yazdigi

 1. MURATS44

  M. Akif'in 1915'te bugün yazdığı Çanakkale şiiri!

  M. Akif'in 1915'te bugün yazdığı Çanakkale şiiri! Milli şairimiz Mehmet Akif'in Çanakkale zaferinin müjdesini aldığı gün Berlin'de kaleme aldığı mısralar adeta bugüne mesajlar taşıyor...
 2. M. Akif'in 1915'te bugün yazdığı Çanakkale şiiri!

  • 943
  M. Akif'in 1915'te bugün yazdığı Çanakkale şiiri! Milli şairimiz Mehmet Akif'in Çanakkale zaferinin müjdesini aldığı gün Berlin'de kaleme aldığı mısralar adeta bugüne mesajlar taşıyor...
 3. HASAN CAN

  218- Resûlullahın yazdığı baş sağlığı mektûbu

  RESÛLULLAHIN (Sallallahü aleyhi ve sellem) TA’ZİYE MEKTÛBU Bu mektûb, Allahü teâlânın Peygamberi, Muhammed “aleyhisselâm” tarafından, Mu’âz bin Cebele “radıyallahü teâlâ anh” yazdırılmışdır: Allahü teâlâ sana selâmet versin! Ona hamd ederim. Herkese iyilik ve zarar, yalnız Ondan gelir. O...
 4. 218- Resûlullahın yazdığı baş sağlığı mektûbu

  • 1K
  RESÛLULLAHIN (Sallallahü aleyhi ve sellem) TA’ZİYE MEKTÛBU Bu mektûb, Allahü teâlânın Peygamberi, Muhammed “aleyhisselâm” tarafından, Mu’âz bin Cebele “radıyallahü teâlâ anh” yazdırılmışdır...
 5. Hasret ruzgari

  Mehmed Feyzi'nin Yazdığı Bir Fıkra

  mahsustur. Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmdan sonra mucize gösterilmiyecektir.” mülâhazası esnasında kamyon müdhiş sadmelerle üç takla, yirmi beş-otuz metreden aşağıya yuvarlandık. Şehadet getiriyordum. Yaralı mıyım, diye kendimi yokladım. Yüzbin şükür hiçbir yaram yok. Korkarak...
 6. Mehmed Feyzi'nin Yazdığı Bir Fıkra

  • 2K
  • 7
  mahsustur. Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmdan sonra mucize gösterilmiyecektir.” mülâhazası esnasında kamyon müdhiş sadmelerle üç takla, yirmi beş-otuz metreden aşağıya yuvarlandık. Şehadet...
 7. Hasret ruzgari

  Salâhaddin Çelebi'nin Yazdığı Bir Fıkra

  Zat-ı fazılânelerince lüzum görülüp icab etmeden hiçbir zaman mektub yazmak zahmetlerini ihtiyar etmenize razı olamam. Bu hususta gücenmek şöyle dursun, kıymetli Üstadımın kudsî vazifelerinin ifasına mâni teşkil eden işgali, büyük hata ve hürmetsizlik sayarım. Ahmed Nazif Çelebi...
 8. Salâhaddin Çelebi'nin Yazdığı Bir Fıkra

  • 1K
  • 1
  Zat-ı fazılânelerince lüzum görülüp icab etmeden hiçbir zaman mektub yazmak zahmetlerini ihtiyar etmenize razı olamam. Bu hususta gücenmek şöyle dursun, kıymetli Üstadımın kudsî vazifelerinin...
 9. Hasret ruzgari

  Dr. İbrahim'in Yazdığı Mektup

  ve hattâ insaniyeti bile öğrenemeden dünyadan gelip geçeceklerini pek makul ve mantıkî delillerle isbat ettin. Eserlerin ruhun gibi ulvî ve ihatalı. Sevgili Üstadım! Müsterih olmalısınız ki, sizin sa’yiniz beyhude değildir. Lâyemut Risalelerin ilelebed kıymetli ellerde gezecek. Bugünkü...
 10. Dr. İbrahim'in Yazdığı Mektup

  • 1K
  ve hattâ insaniyeti bile öğrenemeden dünyadan gelip geçeceklerini pek makul ve mantıkî delillerle isbat ettin. Eserlerin ruhun gibi ulvî ve ihatalı. Sevgili Üstadım! Müsterih olmalısınız ki...
 11. Hasret ruzgari

