midir

 1. Nur Hanım

  Evlilik kader midir? Evleneceğimiz kişi kaderimizde yazılımıdır?

  Evlilik kader midir? Evleneceğimiz kişi kaderimizde yazılımıdır? Kiminle evleneceğimiz Allah c.c tarafından bilinir fakat o kişi karşımıza çıkana kadar biz bunu bilmeyiz. İşte kader dediğimiz; Allah c.c nün olacak herşeyi bilmesidir. Evlilik konusunda hem kendi irademiz hemde Allah c.c nün...
 2. Evlilik kader midir? Evleneceğimiz kişi kaderimizde yazılımıdır?

  • 2K
  • 5
  Evlilik kader midir? Evleneceğimiz kişi kaderimizde yazılımıdır? Kiminle evleneceğimiz Allah c.c tarafından bilinir fakat o kişi karşımıza çıkana kadar biz bunu bilmeyiz. İşte kader dediğimiz...
 3. MURATS44

  Cinlerden peygamber gelmiş midir?

  Bu mesele, İslam alimlerinin ihtilaf ettikleri meselelerden biridir. Biz burada o kıymetli alimlerin sözlerini nakil ederek meselenin hakikatını Allah’ın ilmine havale edeceğiz. İ. Dahhak’a göre: Cinlerin kendilerinden peygamberleri vardır. İmamın delili ise şu ayettir Cinlerden peygamber...
 4. Cinlerden peygamber gelmiş midir?

  • 1K
  Bu mesele, İslam alimlerinin ihtilaf ettikleri meselelerden biridir. Biz burada o kıymetli alimlerin sözlerini nakil ederek meselenin hakikatını Allah’ın ilmine havale edeceğiz. İ. Dahhak’a...
 5. Muhtazaf

  Sabrın sonu mutlaka selamet midir?

  [FONT=century gothic]Mehmet Akif Ersoy, Safahat adlı kitabında Asr Suresi'ni özetlerken şöyle söylüyor:"Allah'ın 99 tane esması var, En başında hak. Ne büyük şey kul için, Hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram, Birbirlerinden ayrılırken, Mutlaka Vel Asr Suresi'ni Okurlarmış bu...
 6. Sabrın sonu mutlaka selamet midir?

  • 768
  [FONT=century gothic]Mehmet Akif Ersoy, Safahat adlı kitabında Asr Suresi'ni özetlerken şöyle söylüyor:"Allah'ın 99 tane esması var, En başında hak. Ne büyük şey kul için, Hakkı tutup...
 7. MURATS44

  Cennette Gece Var mıdır?

  Bir kimse Rasûlullah (s.a.v) efendimize şöyle sordu: - “Ya Rasûlallah, cennette gece var mıdır?” Onun bu sorusu üzerine Rasûlullah (s.a.v) efendimiz ona şöyle buyurdu: - Seni böyle bir soruyu sormaya iten nedir? O kimse şöyle dedi: - Yüce Allah kitabında şöyle buyurdu: “Onların rızıkları...
 8. Cennette Gece Var mıdır?

  • 682
  • 2
  Bir kimse Rasûlullah (s.a.v) efendimize şöyle sordu: - “Ya Rasûlallah, cennette gece var mıdır?” Onun bu sorusu üzerine Rasûlullah (s.a.v) efendimiz ona şöyle buyurdu: - Seni böyle bir soruyu...
 9. MURATS44

  Kurân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?

  Kurân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir? Caiz değildir, hattâ yerine göre büyük bir vezir de sayılabilir. Taşköprülüzade'nin Mevzûatü'l-Ulûm adlı eserinin Cifr maddesinde şöyle denmektedir: Ebced, bu ümmetin başında Hz. Ali'ye verilmiş. Sonra da Ehl-i Beyt'ten gelen...
 10. Kurân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir?

  • 2K
  • 1
  Kurân-ı Kerim'den Tefe'ül Edip, Ebcedini Hesaplamak Caiz midir? Caiz değildir, hattâ yerine göre büyük bir vezir de sayılabilir. Taşköprülüzade'nin Mevzûatü'l-Ulûm adlı eserinin Cifr maddesinde...
 11. MURATS44

  Kurân-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?

  http://img.blogcu.com/uploads/kitabooku_kuran11.JPG Kurân-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır? Cevab: İkinci Sualin cevabında denildiği gibi; Kurân'ın sarahatında öyle bir şey yoktur. Amma lisan-ı haliyle âyetlerinin ifadelerindeki îma ve...
 12. Kurân-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır?

