi

  Nur Âleminin Bir Anahtarının bir Haşiyesi Bu Nur Anahtarının radyo bahsine dair, iki üniversiteli ile, birgün hareket etmekte olan, hiçbir telle bağlı bulunmayan bir otomobilde bulunan radyo ile, uzakta bir mevlid-i şerif dinliyorduk. O iki Nurcu üniversitelilere dedim: Nurda dahi, hayat...
 18. 50- Nur Âleminin Bir Anahtarının Bir Haşiyesi

  • 745
  • 4
  Nur Âleminin Bir Anahtarının bir Haşiyesi Bu Nur Anahtarının radyo bahsine dair, iki üniversiteli ile, birgün hareket etmekte olan, hiçbir telle bağlı bulunmayan bir otomobilde bulunan radyo ile...
 19. HASAN CAN

  16- Risale-i Nur (Şiir)

  Risale-i Nur Mazhar-ı esma u sıfat-ı Bediüzzamandır bu. Mev ud-ü risaletten bizlere fazl-ı ihsandır bu. Kenz-i mahfide muhit-i mekteb-i irfandır bu. Hava-i zulmette işrak eden şems-i tabandır bu. Mişkat-ı misbahtan menşur-u hakikat-ı Kur'ân dır bu. Mevsim-i asarda yekta bir gülistandır...
 20. 16- Risale-i Nur (Şiir)

  • 1K
  • 4
  Risale-i Nur Mazhar-ı esma u sıfat-ı Bediüzzamandır bu. Mev ud-ü risaletten bizlere fazl-ı ihsandır bu. Kenz-i mahfide muhit-i mekteb-i irfandır bu. Hava-i zulmette işrak eden şems-i tabandır...
 21. HASAN CAN

  9- Bana Hizmet Eden Küçücük Bir Risale-i Nur Talebesinin Çoklar Namına Sorduğu Suali

  BANA HİZMET EDEN KÜÇÜCÜK BİR RİSALE-İ NUR TALEBESİNİN ÇOKLAR NAMINA SORDUĞU SUALINE CEVAPTIR. Sual : Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. İki üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? Elcevap : Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir...
 22. 9- Bana Hizmet Eden Küçücük Bir Risale-i Nur Talebesinin Çoklar Namına Sorduğu Suali

  • 2K
  • 11
  BANA HİZMET EDEN KÜÇÜCÜK BİR RİSALE-İ NUR TALEBESİNİN ÇOKLAR NAMINA SORDUĞU SUALINE CEVAPTIR. Sual : Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. İki üç defa bulut...
 23. Hasret ruzgari

  Nur Talebelerinin Yazdıkları Bir Fıkra ve Mektup

  (Refet Bey ve Husrev gibi Risale-i Nur şakirdlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları lâtif bir tevafuktur.) Risale-i Nur’un Isparta’ya ne derece rahmet olduğuna delâlet eden bir tevafukat-ı acibe: Risale-i Nur’un mazhar olduğu inayatın külliyetinden mühim bir ferdi de...
 24. Nur Talebelerinin Yazdıkları Bir Fıkra ve Mektup

  • 2K
  • 3
  (Refet Bey ve Husrev gibi Risale-i Nur şakirdlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları lâtif bir tevafuktur.) Risale-i Nur’un Isparta’ya ne derece rahmet olduğuna delâlet eden...
 25. HASAN CAN

  20- Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Sorulan Suale Cevaptır

  olarak gelmesi ve Isparta'nın, Risale-i Nur'a karşı iştiyaklarıyla, Hüsrev'in dediği gibi yağmur fevkalade bir surette imdada gelmesi gibi, pek çok emarelerle ve burada Risale-i Nur münasebetiyle vücuda gelen yüzer hadiselerin delâletiyle deriz ki: Bu Anadolu'ya aynı rahmet olan Risale-i Nur'a...
 26. 20- Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Sorulan Suale Cevaptır

  • 1K
  • 3
  olarak gelmesi ve Isparta'nın, Risale-i Nur'a karşı iştiyaklarıyla, Hüsrev'in dediği gibi yağmur fevkalade bir surette imdada gelmesi gibi, pek çok emarelerle ve burada Risale-i Nur münasebetiyle...
 27. HASAN CAN

  10- Daimi Hizmetinde Bulunan Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Edilen Suale Cevap