  Zeki'nin Yazdığı Mektuplar

  Ben düşünmekte iken, Barlalı Süleyman Efendi geldi, beraber bulunurken, Üstadım güzel bir gül bahçesine gitti. Ve orada bir küçük genç oturur, bana dedi; “Sen bu gence hizmet edeceksin.” dedi. Hemen uyandım. Ey kardeşlerim; Madem Üstadım; bende bir şey yok, ben yalnız tayin olduğum...
 12. Zeki'nin Yazdığı Mektuplar

  • 1K
  • 2
  Ben düşünmekte iken, Barlalı Süleyman Efendi geldi, beraber bulunurken, Üstadım güzel bir gül bahçesine gitti. Ve orada bir küçük genç oturur, bana dedi; “Sen bu gence hizmet edeceksin.” dedi...
 13. Hasret ruzgari

  Doktor Şevket'in Yazdığı Mektup

  On Yedinci Söz, Onsekizinci Mektub, Yirminci Mektub ve Otuz Üç Pencereli nurlarla parlayan kıymetli risaleleri aldık. Mütalâa ediyoruz. Hakiki üstadımız olan hazret-i Kur’an elimizdedir. Müzeyyene *** (Müzeyyene’nin diğer bir fıkrası) Üstadım! Kıymettar...
 14. Doktor Şevket'in Yazdığı Mektup

  • 1K
  On Yedinci Söz, Onsekizinci Mektub, Yirminci Mektub ve Otuz Üç Pencereli nurlarla parlayan kıymetli risaleleri aldık. Mütalâa ediyoruz. Hakiki üstadımız olan hazret-i Kur’an elimizdedir...
 15. Hasret ruzgari

  Müzeyyene'nin Yazdığı Mektuplar

  şte tam o arzuyu tatmin ve temin edecek gıdayı Risale-i Nur’da buldum, elhamdülillâh. Şimdiye kadar nefsim dünyanın zâhiri zevklerine kapılmış ve beni diğer bir âlemin zindanlarına kadar sevk etmeyi kurmuş ve bir derece muvaffak olmuştu ve bana binmişti. Şimdi 1 olan Cenab-ı Mevlâ ve...
 16. Müzeyyene'nin Yazdığı Mektuplar

  • 1K
  • 1
  şte tam o arzuyu tatmin ve temin edecek gıdayı Risale-i Nur’da buldum, elhamdülillâh. Şimdiye kadar nefsim dünyanın zâhiri zevklerine kapılmış ve beni diğer bir âlemin zindanlarına kadar sevk...
 17. Hasret ruzgari

  Babacan Mehmed Ali'nin Yazdığı Mektuplar

  (Babacan Mehmed Ali’nin fıkrasıdır.) Cenab-ı Vacibü’l-Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin, Cibril-i Emin vasıtasıyla, ahir zaman nebisi Peygamberimiz (a.s.m.) Efendimize gönderilen ve bugüne kadar muhafaza edilen Kur’an-ı Hakîmi hakikatıyla ve hak sözler ile, Hakkın, yaratmış olduğu kullarına...
 18. Babacan Mehmed Ali'nin Yazdığı Mektuplar

  • 1K
  (Babacan Mehmed Ali’nin fıkrasıdır.) Cenab-ı Vacibü’l-Vücud ve Tekaddes Hazretlerinin, Cibril-i Emin vasıtasıyla, ahir zaman nebisi Peygamberimiz (a.s.m.) Efendimize gönderilen ve bugüne...
 19. Hasret ruzgari

  Vezirzade Mustafa'nın Yazdığı Mektuplar

  (Vezirzade Mustafa’nın fıkrasıdır.) Üstadım! Beş vakit namazdan sonra, hakk-ı fazılânelerinize duacıyım ve duanızı rica ediyorum. Mesleğinize ve neşrettiğiniz Risale-i Nur’a karşı, hissiyatımı dilimle beyan edemiyorum. Ben ümmîyim, sair kardeşlerim gibi ifade-i meram edemem. Fakat...
 20. Vezirzade Mustafa'nın Yazdığı Mektuplar

  • 1K
  • 2
  (Vezirzade Mustafa’nın fıkrasıdır.) Üstadım! Beş vakit namazdan sonra, hakk-ı fazılânelerinize duacıyım ve duanızı rica ediyorum. Mesleğinize ve neşrettiğiniz Risale-i Nur’a karşı...
 21. Hasret ruzgari