  • 2K
  • 1
  http://img.blogcu.com/uploads/kitabooku_kuran11.JPG Kurân-ı Hakîm'de Cifir ve Ebced İlmine Dair Herhangi Bir Delâlet ve İşaret Var mıdır? Cevab: İkinci Sualin cevabında denildiği gibi; Kurân'ın...
 13. MURATS44

  Hurûficilikle Cifir ve Ebced ilmi arasında bir münasebet var mıdır?

  Hurûficilikle Cifir ve Ebced ilmi arasında bir münasebet var mıdır? Asla ve kat'â hiçbir münasebet ve müşareketi ve bağlantısı olmadığı gibi, komşuluğu dahi yoktur. Ancak sadece uzaktan bakıldığı zaman bir benzerlik, bir benzetmeklik evhamı söz konusudur. Faraza yakın bir benzerlik durumu...
 14. Hurûficilikle Cifir ve Ebced ilmi arasında bir münasebet var mıdır?

  • 2K
  • 1
  Hurûficilikle Cifir ve Ebced ilmi arasında bir münasebet var mıdır? Asla ve kat'â hiçbir münasebet ve müşareketi ve bağlantısı olmadığı gibi, komşuluğu dahi yoktur. Ancak sadece uzaktan bakıldığı...
 15. MURATS44

  Esrar-ı huruf ta'bir edilen tılsım ve havas ilmiyle, Cifir ve Ebced ilmi aynı mıdır?

  Esrar-ı huruf ta'bir edilen tılsım ve havas ilmiyle, Cifir ve Ebced ilmi aynı mıdır? Yoksa ayrı ayrı şeyler midir? Cevab: İkisi tam olarak aynı şeyler olmamakla birlikte, birbirleriyle yakın alâka ve vardır. Çünki havas ve tılsımlar ilminde Ebcedin değerleriyle âyet ve hadîslerin harfleri...
 16. Esrar-ı huruf ta'bir edilen tılsım ve havas ilmiyle, Cifir ve Ebced ilmi aynı mıdır?

  • 2K
  • 1
  Esrar-ı huruf ta'bir edilen tılsım ve havas ilmiyle, Cifir ve Ebced ilmi aynı mıdır? Yoksa ayrı ayrı şeyler midir? Cevab: İkisi tam olarak aynı şeyler olmamakla birlikte, birbirleriyle yakın...
 17. MURATS44

  Ebced ve Cifir İlmi, İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir?

  Ebced ve Cifir İlmi, İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir? Bu ilim, hâs ve sırlı bir ilimdir. Onu öğrenmenin bir zarureti veya kat'î lüzumluluğu olmadığı gibi, i'tikad etmenin de bir mecburiyeti yoktur. Bir insan veya bir âlim, bu ilimle hiç alâkadar...
 18. Ebced ve Cifir İlmi, İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir?

  • 1K
  • 1
  Ebced ve Cifir İlmi, İslâm'ın Akidesine ve Zarurî Olan İlimlerine Dâhil midir, Değil midir? Bu ilim, hâs ve sırlı bir ilimdir. Onu öğrenmenin bir zarureti veya kat'î lüzumluluğu olmadığı gibi...
 19. MURATS44

  Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?

  Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir? Cevap: Cifir ve Ebced hesabının Kabbala öğretisi olması veya olmaması Sayılar ve rakamlar İlmi olmasına engel değildir. İlim insanlığın ortak malıdır. Ebced ve Cifir ilmi Matematik ilmi gibi, Sihir İlmi gibi çok eski bir ilimdir. İslam'dan önce...
 20. Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?

  • 1K
  • 1
  Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir? Cevap: Cifir ve Ebced hesabının Kabbala öğretisi olması veya olmaması Sayılar ve rakamlar İlmi olmasına engel değildir. İlim insanlığın ortak malıdır...
 21. MURATS44

  Ölen Kişi, Hayattakilerden Haberdar mıdır?

