kerim

 1. MUHTAZAF Allah Kerim!

  Allah Kerim! MuhtazafAllah Kerim! Yıkıldı dünyamız diye, ümitsiz olmayın, Yarın nelere gebe, siz olmaz sanmayın, Ne bu sis, ne bu göz yaşı, susun yanmayın, Allah kerim, yarın olsun, geceler nelere şahit. İçinizde bir sızı, yarınlar ümitle dolu, Heyecan insanı zinde tutar, doğru yolu...
 2. Kur'ân-ı Kerim nasıl hatmedilir? Hz. Osman ( r.a )’ın Kur`an Hatim Şekli

  Kur'ân-ı KerimMuazzam Bir Hatim ŞekliSelefi salihinin ekserisinin de yaptığı gibi haftada bir hatim eden kişi Kuran’ı yediye böler. Rivayet edilmiştir ki hz. Osman r.anh, Cuma gecesi Bakara suresinden Maide suresine kadar, Cumartesi gecesi En’am suresinden Hud suresine kadar, Pazar gecesi...
 3. Kur'ân-ı Kerim Sureleri , Türkçe Meallleri ve Seyyid KUTUP Tefsiri

  Kur'ân-ı Kerim Sureleri , Türkçe Meallleri ve Tefsri - Seyyid KUTUP Kur'an-ı Kerim Nedir ? Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından gönderilen en büyük kutsal kitapdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), kendisine peygamberlik...
 4. Kur'ân- ı Kerim 'de neden "Biz" kullanılmış ?

  Kur’ân-ı hakim’de, Cenab-ı Hakkın ‘Ben’ zamiriyle olduğu kadar, "Biz" diye de ferman buyurduğunu görürüz. Bilhassa kâinata ve mevcudata dikkat çeken âyetlerde, "Biz" zamiri sık sık karşımıza çıkar.Kur'ân- ı Kerim 'de neden "Biz" kullanılmış ?“Sizi yaratan Biziz.” (Vâkıa, 56:57)...
 5. Benim Kerîm Bir Rabbim Var

  Vaktiyle bütün gününü Cenâb-ı Hakka ibâdet ile geçiren birisi, zamanın hükümdarına methedilmişti. Onunla sohbet arkadaşı olması tavsiye edilmişti. Hükümdar, methini işittiği o Allah dostunu sarayına çağırtarak kendisiyle sohbet arkadaşı olmasını ricâ etti. Bu zât hükümdara şöyle cevap verdi: -...
 6. Kur'an-ı kerim mealinden güzel ahlak örnekleriyle ilgili 4 ayet

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve "İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin" diye de emretmiştik. Sonunda azınız...
 7. KÜTÜB-İ SİTTE Kuran-ı Kerim Okumanın Sevabı

  Kütüb-i Sitte KUR'AN-I KERİM'İ OKUMANIN SEVABI 7086 - Ebu Saidi'l-Hudrî radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Kur'an ehli (yani onu okuyan, onunla amel eden) cennete girdiği vakit, kendisine: "Oku ve yüksel!" denilir. O da okur ve yükselir. Her ayet için...
 8. Online Kuran-ı Kerim Öğrenme – Kuran Okumaya Giriş

  Online Kuran-ı Kerim Öğrenme – Kuran Okumaya Giriş (Kuran Okuma Dersleri) Kur’an-ı Kerim Elifbası’nda 28 harf vardır! Kur’an-ı Kerim alfabesinin birbirinden güzel 28 harfi var. Bu harfler, “Elif” harfiyle başlar, “Ye” harfiyle biter. Bu harflerin...
 9. Bugün Kuran-ı Kerim Okudunuz Mu?

  Bugün Kuran-ı Kerim Okudunuz Mu? KURAN-I KERİM KENDİSİNİ OKUMAYAN VE YAŞAMAYANLARDAN HUZURU İLAHİDE ŞİKAYETÇİ OLACAK. Kur'an "RUH"tur... Kur'an dirilere ŞİFA, ölülere ise NUR yani aydınlıktır.. Okuyunuz...Okutunuz.. Allah Razı Olsun Okuyanlardan, Okutanlardan... "İşte bu...
 10. Kuran-i kerîm ve hz. Peygamber (a.s.) hakkinda oryantalistlerin küstahliklari

  KURAN-I KERÎM VE HZ. PEYGAMBER (A.S.) HAKKINDA ORYANTALİSTLERİN KÜSTAHLIKLARI ORYANTALİSTLERİN YANLIŞ TUTUMU Bu art niyetli ve kasıtlı davranan kişiler, ilim adına yaptıkları çalışmalardan önce, Kur'ân-ı Kerîm'in Allah'ın kitabı olmadığını ispatlamak için adetâ and içiyorlar. Amaçlan, bunun Hz...
 11. Kur'an-ı kerim okumanın edebi