  Onlara dedim: "Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyesiz şeyler için fedakarlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur'un kudsi hizmetinde ve cihana değer uhrevî neticelerine mukabil, merdâne ve fedakarâne cesaret ve metanet gösterip sadakatinizi muhafaza edersiniz"...
 28. 10- Daimi Hizmetinde Bulunan Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Edilen Suale Cevap

  • 2K
  • 10
  Onlara dedim: "Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyesiz şeyler için fedakarlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur'un kudsi hizmetinde ve cihana değer uhrevî...
 29. Hasret ruzgari

  NUR TALEBELERİNİN BEDİÜZZAMAN’A YAZDIĞI MEKTUPLAR Hulusi Bey'in Yazdığı Mektuplar

  Eyyühe’l-Üstadü’l-muhterem! Kendilerini fakir ve hakir görmekte zevk alan zevat-ı âliye gibi değil, belki olduğu gibi görünmek isteyen ve “Talebem, kardeşim, biraderzadem” ünvanlarıyle taltif buyurduğunuz bendeniz, hakikatte manen düşkün bir vaziyette ve cidden duanıza muhtaç bir...
 30. NUR TALEBELERİNİN BEDİÜZZAMAN’A YAZDIĞI MEKTUPLAR Hulusi Bey'in Yazdığı Mektuplar

  • 6K
  • 64
  Eyyühe’l-Üstadü’l-muhterem! Kendilerini fakir ve hakir görmekte zevk alan zevat-ı âliye gibi değil, belki olduğu gibi görünmek isteyen ve “Talebem, kardeşim, biraderzadem” ünvanlarıyle...
 31. Hasret ruzgari

  Değişik Nur Talebelerine Yazdığı Mektuplar

  Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur’aniyede fedakâr arkadaşlarım Sabri, Hafız Ali, Husrev, Refet, Bekir, Lütfi, Rüşdü Efendiler; Kardeşlerim, bu Ramazan-ı Şerifte size âlem-i nurdan bahisler açmak arzuları var idi. Maalesef bir hadise zulmet âleminden bahsetmeye beni mecbur ediyor...
 32. Değişik Nur Talebelerine Yazdığı Mektuplar

  • 1K
  • 8
  Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur’aniyede fedakâr arkadaşlarım Sabri, Hafız Ali, Husrev, Refet, Bekir, Lütfi, Rüşdü Efendiler; Kardeşlerim, bu Ramazan-ı Şerifte size âlem-i nurdan...
 33. Hasret ruzgari

  BEDİÜZZAMAN’IN NUR TALEBELERİNE YAZDIĞI MEKTUPLAR Hulûsi Bey'e Yazdığı Mektuplar

  (Hulûsi Bey’e hitabdır) 1 2 3 Aziz kardeşim! Sizler sabah ve akşam duamda dahilsiniz. Siz dahi beni duanızda dahil ediniz. Şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir. Eğer bir adam, dostundan emin ise ki gurura girmez, onu şükre sevketmek için...
 34. BEDİÜZZAMAN’IN NUR TALEBELERİNE YAZDIĞI MEKTUPLAR Hulûsi Bey'e Yazdığı Mektuplar

  • 7K
  • 79
  (Hulûsi Bey’e hitabdır) 1 2 3 Aziz kardeşim! Sizler sabah ve akşam duamda dahilsiniz. Siz dahi beni duanızda dahil ediniz. Şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en...
 35. TaHKaR

  Alemlere nur yağıyor

 36. TaHKaR

  Alemlere Nur Yağıyor

  Bu gece alemlere nur yağıyo Muhammed adında resül doğuyor. Sevinçten çok heyacanı Kabe'nin Nasıbin bol olsun bu gece senin. Bu gece alemlere nur yağıyor. Nur Dağına Cibril teşrif ediyor. Peygamberlikle,ilk ayet geliyor. Nasıbin bol olsun bu gece senin. Bu gece alemlere nur yağıyor...
 37. Alemlere Nur Yağıyor

  • 625
  Bu gece alemlere nur yağıyo Muhammed adında resül doğuyor. Sevinçten çok heyacanı Kabe'nin Nasıbin bol olsun bu gece senin. Bu gece alemlere nur yağıyor. Nur Dağına Cibril teşrif ediyor...
Üst Alt