  Ölen Kişi, Hayattakilerden Haberdar mıdır? Amr b. Dînâr Mekkî der ki: “Ölen her kişi kendisinden sonra ailesinin neler yaptıklarını, kendisini nasıl yıkadıklarını ve kefenlediklerini bilir. Kabrinden onları seyreder durur.” Mâlik b. Enes (rah) demiştir ki: “Bana ulaşan haberlere göre...
 22. Ölen Kişi, Hayattakilerden Haberdar mıdır?

  • 2K
  • 2
  Ölen Kişi, Hayattakilerden Haberdar mıdır? Amr b. Dînâr Mekkî der ki: “Ölen her kişi kendisinden sonra ailesinin neler yaptıklarını, kendisini nasıl yıkadıklarını ve kefenlediklerini bilir...
 23. MURATS44

  Cinlerin Atası İblis midir?

  Kurân tefsircileri cinlerin babasının "Caan" olduğunu söylerler. Tefsircilere göre insanların atası Hz. Adem olduğu gibi. cinlerin atası da İblistir. Kuran da İblisin Cin taifesinden olduğu açık bir şekilde belirtilir (Kehf Suresi 51. ayet). Griler yeryüzünün melekler de gökyüzünün...
 24. Cinlerin Atası İblis midir?

  • 1K
  • 1
  Kurân tefsircileri cinlerin babasının "Caan" olduğunu söylerler. Tefsircilere göre insanların atası Hz. Adem olduğu gibi. cinlerin atası da İblistir. Kuran da İblisin Cin taifesinden olduğu açık...
 25. MURATS44

  Nazar boncuğu takmak caiz midir?

  Nazar boncuğu Sual: Nazar boncuğu takmak caiz midir? CEVAP Evet caizdir. İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: (Nazar değmemek için tarlaya kemik, korkuluk, hayvan kafası koymak caizdir. Bir kadın tarladaki mahsule nazar değmemesi için ne...
 26. Nazar boncuğu takmak caiz midir?

  • 738
  Nazar boncuğu Sual: Nazar boncuğu takmak caiz midir? CEVAP Evet caizdir. İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: (Nazar değmemek için tarlaya...
 27. Muhtazaf

  Osmanlı Devleti, Bizans’ın bir kopyası mıdır?

  Osmanlı Devleti, Bizans’ın bir kopyası mıdır? Bizans devlet müesseselerinin Osmanlı devlet müesseselerine etkisi var mıdır? Bu iddia, tamamen, Batılı olan Busbecq gibi seyyâhların, Rambaud ve Gibbons gibi tarihçilerin, tıpkı İslâm Hukukunun Roma Hukukunun aynen devamı olduğuna dair...
 28. Osmanlı Devleti, Bizans’ın bir kopyası mıdır?

  • 759
  • 1
  Osmanlı Devleti, Bizans’ın bir kopyası mıdır? Bizans devlet müesseselerinin Osmanlı devlet müesseselerine etkisi var mıdır? Bu iddia, tamamen, Batılı olan Busbecq gibi seyyâhların, Rambaud ve...
 29. VuSLaT

  122- İsrâf nedir? Tütün isrâf mıdır? Fâiz harâmdır

  İSRÂF, FÂİZ, TÜTÜN İÇMEK İslâm dîninde harâm olan, günâh olan isrâfın ne demek olduğunu ve çeşidlerini, imâm-ı Birgivînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” arabî (Tarîkat-i Muhammediyye) kitâbından terceme ediyorum: Tesavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demekdir...
 30. 122- İsrâf nedir? Tütün isrâf mıdır? Fâiz harâmdır

  • 1K
  • 7
  İSRÂF, FÂİZ, TÜTÜN İÇMEK İslâm dîninde harâm olan, günâh olan isrâfın ne demek olduğunu ve çeşidlerini, imâm-ı Birgivînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” arabî (Tarîkat-i Muhammediyye) kitâbından...
 31. VuSLaT

  121- Tütün, sigara içmek günâh mıdır?