  Osman Nuri'nin Yazdığı Fıkralar

  (Osman Nuri*’nin bir fıkrasıdır.) Kitabların en büyüğüsün Kelâm-ı Kadîm, Hak kanunların anasısın Kur’an-ı Azîm, Kudsî tarihlerin nur babasısın Kelâm-ı Kadîm, Sen, dinimizin bekçisisin Kur’an-ı Azîm. Dört ilâhî kitabın anası yalnız sensin...
 22. Osman Nuri'nin Yazdığı Fıkralar

  • 1K
  • 1
  (Osman Nuri*’nin bir fıkrasıdır.) Kitabların en büyüğüsün Kelâm-ı Kadîm, Hak kanunların anasısın Kur’an-ı Azîm, Kudsî tarihlerin nur babasısın Kelâm-ı Kadîm...
 23. Hasret ruzgari

  Nasuhizade Şeyh Mehmed Efendi'nin Yazdığı Mektup

  geliyordu. Bunlardan bir miktar olsun almaya iktidarım gelmiyor ve gelemiyordu. Yalnız görüp alabildiğim bir şey varsa bediin cilvesiyle bediiyatın neşesiyle hayrettir. Murad *** (Nasuhizade Şeyh Mehmed Efendi*’nin fıkrasıdır.) Bülbül-i bağistan-ı Kur’an, Üstad-ı...
 24. Nasuhizade Şeyh Mehmed Efendi'nin Yazdığı Mektup

  • 1K
  geliyordu. Bunlardan bir miktar olsun almaya iktidarım gelmiyor ve gelemiyordu. Yalnız görüp alabildiğim bir şey varsa bediin cilvesiyle bediiyatın neşesiyle hayrettir. Murad ***...
 25. Hasret ruzgari

  Küçük Ali'nin Yazdığı Mektup

  Evet, Risale-i Nur’da öyle bir kuvvet vardır ki, Avrupa’nın en muannid feylesoflarını dahi teslime mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyac-ı hakikisi olan hakiki iman nurunu arayan Hristiyan muvahhidler, elbette Risale-i Nur’u görseler (Hazret-i İsa aleyhisselâmın vesâyâsı nev’inden) kabul edip...
 26. Küçük Ali'nin Yazdığı Mektup

  • 2K
  • 6
  Evet, Risale-i Nur’da öyle bir kuvvet vardır ki, Avrupa’nın en muannid feylesoflarını dahi teslime mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyac-ı hakikisi olan hakiki iman nurunu arayan Hristiyan...
 27. Hasret ruzgari

  Dereli Hafız Ahmed'in Yazdığı Mektup

  (Dereli Hafız Ahmed Efendi’nin çok manidar rüyalı bir fıkrasıdır.) Aziz ve müşfik Üstadım efendim, Bir gün âlem-i menamda bir sahrada gezerken, bir çok kalabalık ahalinin içine girdim. Dersim olan kelime-i tevhide devam ediyordum. O ahalinin cümlesi Nasâra* imiş. Biz aşikâre...
 28. Dereli Hafız Ahmed'in Yazdığı Mektup

  • 1K
  (Dereli Hafız Ahmed Efendi’nin çok manidar rüyalı bir fıkrasıdır.) Aziz ve müşfik Üstadım efendim, Bir gün âlem-i menamda bir sahrada gezerken, bir çok kalabalık ahalinin içine...
 29. Hasret ruzgari

  Küçük Hafız Zühdü'nün Yazdığı Mektuplar

  (Şu fıkra, inşaallah Kur’an’a büyük hizmet edecek olan Küçük Zühdü’nündür.) Bugün istinsahına muvaffak olduğum i’caz-ı Kur’an’ın bu biçare talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyuzat, mevte mahkûm ruhuma öyle bir tabib-i hâzık ameliyatı yapmış ki; mübtela olduğum emraz-ı kalbiyeyi...
 30. Küçük Hafız Zühdü'nün Yazdığı Mektuplar

  • 1K
  (Şu fıkra, inşaallah Kur’an’a büyük hizmet edecek olan Küçük Zühdü’nündür.) Bugün istinsahına muvaffak olduğum i’caz-ı Kur’an’ın bu biçare talebenize bahşetmiş bulunduğu nihayetsiz füyuzat...
 31. Hasret ruzgari