  Sual: Kur'an okurken nelere dikkat etmek gerekir? CEVAP Kur'an-ı kerim okurken şu edeplere dikkat edilmelidir: 1- Abdestli olarak, temiz bir yerde kıbleye karşı diz üstü oturmalıdır! Erkekler başı açık okumamalı, hiç değilse bir takke giymelidir! Takkesiz okumak tenzihen mekruhtur...
 12. 130- Tegannî, müzik. Radyoda, teybde Kur’ân-ı kerîm okumak ve dinlemek.

  TEGANNÎ VE MÜZİK Güzel san’atların bir kolu denilen müzik, hisleri ve düşünceleri seslerle ve hareketlerle anlatmak san’atıdır. Müzik, düzenlenmiş ses ve hareketdir. Seslerin melodi, armoni ve polifoni gibi şekllerde düzenlenmesidir. İlâhî dinler ve bunların bozulması ile meydâna çıkan...
 13. Kur'ân-ı Kerim Kime Nasıl Hitap Eder

  Kur'ân-ı Kerim Kime Nasıl Hitap Eder Dr. Emine Gümüş Böke Şüphesiz ki, Kur’ân-ı Kerim, her ne kadar bütün insanlık için hidayet kaynağı ise de, onun nurundan sadece ona inananlar ve onun kılavuzluğu ile hidayet bulanlar istifade edebilmektedirler. Kur’ân-ı Kerîm, insanlığın hidayeti...
 14. Kuranı Kerim Ziyafeti - Mısırlı Küçük Kız Çocuğu Sümeyye Eddeb

  Kuranı Kerim Ziyafeti - Mısırlı Küçük Kız Çocuğu Sümeyye Eddeb xZJN07kI8kg
 15. 75- Kur’ân-ı kerîm, Allah kelâmıdır

  KUR’ÂN-I KERÎM, ALLAH KELÂMIDIR Bağdâd vâlîsi Sırrî pâşa (Sırr-ı Furkân) kitâbının, İstanbulda [1312] de basılan, birinci cild, üçüncü baskısı, yetmişbeşinci sahîfesinde buyuruyor ki: Bu kitâbımı yazmadan bir sene önce, Diyâr-ı Bekr şehrinde, bir Cum’a günü, şehrin ileri gelenleri ile...
 16. 12- Kur’ân-ı kerîm nedir? Kur’ân tercemeleri

  Îsâ aleyhisselâmın İncîlinde ve Barnabasın yazdığı İncîlde Allahın bir olduğu bildirilmişdi. Eflâtunun ortaya atdığı teslîs [Trinite] fikri, ilk yazılan dört bozuk İncîlde yer almışdı. Kostantin, bu teslîs fikrini de yeni İncîle koydurdu. Aryüs ismindeki bir papas, bu yeni İncîlin yanlış...
 17. Sesli - Görüntülü Kur'ani kerim Hatim Arşivi

  Mustafa İsmail - Mustafa ismael - Mücevved - Mujawwad 9.5Gb Dev Kuranı Kerim Tilaveti Mp3
 18. 16- Ecnebi Feylesofların Kur'an-ı Kerim Hakkındaki Şehadetleri

  Ecnebi Feylesofların, Kur'an-ı Kerim Hakkındaki Şehadetleri BU FEYLESOFLARIN KUR'ÂN HAKKINDAHI SENÂLARININ BİR HULÂSASI KÜÇÜK TARİHCE-İ HAYATTA VE NUR CESMESİ MECMUASINDA YAZILMISTIR PRENS BISMARCK'IN (BİSMARK) BEYÂNÂTI: Sana Muâsır Bir Vücud Olamadığımdan Müteessirim Ey Muhammed! (a.s.m)...
 19. kuran kerım okuyunuz

 20. Çocuklar için Kur'ân- Kerim Öğrenme -8- ( Namazla ilgili lafızlar )

  Hadisi şerifler Her kim Allah’ın (celle celalühû) kelamından bir ayet öğrenirse; o öğrendiği, kıyamet günü kendisine bir nur olacaktır. Hz. Muhammed (Sallallâhu aleyhi ve sellem) *** Kur’an okuyup ona sahip çıkan kimseye (ahirette) şöyle denir: “(Kur’an’ı) dünyada nasıl ağır ağır...
Üst Alt