  TÜTÜN GÜNÂH MIDIR? (Dürr-ül-muhtâr)ın beşinci cildinde buyuruyor ki: Şâfi’î mezhebindeki âlimlerden Necmeddîn-i Gazzî diyor ki: (Tütün, önceleri yok idi. İlk olarak, 1015 [m. 1606] de, Şâmda kullanıldı. İçenler, serhoş etmediğini iddi’â ediyorlar. Buna inanılsa bile, gevşeklik verdiği...
 32. 121- Tütün, sigara içmek günâh mıdır?

  • 1K
  • 10
  TÜTÜN GÜNÂH MIDIR? (Dürr-ül-muhtâr)ın beşinci cildinde buyuruyor ki: Şâfi’î mezhebindeki âlimlerden Necmeddîn-i Gazzî diyor ki: (Tütün, önceleri yok idi. İlk olarak, 1015 [m. 1606] de, Şâmda...
 33. Hasret ruzgari

  İman ve İslam farklı mıdır?

  Sual: Ehl-i sünnet âlimleri, imanı ve İslam’ı nasıl tarif etmiştir? CEVAP Ehl-i sünnet âlimleri, Peygamber efendimizin bildirdiği tarifi aynen aktarıyor. İman, Amentü’de bildirilen altı esasa inanmaktır. Amentü olarak bildirilen hadis-i şerifin meali şöyledir: (İman; Allah’a, meleklere...
 34. İman ve İslam farklı mıdır?

  • 815
  Sual: Ehl-i sünnet âlimleri, imanı ve İslam’ı nasıl tarif etmiştir? CEVAP Ehl-i sünnet âlimleri, Peygamber efendimizin bildirdiği tarifi aynen aktarıyor. İman, Amentü’de bildirilen altı esasa...
 35. NuSReT

  Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, sözü hadis midir?

  Bu söz insanlar arasında hadis olarak meşhur olmuştur. Ancak, bu sözün Peygamber Efendimize (asv) ait olduğuna dair, bir bilgiye ulaşamadık. Bu sözü, Kuşeyrî, Risalesinde (s.62) “Yeri geldiğinde konuşmak, en güzel bir haslet olduğu gibi, zamanında susmasını bilmek de erdemli insanların...
 36. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, sözü hadis midir?

  • 2K
  • 7
  Bu söz insanlar arasında hadis olarak meşhur olmuştur. Ancak, bu sözün Peygamber Efendimize (asv) ait olduğuna dair, bir bilgiye ulaşamadık. Bu sözü, Kuşeyrî, Risalesinde (s.62) “Yeri geldiğinde...
 37. VuSLaT

  Hayat ile yaratılış arasında fark var mıdır?

  “Bediüzzaman’a göre hayat nedir? Hayat yaratılmış mıdır? Hayatla yaratılış arasında fark var mıdır? Allah hayatı veren midir, hayatı yaratan mıdır?” Bedîüzzaman, hayatı, her canlıyı küçük bir kâinat ve âlem hükmüne getiren bir kudret mu'cizesi; bir İlâhî san'at ve İlâhî san'atta bir nakış...
 38. Hayat ile yaratılış arasında fark var mıdır?

  • 802
  “Bediüzzaman’a göre hayat nedir? Hayat yaratılmış mıdır? Hayatla yaratılış arasında fark var mıdır? Allah hayatı veren midir, hayatı yaratan mıdır?” Bedîüzzaman, hayatı, her canlıyı küçük bir...
 39. VuSLaT

  Kâfir âhirette marifet sahibi midir?

  “Kâfirler âhirette ‘Rabbin’ diyorlar. Acaba Rabbi tanımadıklarından mı, yoksa Allah onların ‘Rabbim’ demesini istemediği için mi? Âhirette kâfirde marifetullah var mıdır?” İnkâr veya imânla imtihan olduğumuz yer dünyadır. Âhiret ise yakîn, yani kesin bilgi yeridir. Bediüzzaman Hazretlerinin...
 40. Kâfir âhirette marifet sahibi midir?

  • 1K
  “Kâfirler âhirette ‘Rabbin’ diyorlar. Acaba Rabbi tanımadıklarından mı, yoksa Allah onların ‘Rabbim’ demesini istemediği için mi? Âhirette kâfirde marifetullah var mıdır?” İnkâr veya imânla...
Üst Alt