  Saatçı Lütfi'nin Yazdığı Mektuplar

  Hazretlerine gece ve gündüz dua ediyorum. Ve bazı vakitlerde başım secdede olduğu halde, mütemadiyen ağlıyorum. Günahımın azameti, cürmümün hadsizliği beni titretirken sevgili Üstadımın duası, Cenab-ı Hakkın rahmeti beni teselli ediyor. Her gönderdiğiniz Risaleyi kemal-i iştiyakla...
 32. Saatçı Lütfi'nin Yazdığı Mektuplar

  • 1K
  • 3
  Hazretlerine gece ve gündüz dua ediyorum. Ve bazı vakitlerde başım secdede olduğu halde, mütemadiyen ağlıyorum. Günahımın azameti, cürmümün hadsizliği beni titretirken sevgili Üstadımın duası...
 33. Hasret ruzgari

  Rüşdü Efendi'nin Yazdığı Mektuplar

  (Rüşdü’nün fıkrasıdır.) 1 2 3 Pek kıymettar ve pek muhterem Üstadım, efendim hazretleri! Nurlarıyla kara kalbimi nurlandırmış olduğunuz Mektubat’ınızdan, i’caz-ı Kur’anîden İhlâs-ı Şerif, muavvizeteyn, Fatiha-i Şerif surelerinin tevafukat-ı hurufiye sırlarını gösterir...
 34. Rüşdü Efendi'nin Yazdığı Mektuplar

  • 907
  (Rüşdü’nün fıkrasıdır.) 1 2 3 Pek kıymettar ve pek muhterem Üstadım, efendim hazretleri! Nurlarıyla kara kalbimi nurlandırmış olduğunuz Mektubat’ınızdan, i’caz-ı Kur’anîden...
 35. Hasret ruzgari

  Mehmed Mesud'un Yazdığı Mektuplar

  – Üstad’ın kalemi, ilm-i ledün hakikatlerini açıklıyordu. Onun açık feyzi, tâ ebede kadar, bütün canlıların göz nurudur. 33- Hz. Gavs, meğer “Korkma, onu söyle!” diye buyurdu, (bu söz) Hz. Üstad hakkındaki metinlerin aslı olur. – Hz. Abdülkadir’in söylediği remz ne güzeldir, sa’d...
 36. Mehmed Mesud'un Yazdığı Mektuplar

  • 1K
  • 2
  – Üstad’ın kalemi, ilm-i ledün hakikatlerini açıklıyordu. Onun açık feyzi, tâ ebede kadar, bütün canlıların göz nurudur. 33- Hz. Gavs, meğer “Korkma, onu söyle!” diye buyurdu, (bu söz) Hz...
 37. Hasret ruzgari

  Ahmed Galib'in Risaleler Hakkında Yazdığı Fıkralar

  ve ancak size medyun-u şükranım ve minnettarım. 1 Dinî akidelerimin azim bir inkılâbı var. Nur Risalelerinden aldığım dinî ve insanî ve vicdanî ve iktisadî ve ilmî dersler bana hayatta muvaffakiyet verecektir. Dr. Yusuf Kemal *** (Doktor’undur.) Tam manalarıyla mefhumlarını...
 38. Ahmed Galib'in Risaleler Hakkında Yazdığı Fıkralar

  • 2K
  • 9
  ve ancak size medyun-u şükranım ve minnettarım. 1 Dinî akidelerimin azim bir inkılâbı var. Nur Risalelerinden aldığım dinî ve insanî ve vicdanî ve iktisadî ve ilmî dersler bana hayatta...
 39. Hasret ruzgari

  Seyyid Şefik ve Dr. Yusuf'un Yazdığı Mektuplar

  Sevgili Üstadım. Bu defa üç gün izinle Atabey’e gidip, ebeveynimi ve ahiret dostlarımızı ziyaret ettim. Ah Üstadım, bazen zâhirî hadisat insanı çok düşündürüyor. Gayr-i ihtiyarî, ruhu garib ve rikkatle karışık bir ızdıraba düşürüyor. Bu anlarda hayatın kararsızlıklarından mütevellid...
 40. Seyyid Şefik ve Dr. Yusuf'un Yazdığı Mektuplar

  • 979
  Sevgili Üstadım. Bu defa üç gün izinle Atabey’e gidip, ebeveynimi ve ahiret dostlarımızı ziyaret ettim. Ah Üstadım, bazen zâhirî hadisat insanı çok düşündürüyor. Gayr-i ihtiyarî, ruhu garib...
Üst Alt